Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Renteloze lening kan renovaties bevorderen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Renteloze lening kan renovaties bevorderen

De Vlaamse regering wil met enkele concrete maatregelen gezinnen aanmoedigen om het bestaande woningpatrimonium energiezuiniger te maken. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) verwacht dat deze maatregelen effectief het aantal renovatie- en sloopwerken kunnen doen toenemen.

Vooreerst is er het voorstel om renteloze leningen tot 30.000 € voor renovatiewerken toe te kennen. Bovendien is de regering van plan om ook de registratierechten voor de uitvoering van sloopwerken met 1% extra te verminderen. Bij een woning met een aankoopprijs van 250.000 € kan daardoor nog eens 2.500 € worden bespaard. Daarnaast zijn nog premies voor rationeel energiegebruik mogelijk.

Als de hypothecaire rente de komende jaren 1% bedraagt, bespaart de ontlener dankzij de renteloze lening 3.000 €. Bij een rente van 2% loopt de besparing op tot 6.361 € en bij een rente van 2,5% tot 8.300 €. Een ander mogelijk voordeel van de renteloze lening is dat gezinnen dan minder moeten moeten lenen bij hun bank. De loan-to-value ratio voor de banklening zal dus beter zijn waardoor de ontlener betere voorwaarden kan krijgen of meer kapitaal kan ontlenen.

De VCB vindt dat het bedrag van de renteloze lening zou moeten opgetrokken worden om gezinnen tot een grondige renovatie te motiveren. Dat is zeker het geval als de renovatie gepaard gaat met de verwijdering van asbest, wat de renovatiekosten hoger kan doen oplopen. Een verhoging van het maximale ontleningsbedrag van 30.000 € tot bijvoorbeeld 50.000 € is volgens de VCB dan ook aan te raden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tegen 2026 moeten alle nieuwe bedrijfswagens broeikasgasvrij zijn

Tegen 2026 moeten alle nieuwe bedrijfswagens broeikasgasvrij zijn

De federale regering zet het licht op groen voor het wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem dat zorgt voor de vergroening van de mobiliteit. Minister Van Peteghem neemt drie stappen om de omslag te maken naar mobiliteit[…]

Vlaanderen wil af van beperkingen btw-verlaging sloop en renovatie

Vlaanderen wil af van beperkingen btw-verlaging sloop en renovatie

Nieuwe tarieven kilometerheffing vrachtwagens vanaf 1 januari

Nieuwe tarieven kilometerheffing vrachtwagens vanaf 1 januari

Overheid wil private investeringen aanmoedigen

Overheid wil private investeringen aanmoedigen

Meer artikels