Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Renovatie Belliard- en Wettunnel in Brussel op komst

Renovatie Belliard- en Wettunnel in Brussel op komst

© ©mariesacha - stock.adobe.com

Het consortium van Sweco en BG Ingénieurs Conseils is door Brussel Mobiliteit aangesteld voor het ontwerp en de opvolging van de grootschalige renovatie van de Belliard- en Wettunnel. Deze belangrijke verkeersaders in het hart van de hoofdstad worden gemoderniseerd met bijzondere aandacht voor veiligheid, esthetiek en duurzaamheid.

Het consortium dat door Sweco geleid wordt, bestaat uit een internationaal en multidisciplinair team en zal de opdrachtgever bijstaan met onder andere het gedetailleerde ontwerp, de opstelling van bestekken, de analyse van offertes en de opvolging van de werken. Het ereloon voor het consortium bedraagt ongeveer 5,3 miljoen €.

“Het gaat om een complex tunnelproject, vlakbij grote Europese en Belgische instellingen. Gezien beide tunnels verbonden zijn met andere ondergrondse structuren is een doordachte mobiliteitsplanning en een goede fasering van de werken nodig, zodat de hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. Onze deskundigen zullen veiligheid combineren met een functioneel, aangenaam design. We kunnen daarvoor bogen op onze jarenlange ervaring met soortgelijke projecten in de Brusselse context, zoals de Kortenberg- en Kruidtuintunnel, Metro Noord en de Schuman-Josaphat spoortunnel. Onze gespecialiseerde tunnelexpertise zal ook de Brusselse verkeersinfrastructuur ten goede komen”, aldus Erwin Malcorps, managing director van Sweco Belgium.

Brussel Mobiliteit stelde eerder al een meerjareninvesteringsprogramma op. Het geeft een globale visie met prioriteiten voor al de uit te voeren acties. De renovatie van de Belliard- en Wettunnel valt binnen het toepassingsgebied van dit programma en spitst zich zowel toe op de civieltechnische constructie als op de elektromechanische uitrustingen. Daarnaast worden de betrokken tunnels ook inzake veiligheid geherwaardeerd, met bijzondere aandacht voor de brandveiligheid.

De Belliardtunnel verbindt de Belliardstraat met de Kortenbergtunnel en de Wettunnel en bestaat uit één tunnelkoker van 2.026 m die naar de E40-snelweg leidt. Dagelijks gebruiken ongeveer 37.000 voertuigen deze route om de hoofdstad te verlaten. De Wettunnel heeft een lengte van 432 m en loopt van het Brusselse stadscentrum tot aan het Jubelpark. Hij heeft een dagelijkse verkeersintensiteit van ongeveer 25.000 auto’s.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hoboken start grote heraanlegprojecten

Hoboken start grote heraanlegprojecten

De Hobokense districtsraad (stad Antwerpen) keurde zopas de financiële meerjarenplanning 2020-2025 goed. Daarin zit ook het budget voor 2020. Het district trekt volop de kaart van de investeringen. Het investeringsbudget bedraagt in totaal[…]

Amsterdamse parkeergarage wint Betonprijs 2019

Amsterdamse parkeergarage wint Betonprijs 2019

Vlaamse regering wil samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen

Vlaamse regering wil samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen

Investeringen in sportinfrastructuur worden voortgezet

Investeringen in sportinfrastructuur worden voortgezet

Meer artikels