Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Regeninfiltratie

Regeninfiltratie

Wegen, parkings, opritten en terrassen verhinderen dat regenwater de grond indringt en daardoor daalt ons grondwaterpeil te sterk. Daarom spoort de Vlaamse wetgeving ons aan regenwater zoveel mogelijk te hergebruiken en in tweede instantie te bufferen of te doen infiltreren. Voor de meeste woningen is een regenwaterput verplicht evenals een infiltratievoorziening. De infiltratiepakketten die de firma Wavin aanbiedt, kunnen met een minimum aan graafwerk in de tuin of onder de oprit geplaatst worden. De meegeleverde zeef- en vangput garandeert een levenslange goede werking. Hoe groter de verharde oppervlakte van huis, terras en oprit, hoe groter het opgelegde infiltratievolume. De infiltratiebekkens van Wavin zijn daarom geconcipieerd om heel gemakkelijk aan elkaar gekoppeld te worden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Provincie Vlaams-Brabant stelt investeringsplannen voor

Provincie Vlaams-Brabant stelt investeringsplannen voor

Tijdens de jongste provincieraad presenteerde de provincie Vlaams-Brabant haar beleidsprioriteiten, de toekomstplannen en het budget voor de periode tot 2025. Het coronavirus  heeft bij de provincie Vlaams-Brabant een kater van bijna 3[…]

25/11/2020 | nieuwbouwFiets
30 miljoen € voor publieke laadinfrastructuur

30 miljoen € voor publieke laadinfrastructuur

180 rioleringsprojecten in 117 gemeenten krijgen extra steun

180 rioleringsprojecten in 117 gemeenten krijgen extra steun

Cijfers van Pano over riolering gelden niet voor Leuven

Cijfers van Pano over riolering gelden niet voor Leuven