Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Renovatie kan daling nieuwbouw niet compenseren

Renovatie kan daling nieuwbouw niet compenseren

Het aantal vergunningen voor renovatie blijft constant. In de eerste vier maanden van dit jaar werden 6.095 vergunningen voor renovaties goedgekeurd. Dit is ongeveer evenveel als in de eerste vier maanden van vorig jaar (6.086). De jongste jaren blijft het aantal vergunningen voor renovatie schommelen rond hetzelfde niveau. Voor de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is deze stagnering enigszins teleurstellend omdat het bestaande woningenpatrimonium verouderd is en een versnelde doorgedreven renovatie moet ondergaan.

Het contrast tussen nieuwbouw en het bestaande woningpark wordt steeds groter. Er komen steeds strengere normen voor nieuwbouw, maar er is bijna geen enkele verplichting om een bestaande woning te renoveren. De VCB verwacht dat het Renovatiepact van Vlaams minister Annemie Turtelboom snel duidelijkheid kan scheppen over hoe het bestaande patrimonium het snelst kan worden gerenoveerd.

Zo'n pact is nodig om duidelijk te maken aan welke energieprestaties een woning op lange termijn moet voldoen. De CO2-uitstoot van woningen wordt grotendeels veroorzaakt door oudere en slecht geïsoleerde woningen. Om dit probleem aan te pakken, zijn extra normen noodzakelijk om het renovatieritme, dat momenteel minder dan 1% per jaar bedraagt, te verhogen.

In april werden slechts 959 vergunningen voor huizen aangevraagd: dat is een derde minder dan het gemiddelde voor april in de jongste vijftien jaar. Het aantal vergunde flats presteert met 2.020 goedgekeurde vergunningen beter. Dit laatste is 10% hoger dan het gemiddelde van de voorbije vijftien jaar.

Om de twee jaar daalt het maximum toegelaten E-peil voor nieuwbouwwoningen. Om te voldoen aan de nieuwe strengere eisen zijn meestal investeringen nodig die de bouwkost met duizenden euro's verhogen. Op 1 januari 2016 worden de normen opnieuw strenger: van E60 naar E50. Wie nog vóór het einde van 2015 een vergunning aanvraagt, kan bouwen volgens de huidige normen en zo extra kosten vermijden. Wie vandaag bouwplannen heeft, krijgt van de VCB de raad om deze zo snel mogelijk concreet te maken en een aannemer aan te spreken.

Bij iedere verstrengingsronde stelt de VCB een anticipatie-effect vast: in de maanden direct volgend op de verstrenging worden tot 100% meer vergunningen toegekend dan normaal. Maar na deze tijdelijke piek daalt het aantal vergunningen tot historisch lage niveaus. Dat is volgens de VCB dan ook één van de redenen waarom in april zo weinig vergunningen voor huizen werden goedgekeurd.

De sector voelt nog steeds de weerslag van de sterke toename in de eerste maanden van 2014. Omdat het maximum toegestane E-peil op 1 januari 2016 daalt van E60 naar E50 verwacht de VCB in de laatste maanden van dit jaar een toename van het aantal vergunningsaanvragen, gevolgd door een toename van het aantal toegekende vergunningen begin 2016. Of dit ook een positief effect zal hebben op de bouwactiviteit valt echter nog af te wachten. Niet elke vergunde woning wordt immers automatisch gebouwd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Restauratie met de juiste ambachtelijke mortels en bindmiddelen

Restauratie met de juiste ambachtelijke mortels en bindmiddelen

Het Italiaanse onderzoeks- en formuleringscentrum Calchèra San Giorgio bestudeert en produceert specifieke materialen voor de restauratie, constructie, structurele consolidatie en rehabilitatie van gebouwen van historisch en cultureel belang.[…]

31/10/2020 | ErfgoedBouwmaterialen
Anderhalve eeuw bouwervaring bij Habenu-van de Kreeke

Anderhalve eeuw bouwervaring bij Habenu-van de Kreeke

Antwerpen werkt aan een nieuw strategisch ruimteplan

Antwerpen werkt aan een nieuw strategisch ruimteplan

AWV vernieuwt kruispunt in Berbroek in 2021

AWV vernieuwt kruispunt in Berbroek in 2021