Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Renovaties kunnen schatkist 1 miljard ' opbrengen

Een goed renovatiebeleid met bijhorende subsidiëring kan volgens de accountants- en adviesorganisatie KPMG een dubbel voordeel opleveren voor de overheid: een lagere CO2-uitstoot en een opbrengst van iets meer dan 1 miljard ' voor de schatkist.

De Europese Unie wil tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% verlagen. Door de demografische groei dreigt de uitstoot van de residentiële sector echter met 16% toe te nemen tegen 2020 indien geen extra maatregelen worden getroffen.

Gerenoveerde en goed geïsoleerde woningen kunnen in belangrijke mate bijdragen tot een verlaagde CO2-uitstoot. Daarom moedigt de Europese Unie elke lidstaat aan om jaarlijks 2% van de bestaande woningen te renoveren. Voor België komt dat neer op 105.000 woningen per jaar.

In ons land werden in 2013 slechts 27.000 renovatievergunningen afgeleverd, voor amper 0,52% van het aantal woningen. Om te kunnen voldoen aan de Europese doelstellingen moet België zijn inspanning dus zeer fors verhogen.

Voor het halen van de Europese doelstellingen is het aangewezen dat de Belgische staat renovatie en bijhorende isolatie stimuleert. KPMG berekende dat een gemiddelde renovatie 60.000 ' kost (inclusief energierenovaties en afwerking) en dat overheidssteun van 10.000 ' - indien de werken door een aannemer worden uitgevoerd - voldoende Belgen kan aansporen tot renovatie, met bijhorende epc-verbetering.

De uitgaven voor deze ondersteunende maatregel bedragen 1.050 miljoen ', maar deze aanpak levert de schatkist wel bruto 2.100 miljoen ' op. Zo kan er dus netto 1.050 miljoen ' over blijven voor de Belgische staat. Dat is 674 miljoen ' meer dan met de bestaande aanmoedigingsmaatregelen. Bovendien kan de maatregel volgens KPMG werk opleveren voor 17.550 laaggeschoolden, daalt de CO2-uitstoot en zouden viermaal meer woningen vernieuwd kunnen worden. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten