Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Retail in binnenstedelijke vastgoedprojecten

Het Platform Centrummanagement organiseert op donderdag 22 oktober van 9.30 u. tot 16 u. in cultureel centrum De Plomblom, Graanmarkt 12 in Ninove een studiedag over de al dan niet verantwoorde inzet van retail in vastgoedprojecten. Een aantal betrokkenen geven hun visie op het thema 'Retail: financiële pasmunt voor binnenstedelijke ontwikkelingen of meerwaarde voor de binnenstad'' Onder hen bevinden zich Michel Casteur (burgemeester Ninove), Kristof Lemahieu (bestuurder Uplace), Willem de Laat (gedelegeerd bestuurder Value Partners), Dirk Claes (burgemeester Rotselaar), Raf Drieskens (burgemeester Neerpelt), Nele Raets (zaakvoerder NQN51), Jacky Scherens (zaakvoerder Sacsius) en Luc Vanquickenborne (stadssecretaris Oudenaarde).

De jongste twintig jaar kent Vlaanderen talloze pps- en integrale gebiedsontwikkelingen. Dit maakte publieke en private investeringen uitvoerbaar en betaalbaar. Vandaag is de pps-constructie in velerlei gedaanten dan ook niet meer weg te denken bij de financiering van publieke projecten. Ook de private sector ziet kansen omdat de pps-aanpak synergieën en schaalvoordelen in de hand werkt. Vaak zorgt een privaat programma immers voor de vereiste rendementen en kunnen dure overheadkosten gedeeld worden.

Hier wringt soms ook het schoentje. Private voorzieningen beogen een hoger rendement en vooral retail zorgt hier vaak voor discussie. De vraag wordt niet altijd gesteld of retail bijdraagt tot een duurzame versterking van de detailhandelsstructuur, maar wel of het project al dan niet een beoogd rendement kan halen. Zijn de projecten eerder als strategische zoeklocaties opgenomen in een strategisch-commerciële visie en is het project in kwestie een uitvoering ervan' Of wordt met enige soepelheid en voluntarisme enkel gekeken naar de haalbaarheid van het project'

Tijdens de studiedag wordt ook ingegaan op de soms hobbelige weg die afgelegd moet worden om een succesvolle ontwikkeling te realiseren, al dan niet in een pps-formule. Er wordt gesproken over het spanningsveld tussen de privépartij en de publieke overheid en over de noodzaak van een correcte inschatting van de ruimte voor bijkomende winkelmeters. Ook de fameuze 'verplinting' ontbreekt niet op de agenda. Zowel in de binnenstedelijke context als langs de Vlaamse (steen)wegen blijkt het moeilijk te weerstaan aan de neiging om commerciële voorzieningen onder te brengen op het gelijkvloers, ook al strookt dit niet met een eerder vastgelegde visie op winkellocaties.

Het Platform Centrummanagement is het binnenstedelijke netwerk bij uitstek waar steden, retail en vastgoed met elkaar in dialoog treden. De doelgroep van de studiedag omvat burgemeesters, schepenen Economie, Ruimtelijke Ordening, Citymarketing, Stadsontwikkeling en Financiën, ambtenaren, retailers, (winkel)vastgoedactoren, investeerders, projectontwikkelaars, enz. Het volledige programma en alle praktische info is terug te vinden op centrummanagement.be. De inschrijvingen worden afgesloten op 16 oktober.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

De multidisciplinaire bouwgroep Denys uit Wondelgem werd geselecteerd om mee te bouwen aan het Porthosproject, dat door Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland werd ontwikkeld om bij te dragen aan het behalen van de[…]

'De  bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

'De bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap