Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Renovatiesubsidie kan schatkist 1 miljard opleveren

Gerelateerde onderwerpen :

Renovatiesubsidie kan schatkist 1 miljard opleveren

Een renovatiebeleid met een subsidie van 10.000 ' kan volgens ceo Johan Van Der Biest van Wienerberger een dubbel voordeel opleveren voor de overheid: een lagere CO2-uitstoot en een opbrengst van meer dan 1 miljard ' voor de schatkist. Hij baseert zich daarvoor op een studie van KPMG op basis van o.m. demonstratieprojecten van Wienerberger in Spiere en Mechelen. Van Der Biest waarschuwt evenwel dat de markt de energierenovatiekost niet of onvoldoende meerekent bij de prijszetting bij herverkoop en zo nog te renoveren woningen vaak te duur waardeert ten opzichte van een energiezuinige nieuwbouwwoning.

De Europese Unie wil tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% verlagen. Door o.m. de bevolkingsaangroei en de gezinsverdunning dreigt de uitstoot van de residentiële sector echter met 16% toe te nemen tegen 2020 indien geen extra maatregelen worden getroffen. Gerenoveerde en goed geïsoleerde woningen kunnen in belangrijke mate bijdragen tot een verlaagde uitstoot. Daarom moedigt de Europese Unie de lidstaten aan om jaarlijks 2% van de woningen te renoveren.

Voor België komt dat neer op 105.000 woningen per jaar. In ons land werden in 2013 slechts 27.000 renovatievergunningen afgeleverd, voor amper 0,52% van het totale aantal woningen. Om te kunnen voldoen aan de Europese doelstellingen moet België zijn inspanning fors verhogen.

Bouwschil

Voor het halen van de Europese doelstellingen moet de overheid woningrenovatie en energiezuinige investeringen stimuleren. KPMG berekende voor Wienerberger dat een gemiddelde woningrenovatie 60.000 ' kost (inclusief energierenovaties en afwerking) en dat na het wegvallen van de woonbonus een overheidssteun van 10.000 ' voldoende Belgen kan aansporen tot een renovatie die het energiepeil voldoende verbetert. Die kost zou beduidend lager liggen dan de vroegere woonbonus, die de overheid 20 tot 30.000 ' per project kostte.

Het isoleren van het dak en de gevel levert het snelst en de meeste energetische en financiële winst op: investeringen in de bouwschil vertegenwoordigen gemiddeld 31% van de kosten en dekken na de renovatie tot 85% van de energiebehoefte.

Overheid verdient

De middelen voor deze maatregel worden begroot op 1,05 miljard ', maar deze aanpak levert de schatkist bruto 2,1 miljard ' op. Zo vloeit netto 1,05 miljard ' terug naar de schatkist. Dat is 674 miljoen ' meer dan met de bestaande aanmoedigingsmaatregelen. Bovendien kan de maatregel werk opleveren voor 17.550 vooral laaggeschoolden, daalt de CO2-uitstoot en zouden vier keer meer woningen vernieuwd kunnen worden dan aan het huidige tempo.

'De opbrengst van 1,05 miljard ' voor de schatkist is bovendien nog een voorzichtige schatting. Wij vermoeden dat het eerder in de richting van 1,4 of 1,5 miljard zal gaan', besluit Van Der Biest.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent weigert gasketels voor eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten

Gent weigert gasketels voor eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten

Alle gebouwen van de stad worden voortaan zo gebouwd dat ze geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben voor pakweg verwarming, sanitair en verlichting. Ook bij grotere renovaties wordt dat de regel. Dat betekent dat gasketels worden[…]

27/06/2022 | nieuwbouwRenovatie
ANB koopt Vliegveld van Malle

ANB koopt Vliegveld van Malle

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Vlaanderen verlengt financiering Nationaal Park Hoge Kempen

Vlaanderen verlengt financiering Nationaal Park Hoge Kempen

Meer artikels