Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

RenovActive wil renovatie zetje geven

RenovActive wil renovatie zetje geven

Velux stelde onlangs in Anderlecht het project RenovActive voor. Dit is volgens het bedrijf het eerste betaalbare en reproduceerbare klimaatrenovatieconcept, waarbij gezondheid en welzijn hand in hand gaan met een verhoogde energie-efficiëntie.

Europa kent vandaag een grote nood aan renovatieprojecten. 40% van de gezinswoningen zijn immers in de jaren '60 van vorige eeuw gebouwd en voldoen niet aan de huidige energievereisten, terwijl 90% van de huidige gebouwen binnen 40 jaar nog steeds zullen worden gebruikt. Bovendien bieden slechts 30% van de bestaande gebouwen een gezond binnenklimaat. Met RenovActive wil Velux een oplossing aanreiken.

Concreet betreft RenovActive de verbouwing van een woning van 80 m² in Anderlecht, waarbij de energie-efficiëntie drastisch zal worden verbeterd. Tegelijk wordt een comfortabele leefruimte gecreëerd tegen een betaalbare prijs. Het bijzondere van het project ligt vooral in feit dat het project gemakkelijk kan worden herhaald, en dit zowel op financieel als op technisch vlak.

Concept

De uitdaging vandaag is niet het bouwen of verbouwen van een energie-efficiënte woning, maar om dit aan een betaalbare prijs te doen, zodat een zo groot mogelijk aantal mensen ervan kunnen genieten en op grote schaal een antwoord wordt geboden voor het probleem van de energieschaarste.

Statistieken tonen aan dat ongeveer 80 miljoen Europeanen in vochtige en ongezonde gebouwen leven. Vooral een gebrek aan daglicht en frisse lucht in huis is daarbij bijzonder problematisch, want net deze elementen zorgen voor een positief effect op onze gezondheid, ons welzijn en zelfs ons leervermogen.

Wonen in een gezond, schimmelvrij binnenklimaat vermindert bovendien het risico op astma met 50%. In 2050 zullen 90% van de gebouwen nog steeds worden gebruikt. De moderne bouwtechnologie moet zich daarom niet alleen concentreren op luchtdicht bouwen en op het verlagen van de verwarmingsbehoefte, maar ook op de gezondheid van de bewoners. Energie-efficiëntie moet met andere woorden hand in hand gaan met welzijn en comfort.

Het is in dit licht dat Velux de eerste klimaatrenovatieprojecten van Europa heeft gelanceerd. In de periode 2009-2011 heeft de Velux-groep zes experimentele modelwoningen gebouwd in verschillende uithoeken van het continent in het kader van het project 'ModelHome 2020'. Deze huizen moesten een antwoord bieden op de milieuproblematiek en voldoen aan de nood voor een verbetering van de levenskwaliteit. Zij dienen vandaag als referentie voor de ontwikkeling van duurzame woningen waarbij tegelijk een gezond en comfortabel binnenklimaat wordt gegarandeerd.

Active House

Bijzonder aan het klimaatrenovatieproject RenovActive is dat het concept eenvoudig kan worden herhaald, zowel op technisch als op financieel vlak. Hiermee gaat Velux de grootste uitdaging aan: een renovatiemodel voorstellen dat op grote schaal reproduceerbaar is.

Het bestek voor het project werd gedefinieerd door de Active House Alliance. Deze ngo verenigt producenten van bouwmaterialen, wetenschappers en architecten rond het thema van de woning van de toekomst. Een zogenaamd 'Active House' scoort niet enkel goed op het vlak van energieverbruik, maar biedt ook een leefruimte waar het aangenaam toeven is en die een positieve impact heeft op de omgeving. Met het project wil Velux zijn producten testen op het terrein en bijdragen aan het algemeen welzijn van de bewoners van de verbouwde woning.

RenovActive stelt het welzijn van de bewoners centraal en beantwoordt aan de Active House-principes: een optimaal wooncomfort en energie-efficiëntie; en een minimale impact op de leefomgeving. De doelstelling bestaat erin om een duurzaam en betaalbaar model te ontwikkelen dat geschikt is voor renovaties en moderniseringen op grote schaal.

Velux' uitdaging was om een ongezien renovatieconcept te bedenken, zowel op toegankelijkheid als welzijn gebaseerd en zowel op efficiëntie als reproduceerbaarheid. Het is ook om die reden dat er technieken worden gebruikt die gangbaar zijn in België en door iedereen kunnen worden gebruikt. Zo wordt voor de verwarming gekozen voor een gasboiler in plaats van voor een geothermische warmtepomp en worden prototypes vermeden.

RenovActive wil een woning creëren waar het voor de bewoners aangenaam vertoeven is. Tegelijk wordt een positieve impact op de leefomgeving beoogd dankzij goed doordachte parameters, zoals het hergebruiken van materialen en het waterbeheer. Het concept is trouw aan de Active House-principes, die het evenwicht tussen energie, comfort en leefomgeving beklemtonen.

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid voor een zo groot mogelijk aantal mensen is een belangrijke doelstelling, of het nu via collectieve renovatieprojecten door sociale huisvestingsmaatschappijen gebeurt of door particuliere gezinnen die hun eigen woning wensen te verbouwen. Tegelijk doet dit niets af aan het comfort binnenshuis: behalve aan het welzijn draagt dit vaak ook bij tot een betere gezondheid van de bewoners (een betere slaapcyclus, minder gevallen van astma').

Met het oog op de lange termijn heeft Velux technische keuzes gemaakt die een optimale efficiëntie garanderen (van onder meer het energieverbruik), een redelijke kostprijs en een reproduceerbaarheid voor een zo groot mogelijk aantal mogelijk maken.

Het gekozen huis

Voor de realisatie van dit project werkt Velux samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, die eigenaar is van 3.600 woningen in Anderlecht. Een halfopen bebouwing van 80 m² uit de jaren '20 van vorige eeuw, die momenteel in staat van verval verkeert, zal volledig worden gerenoveerd volgens het RenovActive-concept.

De woning staat in de wijk Goede Lucht. Deze woonwijk werd in 1923 gebouwd, oorspronkelijk om een kwaliteitsvolle huisvesting te bieden aan de bewoners van de huizen in het centrum van Brussel die werden onteigend door de grote werken van die tijd (Justitiepaleis, Noord-Zuidverbinding,').

Hoewel deze huizen destijds deel uitmaakten van de voorhoede van de architectuur en voor de arbeidersbeweging van het begin van de 20ste eeuw een belangrijke stap voorwaarts vormden, voldoen ze vandaag niet meer aan de normen. De wijk heeft dringend nood aan vernieuwing. Een groot aantal huizen is reeds afgebroken of staat leeg. Bedoeling is om de wijk opnieuw zijn oorspronkelijke uitstraling te geven dankzij geleidelijke renovatie.

RenovActive zal als voorbeeldproject kunnen dienen voor de Anderlechtse Haard voor de modernisering van een deel van het woningenbestand.

De architecturale uitwerking van het concept werd na een wedstrijd toevertrouwd aan ONO Architectuur uit Antwerpen, in samenwerking met ingenieursbureau Daidalos-Peutz. Prioriteit voor Velux was om een betaalbaar renovatieproject voor te stellen. De renovatiekosten kregen dan ook de grootste aandacht. Het gaat om een project dat financieel volledig door Velux wordt gedragen. Wel zijn er ook partners ' fabrikanten van bouwmaterialen ' die zich hebben aangesloten bij het project en expertise en materieel aanleveren. Om de uiteindelijke prijs van het renovatieproject te berekenen, zal de kostprijs van deze materialen in rekening worden gebracht.

Alle materialen en technieken die voor een te grote meerkost zorgden, werden geschrapt. De renovatiekosten respecteren de grenzen die de Anderlechtse Haard oplegt: maximum 1.450 ' per m² voor renovatie en 1.750 ' per m² voor nieuwbouw. Het geschatte budget voor de verbouwing van het huis in de Jean Lagey-straat in Anderlecht komt neer op ongeveer 163.000 '. Bij een reproductie zouden de kosten verbonden aan het advies van de ingenieurs niet meer moeten worden in rekening gebracht.

In de praktijk

Voor de realisatie van het project ontwikkelde ONO Architectuur een renovatievoorstel dat tegelijk subtiel en ambitieus is. Het beantwoordt niet enkel aan de technische paramaters zoals die door de Active House Alliance worden vooropgesteld, maar zet ook aan tot een algehele verbetering van de levenskwaliteit in harmonie met de omgeving. Het idee bestaat erin om zo veel mogelijk gebruik te maken van daglicht en natuurlijke ventilatie om een maximaal comfort te genereren, en dit alles met behoud van een optimale energie-efficiëntie.

Concreet zal de 80 m² grote woning worden uitgebreid met een 15 m² groot bijgebouw met plat dak dat de keuken herbergt. Het gaat om een houten structuur met een groendak. Hiermee wordt een leefruimte gecreëerd die zowel helder, gezond als comfortabel is en die niet alleen licht in de woning brengt maar ook een zicht op de tuin garandeert. Bovendien wordt de trap verplaatst naar het midden van het huis om een circulatiekern te creëren die fungeert als een as voor ventilatie en daglicht.

Licht

Een maximale lichtinval is een belangrijk kenmerk van RenovActive. De theoretische hoeveelheid natuurlijk daglicht in de woning na renovatie werd gemeten met de Velux Daylight Visualizer en legde zeer goede resultaten voor. De verschillende dakvensters die zullen worden geïnstalleerd, garanderen deze lichtinval waardoor de bewoners het hele jaar door een groot comfort zullen hebben, en zodat zij in de winter van passieve zonnewinsten kunnen genieten.

De werken zijn eind mei gestart en moeten eind dit jaar afgerond zijn.

Door het grote aantal glasoppervlakken is het belangrijk dat de woning in de zomer wordt beschermd tegen oververhitting dankzij geautomatiseerde zonnewering. De opening en sluiting van de zonnewering zal worden bepaald door de hoeveelheid zonlicht en de buitentemperatuur. Daarnaast worden de vensters uitgerust met binnengordijnen die de bewoners in staat stellen de lichtinval naar wens te controleren.

Ventilatie

Om een gezond binnenklimaat met een maximale hoeveelheid verse lucht te garanderen, voorziet Renson het natuurlijk ventilatiesysteem C+ Health Box. Daarnaast zal van zodra de buitentemperatuur boven de 14° C stijgt het ventilatiesysteem de vensters automatisch openen, zowel van het dak als van de gevels.

Deze controle van natuurlijke ventilatie wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van gemotoriseerde vensters en Integra-dakvensters. In de ventilatie-eenheden geïntegreerde sensoren (vocht, temperatuur, CO2) controleren de regeling en zorgen zo voor een uitstekende kwaliteit van de binnenlucht. 's Winters zijn het de in de ramen geïntegreerde roosters die voor de luchtinlaat zorgen. De luchtkwaliteit wordt zo steeds in real time ' volgens de behoeften van de bewoners ' gemaximaliseerd. Bovendien werkt het systeem erg energie-efficiënt daar het voorkomt te overventileren.

Isolatie

Het huis zal optimaal worden geïsoleerd. Hierbij wordt veel aandacht aan de luchtdichtheid en de bouwknopen geschonken. Het dak, de vloer en de muren zullen worden geïsoleerd om een optimaal thermisch comfort te leveren.

Daarenboven wordt de woning volledig uitgerust met dubbele of drievoudige beglazing, afhankelijk van de oriëntatie van de vensters.

Uiteindelijk wordt hiermee de verwarmingsbehoefte van oorspronkelijk 385 Kwh/m²/jaar tot ongeveer 19 Kwh/m²/jaar verminderd, wat voor dergelijk type renovatie een puike prestatie is.

Leefmilieu

Tot slot zal de impact op het milieu van dit klimaatrenovatieproject worden geminimaliseerd door de keuze van materialen en het hergebruik ervan, evenals door een rationeel waterverbruik, onder meer ook dankzij de installatie van een hemelwaterrecuperatietank.

Timing

De werken zijn eind mei gestart en moeten eind dit jaar afgerond zijn. In een volgende fase zal het huis twee jaar lang een gezin met drie kinderen huisvesten. Onder meer het energieverbuik, de water- en verwarmingsconsumptie zullen tijdens deze periode worden bestudeerd.

Bedoeling is om op wetenschappelijke wijze de impact te kunnen vaststellen die de woonruimte heeft op het dagelijkse leven van de bewoners. Hierbij zal men verder kunnen gaan dan de voorafgaande hypotheses en berekeningen en de werking van de technieken meten. De theorie wordt aan de praktijk getoetst, om zo eventueel bepaalde parameters opnieuw te evalueren en indien nodig te verbeteren, of om conclusies te trekken voor toekomstige projecten. Los van de kwantitatieve parameters (lichtinval, energieverbuik, ') zullen ook meer kwalitatieve aspecten worden gemeten aan de hand van vragenlijsten die oorspronkelijk werden ontwikkeld door de Humboldt Universiteit van Berlijn.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
Werken aan de Mechelse vesten van start

Werken aan de Mechelse vesten van start

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Voor het eerst sinds anderhalf jaar minder vacatures

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over

Ierse isolatiegroep Kingspan neemt Derbigum over