Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Renteloze lening maakt renoveren makkelijker

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Renteloze lening maakt renoveren makkelijker

© Laura Passavanti

Nieuwe eigenaars van woningen en appartementen kunnen vanaf 2021 een renteloos renovatiekrediet tot 60.000 € afsluiten in combinatie met hun hypotheeklening. In de praktijk komt het erop neer dat de lening door de eigenaar wordt aangegaan bij de bank, maar dat de Vlaamse overheid de intresten aan de kredietnemer terugbetaalt via een rentesubsidie. Minister van Omgeving Zuhal Demir mikt op 95.000 renovaties per jaar.
 

 

Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, vanaf 1 januari ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten. Het renovatiekrediet is renteloos omdat de interesten automatisch één keer per jaar door het Vlaams Energieagentschap (VEA) worden terugbetaald.
 
Om in aanmerking te komen voor het renteloze renovatiekrediet, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning.  Aanvullend kan dan een renteloos renovatiekrediet worden afgesloten met het engagement om de woning van energielabel E of F naar A, B of C te brengen. Appartementen moeten van label D, E of F naar A of B worden gebracht.
 
Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen waarvoor het bestemd is: de renovatie van de woning. Enkel indien de notariële akte vanaf 2021 wordt getekend en het hoofdkrediet vanaf 2021 wordt afgesloten, kan je een renteloos renovatiekrediet aanvragen. Enkel energieprestatiecertificaten (epc’s) vanaf 1 januari 2019 komen in aanmerking, anders moet een nieuw epc worden aangemaakt. Het renteloze renovatiekrediet kan worden geregeld bij de bank, samen met het afsluiten van een hoofdkrediet voor het verwerven van een woning.
 
Wie zich engageert om een woning binnen de vijf jaar naar label A te brengen, kan tot 60.000 € renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 € en voor label C gaat het om 30.000 €. Wie binnen de vijf jaar een appartement naar label A brengt, kan tot 45.000 € renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 €. De renovatielening houdt ook een resultaatverbintenis in: wie het peil niet haalt, moet de rente terugbetalen.
 
Als je een woning op een andere manier verwerft, bijvoorbeeld via een erfenis, kan je terecht bij het energiehuis voor het afsluiten van een gelijkaardige energielening+. Het belangrijkste verschil met het hypothecair renovatiekrediet is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend.
 
Indien na vijf jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet, zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten.
 
De Vlaamse regering raamt dat er nog ongeveer 2,9 miljoen woningen en appartementen in Vlaanderen moeten aangepakt worden om tegen 2050 het energielabel A te halen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Forse investeringen in warmtenetten kunnen dure gasprijzen opvangen

Forse investeringen in warmtenetten kunnen dure gasprijzen opvangen

De overheid en nutsbedrijven moeten de komende jaren fors investeren in warmtenetten als we de energiefactuur van de Vlaamse gezinnen onder controle willen houden en tegelijk de CO2-uitstoot voor verwarming met ruim driekwart willen verminderen.[…]

28/10/2021 | Arcadisverwarming
Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Meer artikels