Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Regering keurt kmo-plan goed

De ministerraad heeft eind vorige week het algemene kader van het federale kmo-plan goedgekeurd. Het plan omvat veertig concrete maatregelen rond enkele grote pijlers, waaronder concurrentievermogen, fiscaliteit, de strijd tegen sociale dumping, de toegang tot financiering en administratieve vereenvoudiging.

Wie onderneemt en daardoor dus jobs en meerwaarde creëert, verdient steun, vindt de regering. Er zal worden gewerkt aan een mentaliteitswijziging op het vlak van innovatie en creativiteit. Gelet op de risico's die zij nemen bij de uitoefening van hun beroepsactiviteit moeten zelfstandigen kunnen genieten van een sociale bescherming die die naam waardig is.

Het federale kmo-plan omvat tevens een aantal maatregelen om arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw te steunen. Vanaf volgende maand zullen technische werkgroepen worden samengesteld om de voorstellen van het federale plan te ontwikkelen en te concretiseren zodat elk voorstel zo snel mogelijk kan worden uitgevoerd. Willy Borsus, minister van kmo's, coördineert het federale plan en zal vanaf april elk kwartaal een stand van zaken geven over de vooruitgang van elke voorgestelde maatregel. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten