Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Regie der Gebouwen laat energieaudits uitvoeren in overheidsgebouwen

Regie der Gebouwen laat energieaudits uitvoeren in overheidsgebouwen

De Regie der Gebouwen heeft een overheidsopdracht uitgeschreven voor de aanstelling van energieauditeurs. Die zullen energieaudits uitvoeren van de gebouwen die worden beheerd door de Regie der Gebouwen. De opening van de aanbiedingen is gepland op 30 maart om 10 uur.
De toekenning van de overheidsopdracht is voorzien voor het begin van deze zomer, wat betekent dat de eerste audits in september kunnen beginnen. Dankzij de resultaten van deze doorlichtingen wordt het mogelijk om in te schatten hoeveel prioritaire maatregelen er genomen moeten worden om de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren en die investeringen strikter te plannen.
 
De overheidsopdracht die nu werd uigeschreven, heeft betrekking op de aanstelling van auditeurs die energieaudits zullen uitvoeren op de eerste helft van de vastgoedportefeuille van de Regie der Gebouwen, met name ongeveer 440 complexen in vier jaar. Het contract is voorzien voor een bepaalde duur van drie jaar en kan met één jaar verlengd worden.

Het uiteindelijke doel is om in acht jaar tijd het hele vastgoedpark door te lichten. Momenteel beheert de Regie der Gebouwen 643 complexen in eigendom, 264 gehuurde complexen en 59 complexen in specifiek beheer, zoals de dbfm-projecten (design, build, finance en maintain - publiek-private samenwerking).

De voornaamste doelstelling is de gebouwen in staatseigendom te laten auditeren. Er wordt echter ook de mogelijkheid voorzien om de gehuurde gebouwen te laten auditeren (onder andere in het kader van benchmarking en onderhandelingen met de eigenaars) om de energieprestaties van het vastgoedpark voortdurend te verbeteren. Bij de audit van het tweede deel van haar vastgoedpark van 2026 tot 2030, verwacht de Regie der Gebouwen dat het kan steunen op de ervaringen en de lessen die getrokken zijn uit deze overheidsopdracht.

“Om het volledige vastgoedpark dat de Regie der Gebouwen beheert, te auditeren beginnen we met het uitschrijven van een overheidsopdracht voor de aanstelling van energieauditeurs die onze vastgoedportefeuille gedurende vier jaar (in de periode 2022-2026) zullen analyseren. Het gaat om de eerste helft van ons vastgoedpark, wat overeenstemt met ongeveer 440 complexen”, verklaart Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

“Daarna zullen we, rekening houdend met de lessen getrokken uit die overheidsopdracht, de tweede helft van het vastgoedpark aanpakken. De energieaudit zal een belangrijke basis vormen voor het bepalen van de prioriteiten om onze doelstellingen voor het koolstofvrij maken van onze vastgoedportefeuille te behalen”, vervolgt Vrijdaghs.

Dit project past in de bijdrage van de Regie der Gebouwen aan de doelstellingen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) van België en met als doel de energieprestaties te verbeteren van de gebouwen die ze beheert. Concreet voorziet het NEKP onder andere dat de federale overheidsgebouwen tussen 2021 en 2030 een jaarlijkse besparing van minstens 1% op hun primaire energieverbruik realiseren evenals een CO2-vermindering van minstens 40% ten opzichte van 2015.

Als vastgoedbeheerder van de federale staat speelt de Regie der Gebouwen dus een cruciale rol in die ecologische overgang. Dat zal gebeuren met verschillende middelen, waaronder:
• de rationalisering van de vastgoedportefeuille door de oppervlaktes te verminderen;
• de verbetering van de energieprestaties van de vastgoedportefeuille;
• de vervanging van de oude gevangenissen door nieuwe instellingen die beantwoorden aan de huidige standaard van energieprestatie;
• de vermindering van het energieverbruik van de vastgoedportefeuille via een ‘relighting’ van de gebouwen, de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen, en andere maatregelen.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

DEME wordt vanaf 30 juni beursgenoteerde onderneming

DEME wordt vanaf 30 juni beursgenoteerde onderneming

Bouwgroep CFE brengt op 30 juni alle activiteiten van zijn maritieme dochterbedrijf DEME (Dredging, Environmental and Marine Engineering) afzonderlijk naar de beurs. De aandeelhouders moeten een dag eerder hun goedkeuring geven aan de splitsing[…]

23/05/2022 | OndernemingenDEME
Verplichte installatie zonnepanelen op alle nieuwbouw

Verplichte installatie zonnepanelen op alle nieuwbouw

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Heijmans neemt Dynniq Energy over

Heijmans neemt Dynniq Energy over

Meer artikels