Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Regering beslist in 2016 over doortocht Brugge

Gerelateerde onderwerpen :

De Vlaamse regering zal pas halfweg volgend jaar kunnen beslissen hoe de binnenvaartontsluiting van de haven van Zeebrugge kan verbeterd worden met het project 'Doortocht Brugge'. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

2020

De studie voor het project 'Doortocht Brugge' startte in november 2014. De studie analyseert de mobiliteitsafwikkeling via het water van en naar de haven van Zeebrugge en moet een oplossing bieden voor de knelpunten in de doortocht van Brugge. Prioritair daarbij is de vervanging of vernieuwing van de Steenbruggebrug en de Dampoortsluis. De doelstelling van het plan is tegen 2020 een vlottere passage te realiseren in de doortocht van Brugge.

Uitvoering

In de eerste helft van dit jaar start de Vlaamse regering de studies voor het milieueffectenrapport (mer) en de maatschappelijke kostenbatenanalyse (mkba), die in de tweede helft van dit jaar kunnen worden uitgevoerd. Het duurt dan nog tot midden 2016 vooraleer een voorkeurscenario ter goedkeuring aan de Vlaamse regering kan worden voorgelegd en het project de fase van uitvoering kan ingaan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels