Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Renovatie start- en landingsbaan Brussels Airport

Brussels Airport plant van 26 juli tot 25 september grondige renovatiewerken van de start- en landingsbaan 01/19. De renovatie zal gebeuren in verschillende fases. Er wordt ook 's nachts gewerkt om de impact op de omwonenden en de luchthavenactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. Vorige zomer werd baan 07R/25L grondig vernieuwd, dit jaar wordt de dwarsbaan 01/19 onder handen genomen. De bovenste asfaltlagen worden afgeschraapt en heraangelegd, de verharde bermen en afwatering worden vernieuwd, de riolering wordt gerenoveerd en de lichtbakens krijgen energiezuinige led-lampen.

De start- en landingsbanen op Brussels Airport moeten om de dertig jaar grondig vernieuwd worden zodat alle vliegbewegingen veilig kunnen blijven verlopen. De renovatie wordt van 26 juli tot 25 september gepland omdat de zomermaanden de meest gunstige weersomstandigheden bieden voor werkzaamheden en het risico op vertragingen op de bouwwerven kleiner is. Tijdens de eerste maand van de renovatie wordt 24 uur op 24 voortgewerkt, tijdens de tweede maand wordt enkel tussen 22 en 6 uur gewerkt. Onvoorziene technische of weersomstandigheden kunnen deze planning echter beïnvloeden.

De eerste fase van de renovatie start op 26 juli met de heraanleg van het zuidelijke en het centrale gedeelte van de baan en zone 1. Het asfalt wordt afgeschraapt en heraangelegd, de afwateringsgoten worden weggehaald en vernieuwd. De riolen worden gerenoveerd aan de hand van een koustechniek, waarbij een kous uit hars in de oorspronkelijke buis gebracht wordt en uithardt tegen de binnenkant. Er wordt tevens begonnen met de aanleg van led-verlichting op de start- en landingsbaan.

De tweede fase van de werkzaamheden begint op 7 augustus en duurt twaalf dagen. In deze periode wordt voortgewerkt aan het zuidelijke en centrale gedeelte van baan 01/19 en zal gestart worden op de kruising met baan 25 Rechts en zone 2. De derde fase van de renovatie duurt één week en begint op 19 augustus. In deze periode wordt het zuidelijke deel van startbaan 01/19 afgewerkt en wordt voortgewerkt op het centrale gedeelte. 's Nachts wordt op de kruising met baan 07L/25R voort gewerkt en is zone 2 afgesloten voor het verkeer. Op de kruising met baan 25 Rechts wordt een nieuwe rioleringsbuis geplaatst. Waar mogelijk worden al groeven getrokken in het asfalt van baan 01/19. De laatste fase van de werkzaamheden begint op 26 augustus en duurt tot 25 september. In deze fase wordt het centrale gedeelte, zone 1 en 2 afgewerkt.

Tijdens de werkzaamheden is baan 01/19 voor het grootste gedeelte niet beschikbaar. Het baangebruik tijdens de renovatie zal op bepaalde momenten verschillen van het preferentiële baangebruik. De vliegroutes veranderen tijdens de werkzaamheden niet, de werken beïnvloeden enkel de frequentie van de routes.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af