Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Regeninfiltratie

Regeninfiltratie

Wegen, parkings, opritten en terrassen verhinderen dat regenwater de grond indringt en daardoor daalt ons grondwaterpeil te sterk. Daarom spoort de Vlaamse wetgeving ons aan regenwater zoveel mogelijk te hergebruiken en in tweede instantie te bufferen of te doen infiltreren. Voor de meeste woningen is een regenwaterput verplicht evenals een infiltratievoorziening. De infiltratiepakketten die de firma Wavin aanbiedt, kunnen met een minimum aan graafwerk in de tuin of onder de oprit geplaatst worden. De meegeleverde zeef- en vangput garandeert een levenslange goede werking. Hoe groter de verharde oppervlakte van huis, terras en oprit, hoe groter het opgelegde infiltratievolume. De infiltratiebekkens van Wavin zijn daarom geconcipieerd om heel gemakkelijk aan elkaar gekoppeld te worden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

De uitvoeringstermijn als gunningscriterium

De uitvoeringstermijn als gunningscriterium

In een wereld waar snelheid en continuïteit steeds meer een vooraanstaande rol gaan spelen, hoeft het niet te verwonderen dat de uitvoering- of leveringsstermijn van werken of goederen een belangrijk gunningscriterium vormen voor de[…]

Nog drie ontwerpteams voor Kappaertsite

Nog drie ontwerpteams voor Kappaertsite

Brusselse regering heeft expertencommissie voor hervormen stedenbouw

Brusselse regering heeft expertencommissie voor hervormen stedenbouw

Bus- en fietstunnel van 1.500 ton op zijn plaats geschoven in Kortrijk

Bus- en fietstunnel van 1.500 ton op zijn plaats geschoven in Kortrijk