Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Restauratiewerken districtshuis Ekeren zijn begonnen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Restauratiewerken districtshuis Ekeren zijn begonnen

De restauratiewerken aan kasteel Veltwijck, het districtshuis van Ekeren, zijn begonnen. De werkzaamheden omvatten voornamelijk het buitenschrijnwerk, de gevel, de gracht en het dak. Het originele zeventiende-eeuwse torenuurwerk kan na de herstellingen weer in gebruik genomen worden.

Het U-vormige kasteel met hoektorens en binnenkoer is in traditionele zand- en baksteenstijl opgebouwd in de zestiende eeuw. De tweede verdieping aan de zuidkant van het gebouw werd in 1905 toegevoegd. Het kasteel is het laatst overgebleven Hof van Plaisantie in Ekeren. De lusthoven werden gebruikt als buitenverblijf nabij de grote handelssteden door koopleden en rijke patriciërs. In de loop van de eeuwen werd het kasteel Veltwijck regelmatig gerenoveerd en aangepast.

Het kasteel ligt in het domein Hof van Veltwijck. Het kasteelpark is aan de voorkant afgesloten door het poortgebouw en aan de zuidzijde door de Donkse Beek. De hofgrachten van vroeger zijn verdwenen. Enkel de vijver die het kasteel omringt en één sluis uit 1861 blijven over.

De stad Antwerpen stelde Patrick Heylen & architectenbureau K. Beeck bvba aan voor de opmaak van het restauratiedossier. De werken zullen in hoofdzaak gebeuren aan de buitenzijde van het hoofd- en poortgebouw.

Het herstellen en reinigen van de gevel en de grachtomwallingen, werken aan de regenwaterafvoer en de restauratie van de daken staan op de planning. Ten slotte komen er duivenweringen en krijgt het  zeventiende-eeuwse uurwerk van het poortgebouw een opknapbeurt. Door de restauratie van het gesmede torenuurwerkmechanisme kan de originele werking met gewichten opnieuw in gebruik worden gesteld.

In maart ondertekenden Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois en Koen Kennis, de Antwerpse schepen voor Binnengemeentelijke decentralisatie, de meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van de historische Antwerpse districtshuizen. Met de ondertekening van deze overeenkomst konden de restauratiewerken aan de historische districtshuizen van Borgerhout, Ekeren, Merksem, Hoboken en Wilrijk van start gaan. Ook zaal Harmonie wordt in zijn oude glorie hersteld en krijgt als districtshuis van Antwerpen een nieuwe bestemming.

“Onze districtshuizen hebben een symbolische waarde en zijn een herkenningspunt voor de districtsbewoners omwille van hun uitstraling. Met dit masterplan zorgt de stad Antwerpen samen met Vlaanderen voor het behoud en de restauratie van haar waardevolle onroerend erfgoed”, aldus Koen Kennis en Caroline Bastiaens, schepen voor Patrimonium.

De meerjarige subsidieovereenkomst start in 2017 en eindigt in 2019. De totale kostprijs van de restauraties wordt geraamd op ongeveer 12,3 miljoen €. Omdat zes van de negen districtshuizen beschermd zijn als monument geeft de Vlaamse overheid hiervoor een erfgoedpremie van bijna 6,4 miljoen €.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Europese erfgoedprijs voor Atlantikwall Raversyde

Europese erfgoedprijs voor Atlantikwall Raversyde

Batterij Aachen op de Atlantikwall Raversyde in Oostende, gelegen in het gelijknamige provinciedomein, is één van de laureaten van de European Heritage Awards / Europa Nostra Awards. Het is de enige Duitse kustbatterij uit de[…]

05/07/2022 |
29 nieuwe projectoproepen voor restauratie erfgoed

29 nieuwe projectoproepen voor restauratie erfgoed

Groen licht voor vier grote restauratieprojecten in Antwerpen

Groen licht voor vier grote restauratieprojecten in Antwerpen

Restauratiepremies voor 64 beschermde monumenten

Restauratiepremies voor 64 beschermde monumenten

Meer artikels