Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Restauratie Scheldekaaien lokt Antwerpenaar naar buiten

Restauratie Scheldekaaien lokt Antwerpenaar naar buiten

Artes Roegiers nv uit Kruibeke, onderdeel van Artes Group, is in augustus van vorig jaar gestart met de restauratie van de Scheldekaaimuren aan de Gerlache­kaai in Antwerpen. De kaaimuur wordt hier gestabiliseerd over 100 meter. Het project is een onderdeel van het Sigmaplan waarbij men de kaaimuren in Antwerpen wil stabiliseren en het toenemende risico op overstromingen wil terugschroeven. Ongeveer 1.500 geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen en kregen tekst en uitleg over hoe opdrachtgever Waterwegen & Zeekanaal ' afdeling Zeeschelde het water uit de stad wil houden.

'We voeren dit project uit in 200 werkdagen. Aan dit deelproject van 100 m hangt een prijskaartje van 4,2 miljoen '. Na behandeling zijn de kaaimuren weer goed voor 100 jaar dienst. Technum en SBE treden op als studiebureau', vertelt Johan Van Overwalle, directeur van Artes Roegiers.

Achter de oude kaaimuur werd een diepwand gebouwd. 'Eerst werden twee geleidingsmuren op 1,2 m van elkaar gebouwd, waarna we konden beginnen met het uitgraven van de grond tussen deze muren. Eén moot van 7,2 m werd in drie fases uitgegraven. Om de grond te stabiliseren wordt gebruik gemaakt van bentoniet. Daarna kan de wapening, die geprefabriceerd werd bij Columbus Steel, in twee stukken (een onder- en een bovenkooi) geplaatst worden, samen met een soort damplanken met voegband. Vervolgens wordt beton aangevoerd en via trechters vanaf onderaan gestort. Het bentoniet wordt tegelijkertijd weggepompt en de damplanken worden verwijderd', zet Johan Van Overwalle de werkwijze uiteen.

De hele constructie wordt met ankers op zijn plaats gehouden. Deze ankers worden geboord vanop de bestaande kaaimuur doorheen de in de diepwand voorziene uitsparingen. 'Eerst worden de ankers tot op diepte geboord, waarna het boorwater wordt vervangen door groutspecie en vanonder tot boven wordt gevuld met grout. De binnenstang wordt getrokken en het anker wordt in het gat geplaatst. De boorstangen worden uit het gat gehaald en een eerste injectie met grout tot 10 bar wordt uitgevoerd. Nadien wordt door een injectiebuis in het anker een tweede maal geïnjecteerd. De ankers worden getest op 200% dienstlast (de dienstlast ligt tussen 600 en 700 kN).'

Tussen de nieuw gebouwde diepwand en de oude muur wordt het water van de Schelde toegelaten in de 'ontlastingskelder' waardoor er nagenoeg geen negatieve krachtwerking meer optreedt op de oude kaaimuur.

De oude kaaimuur wordt vernieuwd door het metselwerk opnieuw op te bouwen, ofwel door een speciale printbeton te hanteren, ofwel door de orginele blauwe steen aan de waterzijde opnieuw op te metsen.

Andere bouwplaatsen

Artes Group stelde tijdens de Open Wervendag ook nog zijn bouwplaatsen voor Blue Gate Antwerpen (aanleg nieuwe kaaimuren, een werf van Artes Roegiers nv), het stadsvernieuwingsproject ZuidBoulevard in Waregem (een werf van Artes Depret nv en Vanhaerents Development nv) en de restauratie van het stadhuis van Diksmuide (een werf van Artes Woudenberg nv) open voor het publiek.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette