Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Referenties, waar kunnen en moeten die op slaan'

Gerelateerde onderwerpen :

Als een aanbestedende overheid referenties vraagt, moeten die slaan op het voorwerp van de aan te besteden werken. Als uw concurrent bv. alleen kan verwijzen naar werken die slaan op wegverlichting, verlichte signalisatie en/of elektrische en elektronische uitrusting van tunnels en kunstwerken, terwijl het voorwerp van de opdracht sloeg op elektrische en hydraulische installaties van openbare fonteinen, dan kunt u zich de vraag stellen of de werken wel terecht aan die inschrijver werden toegewezen.

Een inschrijver kan in zijn offerte eventueel verwijzen naar referenties van een onderaannemer, maar ook dat kan niet zonder meer. De referenties moeten dan slaan op projecten die de onderaannemer (als firma) zelf uitgevoerd heeft, het volstaat dus niet dat het gaat om werken of projecten die de zaakvoerder van die firma opgevolgd heeft toen hij in dienst was of actief was bij een andere firma, bv. een van de andere inschrijvers. In dat geval gaat het immers niet om 'eigen referenties' van de firma die als onderaannemer optreedt en dus mag een aanbestedende overheid niet toelaten dat een inschrijver zich beroept op dergelijke referenties.

Zelfs als de gekozen inschrijver intussen de werken heeft uitgevoerd en het vertrouwen van de verwerende partij bevestigd heeft, houdt dat niet in dat de kwalitatieve selectiecriteria destijds terzijde mochten geschoven worden. De werken werden ten onrechte gegund aan de inschrijver met onvoldoende/foute referenties en de gunningsbeslissing zal desgevraagd nietig verklaard worden (arrest van 18 november 2014).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tips & Tricks

Tips & Tricks

In een deze reeks, exclusief voor Bouwkroniek, geven we praktische en haalbare tips om de slaagkansen van je offertes gevoelig te verhogen.

23/10/2020 |
Schadevergoeding uitgewonnen inschrijver: een loop met hindernissen!

Schadevergoeding uitgewonnen inschrijver: een loop met hindernissen!

Eén formulier voor minnelijke schikking bij bouwovertreding

Eén formulier voor minnelijke schikking bij bouwovertreding

Beroepsprocedures vergunningsbetwistingen worden sterk ingekort

Beroepsprocedures vergunningsbetwistingen worden sterk ingekort

Meer artikels