Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Renovatiemarkt heeft dringend relance nodig

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Renovatiemarkt heeft dringend relance nodig

De situatie in de Vlaamse bouwsector is zorgwekkend. Zelfs de broodnodige energierenovaties bij gezinnen vallen nu stil. Bond Beter Leefmilieu (BBL) vraagt de Vlaamse regering om snel werk te maken van een plan met de renovatiesector als speerpunt van het economisch relancebeleid. Dat is immers de beste garantie op economisch herstel en milieuwinst.

Bouwunie schetste eerder al bijzonder sombere vooruitzichten voor dit najaar en voor 2021. 15% van de aangesloten bedrijven verwacht dat hun personeelsbestand de komende maanden zal moeten inkrimpen.


Eenzelfde onheilspellend geluid klinkt bij de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB): 18% van de bedrijven in de renovatiesector geeft aan dat hun orderboek voor minder dan een maand gevuld is.


Zelfs een kleine krimp van de werkgelegenheid in deze sector heeft enorme gevolgen. De bouwsector telt 320.000 werknemers. Een daling met enkele procentpunten betekent al snel het verlies van duizenden jobs.

35.000 extra jobs

Telkens wanneer 1 miljoen € in de renovatiesector wordt geïnvesteerd levert daar daarentegen tot achttien jobs op. De renovatiesector kan in Vlaanderen tot 35.000 extra banen betekenen tegen 2040. Een brede coalitie uit het bedrijfsleven, het middenveld en de milieubeweging formuleerde een pakket maatregelen om de renovatiesector weer op de rails te krijgen:
• Een ambitieus financieringspakket
Eenvoudig: maak het financieel interessant om te renoveren. Zorg dat er voldoende middelen zijn voor de bouw en renovatie van sociale woningen en geef aangepaste ondersteuning voor kansengroepen. Daarvoor komen in de volgende maanden trouwens ook Europese middelen vrij.
• Actieve renovatiebegeleiding
Niet iedereen is geboren met een hamer en beitel in de hand. Help ook mensen die (nog) niet wegwijs zijn in de materie om tot een woning te komen die energiezuinig, comfortabel, gezond en kwalitatief is. Begeleid mensen actief.
• Een epc voor elk gebouw
Een maatregel die voor zich spreekt. Als je weet hoe je woning eraan toe is, ben je al halfweg. Door onderling te kunnen vergelijken zet je mensen ook aan om hun woning onder handen te nemen, en weet je waar een extra zetje nodig is.
• Renovatieverplichting na verkoop

Stel: als je binnen de drie jaar na aankoop je woning energetisch renoveert, heb je recht op een stevige korting op je registratierechten. Niet alleen versnellen we daarmee de renovatiegraad, het energielabel zal ook veel meer meespelen in de prijs van de woning.
Bond Beter Leefmilieu is een netwerkorganisatie die Vlaamse verenigingen, burgers, overheden en ondernemingen met hetzelfde doel samenbrengt: de switch maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving op vlak van energie, mobiliteit, circulaire economie, voeding en ruimtelijke ordening.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwunie: geen sectormiddelen om baaldagen te betalen

Bouwunie: geen sectormiddelen om baaldagen te betalen

Bouwunie schaart zich achter het standpunt van Unizo om ziektebriefjes voor de eerste ziektedag(en) niet zomaar af te schaffen. Dat voorstel ligt momenteel op tafel bij de federale regering. Voka pleitte er eerder voor om  ziektebriefjes te[…]

Voka vreest voor ontsporing van de lonen

Voka vreest voor ontsporing van de lonen

Krapte op arbeidsmarkt zorgt nu al voor problemen in Vlaamse bedrijven

Krapte op arbeidsmarkt zorgt nu al voor problemen in Vlaamse bedrijven

Aantal bouwvergunningen stijgt

Aantal bouwvergunningen stijgt

Meer artikels