Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Realisatietermijn scholenbouw verlengd tot 2020

Realisatietermijn scholenbouw verlengd tot 2020

De Vlaamse regering verlengt de termijn voor de realisatie van schoolgebouwen in het project Scholen van Morgen van 15 april 2017 naar 31 mei 2020. Op die manier wordt de realisatie van vijftig projecten die vertragingen hadden opgelopen verzekerd. Het doel blijft ook om alle 165 projecten, goed voor 200 schoolgebouwen, volledig te realiseren. Dat antwoorde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in het Vlaams Parlement op een vraag van volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (foto).

Met Scholen van Morgen wil de Vlaamse regering via publiek-private samenwerking zowat 200 scholen bouwen en/of vernieuwen. In totaal gaat het om een investering van 1,5 miljard '. Omdat ze hun project niet binnen de voorziene termijn zouden kunnen realiseren, dreigden ongeveer 50 van de 165 projecten uit de boot te vallen omdat ze de voorziene timing (2017) niet zouden halen. Vier scholen hadden nog geen bouwvergunning.

De Vlaamse regering heeft daar nu een mouw aan gepast. Er komt een verlenging tot 2020 waardoor die vijftig projecten toch kunnen worden gerealiseerd. Minister Crevits bevestigde in het Vlaams Parlement dat het volledige programma van de 165 projecten zal uitgevoerd worden.

Voor drie scholen die buiten het programma zouden vallen is een oplossing gevonden. Het gaat o.m. om het Cadixproject in Antwerpen en een project in Mechelen. Voor een school die uit het project stapte is een nieuwe school gevonden. Het betreft een school in Ledegem-Moorslede.

Crevits gaf ook uitleg over het resultaat van de onderhandelingen met de privépartners van de nv Scholen van Morgen. De interestvoeten waren op het moment van het afsluiten van de contracten immers totaal anders dan vandaag. De regering onderzoekt de herziening van de langetermijnfinanciering omdat de rentekosten nu bijzonder laag zijn.

Crevits stelt dat de voorbije maanden over deze kwestie vrij intensief werd onderhandeld. De gesprekken zijn nog niet afgerond, wel is er reeds een akkoord bereikt over een verlaging van de algemene risicopremie ten gunste van de Vlaamse overheid. Bij de onderhandeling bedroeg deze 1,75%, nu is deze vastgelegd op 1,36% omdat het aantal risico's ten laste van de dbfm-scholen eveneens is gedaald. Er is o.a. geen volumerisico meer. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe tool berekent ideale grootte regenwaterput

Nieuwe tool berekent ideale grootte regenwaterput

Jaarlijks valt er ongeveer 800 liter regenwater per vierkante meter in Vlaanderen. Het merendeel daarvan stroomt gewoon weg. Nochtans kan een gemiddeld gezin de helft van de kostprijs van de waterfactuur besparen door het regenwater op te vangen[…]

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Europese sancties tegen Rusland beperken overheidsopdrachten

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren

Noordzee moet vier keer zoveel windenergie leveren