Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Regering beslist in 2016 over doortocht Brugge

Gerelateerde onderwerpen :

De Vlaamse regering zal pas halfweg volgend jaar kunnen beslissen hoe de binnenvaartontsluiting van de haven van Zeebrugge kan verbeterd worden met het project 'Doortocht Brugge'. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

2020

De studie voor het project 'Doortocht Brugge' startte in november 2014. De studie analyseert de mobiliteitsafwikkeling via het water van en naar de haven van Zeebrugge en moet een oplossing bieden voor de knelpunten in de doortocht van Brugge. Prioritair daarbij is de vervanging of vernieuwing van de Steenbruggebrug en de Dampoortsluis. De doelstelling van het plan is tegen 2020 een vlottere passage te realiseren in de doortocht van Brugge.

Uitvoering

In de eerste helft van dit jaar start de Vlaamse regering de studies voor het milieueffectenrapport (mer) en de maatschappelijke kostenbatenanalyse (mkba), die in de tweede helft van dit jaar kunnen worden uitgevoerd. Het duurt dan nog tot midden 2016 vooraleer een voorkeurscenario ter goedkeuring aan de Vlaamse regering kan worden voorgelegd en het project de fase van uitvoering kan ingaan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Het ondernemersvertrouwen van bouwbedrijven zakte in het eerste kwartaal van 2022 naar 98,5, dat is een flink stuk onder de gezonde grens van 100. Negen op de tien bouwbedrijven maken zich ernstig zorgen over de economische situatie. Dat blijkt[…]

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Meer artikels