Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Reële investeringen lokale besturen dalen licht

Gerelateerde onderwerpen :

,
Reële investeringen lokale besturen dalen licht

De Vlaamse gemeenten investeerden vorig jaar ruim 1,8 miljard euro in in materiële vaste activa (gebouwen, wegen, voertuigen, uitrusting, enz.). Dat is een stijging met ongeveer 57 miljoen euro of 3,3% meer dan in 2020. Maar indien rekening wordt gehouden met de sterk gestegen bouwprijzen, is er echter sprake van een daling, meldt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Wanneer de evolutie wordt bekeken in reële cijfers daalden de gemeentelijke investeringen in materiële vaste activa tussen 2020 en 2021 met 2,2%. Nemen we de investeringen van gemeenten en OCMW's samen, dan bedraagt de daling 2,3%. Voegen we er ook de autonome gemeentebedrijven en welzijnsverenigingen aan toe, dan zien we een afname met 4,1%.
 
De lokale investeringen zijn een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van de steden en gemeenten. Twee op de drie Vlaamse lokale besturen denken dat het in het meerjarenplan opgenomen volume aan investeringen voor de periode 2020-2025 niet zal worden gehaald. Uitgedrukt in euro zitten de besturen wel min of meer op koers. De gemeenten hebben na twee jaar ongeveer 30% van de geplande investeringsbedragen uitgegeven, de OCMW's zelfs 41%.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Zowat 18% van de werknemers in de bouw in ons land heeft niet de Belgische nationaliteit. Dat is meer dan het gemiddelde op onze volledige arbeidsmarkt, waar 15% geen Belg is. Het aandeel niet-Belgen in de bouwsector is de voorbije acht jaar met[…]

08/09/2022 |
Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Investeringen van bouwbedrijven vallen stil

Investeringen van bouwbedrijven vallen stil

Bouwsector heeft positieve vooruitzichten voor de komende jaren

Bouwsector heeft positieve vooruitzichten voor de komende jaren

Meer artikels