Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

ReMoFlex-consortium wil woningen sneller energetisch renoveren

Vier organisaties (B&R Bouwgroep, Levuur, Thermad-Brink en De Ark) willen samen een antwoord bieden op de toenemende behoefte om bewoonde woningen sneller doorgedreven te renoveren. In een totaalconcept met participatie zorgt een bouwteam op basis van de behoeften van bewoners en eigenaars voor een snelle en efficiënte renovatie van rijwoningen. Hierbij is het de bedoeling dat deze woningen maximaal bewoond blijven. Door prefabricatie en integratie van technieken in volledig afgewerkte voorzetwanden kunnen oude woningen in enkele dagen getransformeerd worden tot ben-woningen.

Om tegemoet te komen aan de toenemende bevolking in Vlaanderen zijn in de naoorlogse jaren en vooral in de jaren '60, '70 en '80 van vorige eeuw een heleboel woningen gebouwd, vaak in grotere wijken met een uniforme architectuur waarbij werd gewerkt met spouwmuren. De eigenaars van deze woningen staan vandaag voor de uitdaging om hun energieverbruik betaalbaar te maken.

Ook de sociale huisvestingsmaatschappij De Ark uit Turnhout staat voor deze uitdaging, want ze verhuurt honderden woningen uit die periode. Vaak zijn er al gedeeltelijke renovaties uitgevoerd, maar daarbij is de volledige buitenschil soms nog niet geïsoleerd. Die renovaties kosten relatief veel, duren lang en gaan vaak gepaard met verhuisbewegingen.

In het kader van de Proeftuin Woningrenovatie heeft het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) een subsidie toegekend aan het Remoflex-consortium. Vanuit een energie-ambitie wil de overheid met deze subsidie innovatie stimuleren en hefbomen creëren naar een volumemarkt om industrieel opschaalbare renovaties bereikbaar te maken voor een brede doelgroep.

Monitoring

De B&R Bouwgroep met specialisten als Brebuild (renovatie), Arkana (houtskelet- en lage-energiewoningen), Verheyen (prefab) en Hooyberghs (design & build bouwteams) zal het team coördineren en samen met Thermad-Brink (klimatisatie) een technisch typebestek uitwerken dat na de testen in de proeftuin o.m. kan worden toegepast in vele wijken van sociale huisvestingsmaatschappijen en met uitbreiding ook voor individuele eigenaars die in deze wijken wonen. Monitoring vóór en na de renovaties is voorzien, zodat een degelijke kosten-batenanalyse kan worden voorgelegd met het oog op toekomstige projecten op basis van het ReMoFlex-concept.

Door participatie en co-creatie (de inbreng van Levuur) te voorzien, willen de initiatiefnemers een positieve vibe genereren en ambassadeurs werven onder de bewoners. Een groepsaankoopdynamiek vormt dan ook één van de objectieven.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette