Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Recordcijfers voor containertransport op Albertkanaal

Recordcijfers voor containertransport op Albertkanaal

Voor nv De Scheepvaart was 2014 een recordjaar op het vlak van containervervoer met bijna 417.000 vervoerde eenheden, een toename met 4,3% ten opzichte van 2013. De economische crisis blijft echter ook doorwegen op het vervoer over het water. Globaal daalde het vervoer van goederen over het Albertkanaal en de Kempense kanalen tot iets meer dan 35 miljoen ton. Dat is een daling van 3,5% ten opzichte van vorig jaar. Het wegvallen van de staalnijverheid in de Luikse regio, in het verleden goed voor 3 miljoen ton per jaar, is zeker nog niet goedgemaakt door andere transporten.

Het containervervoer evolueert wel zeer positief. In 2014 werd bijna 417.000 TEU (Twenty feet Equivalent Unit) vervoerd over de kanalen in Antwerpen en Limburg. Dit is 17.000 TEU (4,3%) meer dan in 2013 en zelfs 4.500 TEU (1%) meer dan in het recordjaar 2012. Er waren forse trafiekstijgingen bij de landbouwproducten (103,89%), bij de metaalproducten (102,06 %) en bij de nijverheidsproducten (102,52%). Bouwmaterialen, petroleumproducten, ertsen en voedingswaren gaan er lichtjes op achteruit, maar de grootste daling zien we bij de vast brandstoffen (75,87%) en bij de meststoffen (82,53%).

De Vlaamse regering voert al geruime tijd een stimulerend beleid voor de bevordering van het transport via de binnenvaart. 'De investeringen in watergebonden industrieterreinen en in de binnenvaart in het algemeen van de voorbije jaren maakten een deel van het Luikse trafiekverlies goed en bieden economisch rendabele perspectieven voor ondernemers en investeerders', stelt ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van nv De Scheepvaart. De verdere uitvoering van het ENA, het Economisch Netwerk Albertkanaal zal deze ontwikkeling nog versterken.

Investeringen

In 2014 werd de realisatie van het bedrijventerrein Ham Zwartenhoek aangevat, een terrein met een netto oppervlakte van 60 ha. De containerterminal BCTN en Nike zijn inmiddels al begonnen met hun uitbreidingsinvesteringen. Met de uitbreiding van het distributiecentrum van Nike in Ham verwachten we voor de komende jaren een verdere toename van de containertrafiek met 15.000 TEU en er is uiteraard ook een belangrijke toename van de werkgelegenheid. Voor Danckaerts is dit een duidelijk bewijs dat waterwegen en binnenvaart een belangrijke toegevoegde waarde genereren.

De Scheepvaart investeerde in 2014 voort in de verruiming van het vak Wijnegem-Antwerpen en in het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal. Thans beschikken al 28 van de 63 bruggen over de vereiste hoogte van 9,10 m. Beide projecten zijn essentieel om de binnenvaart te stimuleren.

'De groei van het containertransport stemt ons positief voor 2015 en is hopelijk een voorbode van een globale verbetering van de markt. Ook de talrijke initiatieven op het vlak van innovatie in de binnenvaart luiden een positieve trend in. Wij zijn ervan overtuigd dat binnenvaart voor vele bedrijven een succesformule kan zijn. Het is en blijft onze ambitie om in het jaar 2025 ongeveer 75 miljoen ton goederen en 1 miljoen containers via het Albertkanaal te vervoeren', besluit Chris Danckaerts. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Nieuwe campus KU Leuven in Pachecogebouw aan Brusselse Kruidtuin

Het Brusselse Gewest gaf zopas een bouwvergunning aan Belfius Insurance voor de grondige renovatie en transformatie van het Pacheco-gebouw. Het iconische gebouw op de hoek van de Pachecolaan en de Kruidtuinlaan in Brussel, dat oorspronkelijk[…]

29/09/2022 | RenovatieHerbestemming
Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Gratis opleiding over voorafgaande diagnose gebouwen

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Nieuw datacenter voor Green Energy Park in Zellik

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar