Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen

De Vlaamse regering voert een renovatieverplichting in voor niet-residentiële gebouwen. Vanaf 1 januari 2022 zullen alle niet-residentiële gebouwen zoals bijvoorbeeld bedrijfsruimtes,  kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen of sportcomplexen, die worden overgedragen naar een andere eigenaar, binnen de vijf jaar aan een aantal specifieke eisen moeten voldoen. Het gaat om minimale eisen voor wat betreft beglazing, dakisolatie, verwarmings -en koelinstallaties.
“28% van onze Vlaamse CO2-uitstoot is afkomstig van de gebouwen, waar nog te vaak de energie en ook het geld naar buiten vliegt via onder meer slecht geïsoleerde daken en ramen. Niet alleen in particuliere woningen is dat het geval, ook bij niet-residentiële. Met de invoering van een renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen verhogen we de renovatiegraad én investeren eigenaars in een lagere energiefactuur voor zichzelf”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.
 
Bovendien is het ook aangenamer verblijven in een gerenoveerd gebouw, met een hoger comfort en betere werkomstandigheden, dus meer  welbevinden, een hogere productiviteit en een betere klantentevredenheid. Een gebouw met een goed epc heeft ook een hogere waarde op de vastgoedmarkt”, vervolgt de minister.
  
De CO2-uitstoot van alle gebouwen moet drastisch verminderen om Vlaanderen de klimaatdoelstellingen te doen halen. Voor niet-woongebouwen doet Vlaanderen dat onder meer met de algemene uitrol van het epc met een energielabel en met financiële steun. Vanaf 1 januari komt daar dus ook de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen bij.
Wie vanaf dan de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een niet-residentieel gebouw dat nog niet voldoet aan de minimale eisen, zal binnen de vijf jaar na het verwerven de nodige maatregelen moeten uitgevoerd hebben om aan deze eisen te voldoen.

Maatregelenpakket

Het minimale maatregelenpakket waaraan niet-woongebouwen die vanaf 2022 worden overgedragen moeten voldoen, omvat alle volgende elementen die tevens de basis vormen van de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen:
• Als de dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet behaalt, moet je dakisolatie plaatsen met een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K.
• Als enkel glas aanwezig is, moet dat worden vervangen door beglazing met een maximale U-waarde van 1 W/m²K zijnde hoogrendementsglas.
• Alle centrale opwekkers voor ruimteverwarming die ouder zijn dan 15 jaar moeten worden vervangen, tenzij je kan aantonen dat de installatie voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Bovendien geldt dat, indien een aardgasnet beschikbaar is in de straat, een stookolieketel ouder dan 15 jaar niet mag worden vervangen door nieuwe stookolieketel.
• Alle koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en gebruik maken van koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of koelmiddelen met een gwp-waarde van minstens 2;500, moet je vervangen door koelinstallaties die geen gebruik maken van deze schadelijke koelmiddelen.
 
De afkorting gwp staat voor global warming potential of aardopwarmingsvermogen. Het is een aanduiding voor de mate waarin een broeikasgas kan bijdragen tot de klimaatverwarming. De waarde geeft het broeikaseffect van een koudemiddel aan, uitgedrukt in 'equivalente kg CO₂'. De gwp-waarde van CO₂ is op 1,0 vastgesteld. Een koudemiddel dat bijvoorbeeld een gwp-waarde van 2.000 heeft, is dus een 2.000 keer zo sterk broeikasgas als CO₂.
 
Een nieuwe eigenaar van een klein residentieel gebouw, kleiner dan 500 m², zal vanaf 1 januari 2022 binnen de vijf jaar na de overdracht, aanvullend op het minimale maatregelenpakket, ook een energielabel C of beter moeten behalen.

Stap verder

Voor grote niet-residentiële gebouwen wordt vanaf 1 januari 2023 nog een stap verder gegaan. Binnen de vijf jaar na de overdracht moeten zij, aanvullend op het minimale maatregelenpakket, over een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% beschikken.
    
Minister Demir  brengt in herinnering dat de overheid heel wat begeleidende maatregelen heeft uitgewerkt om ondernemingen te ondersteunen bij het realiseren van deze renovatieverplichting. Daarbij horen onder meer:
• Een verhoogde investeringsaftrek;
• Een korting op de onroerende voorheffing, van 50% of 100%, gedurende vijf jaar, bij een ingrijpende energetische renovatie van een niet-residentieel gebouw;
• Energiepremies van de netbeheerders;
• Investeringssteun van Elia.
 
Een volledig overzicht kan je vinden op http://www.energiesparen.be/subsidies/bedrijven en op http://www.energiesparen.be/niet-residentieel
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stormloop op studentenkamers doet prijzen met ruim 7% stijgen

Stormloop op studentenkamers doet prijzen met ruim 7% stijgen

Zoals verwacht laat de schaarste op de markt van de studentkamers zich nu ook voelen op de gemiddelde huurprijzen. De gemiddelde huurprijs voor een studentenkamer in Vlaanderen rondt voor het eerst de kaap van 450 euro. Dat blijkt uit een[…]

Vastgoedbedrijf wil 50 extra kantoren openen tegen 2025

Vastgoedbedrijf wil 50 extra kantoren openen tegen 2025

Internationale vastgoedspeler verwerft twee kantoorgebouwen in Antwerpen

Internationale vastgoedspeler verwerft twee kantoorgebouwen in Antwerpen

Champignonkwekerij wordt cohousingproject voor tien gezinnen

Champignonkwekerij wordt cohousingproject voor tien gezinnen

Meer artikels