Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Reconversie vervuilde bedrijfssite Bottelare kan starten

(c) Gemeente Merelbeke

Het Merelbeekse schepencollegde leverde zopas de verkavelingsvergunning af aan Quercus en JPB voor 13 nieuwe woningen in het centrum van Bottelare. Zo wordt een vervuilde site gesaneerd tot een kwalitatief en duurzaam inbreidingsproject.
 

 

De Merelbeekse gemeenteraad keurde eerder ook al de openbare wegenis goed. De gronden aan de splitsing van de Sint-Annastraat en Molenhoekstraat in Bottelare liggen er al jaren verlaten bij. Enerzijds is de grond vervuild, anderzijds is het gebouw aan de straatzijde het resultaat van een bouwovertreding van vele jaren geleden. De voorbije jaren zijn ontwikkelaars in gesprek gegaan met het gemeentebestuur van Merelbeke om deze site nieuw leven in te blazen. Op vraag van het bestuur werd een heel intensief participatietraject opgezet wat uiteindelijk heeft geleid tot een draagvlak bij de buurt en van de voltallige gemeenteraad. “Het verheugt me dat jarenlange voorbereiding, overleg en participatie hebben geloond en ik wil dan ook iedereen die betrokken was uitdrukkelijk bedanken”, benadrukt schepen van Stedenbouw Pascal Rousseaux.

Vervuiling

Een expliciete vraag van zowel bewoners als het bestuur was om duidelijk zicht te geven op hoe men met de vervuiling op de site zou omgaan. Daar heeft de ontwikkelaar Quercus en JPB rekening mee gehouden door in de verkavelingsaanvraag duidelijke info rond de sanering van de gronden op te nemen. Ook de overige opmerkingen uit de buurt werden meegenomen. Dit voorjaar diende de ontwikkelaar een verkavelingsaanvraag in tot het bouwen van in totaal 13 woningen.

Buurtparkje

Zowel langs de Sint-Annastraat als de Pontstraat komen telkens twee woningen en in het binnengebied negen woningen, bereikbaar vanaf de Sint-Annastraat. Aan het begin van de verkaveling komt een openbare parking. Doorheen heel de verkaveling legt de ontwikkelaar openbaar groen en waterbuffering aan, met een buurtparkje centraal in het binnengebied. Tot slot wordt ook een verbinding voor voetgangers en fietsers aangelegd tussen de Pontstraat en de nieuwe verkaveling.
 
“Een historisch zwaar verontreinigde site kan eindelijk deskundig gesaneerd worden en in de plaats komt een bescheiden, duurzame ontwikkeling. Daardoor wordt een desolate plek omgevormd tot een gedragen kwalitatief inbreidingsproject vlakbij de dorpskern van Bottelare”, besluit de schepen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oostende bouwt en renoveert sportinfrastructuur

Oostende bouwt en renoveert sportinfrastructuur

De stad Oostende bouwt in Sportpark De Schorre een gemeenschappelijk clublokaal voor baseballclub Piranhas Oostende, Ostend Exiles Cricket Club en American footballclub Ostend Pirates. De totale bouwkost wordt geraamd op 985.000 € zonder[…]

TVH Equipment centraliseert activiteiten in nieuwbouw

TVH Equipment centraliseert activiteiten in nieuwbouw

Omgevingsvergunning voor Middelkerks casino ondertekend

Omgevingsvergunning voor Middelkerks casino ondertekend

Kantoorgebouw transformeert tot wooncomplex voor 80 gezinnen

Kantoorgebouw transformeert tot wooncomplex voor 80 gezinnen

Meer artikels