Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Realisatie nadert voor woonproject in Zedelgem

Realisatie nadert voor woonproject in Zedelgem

Intercommunale WVI realiseert in samenwerking met de gemeente Zedelgem het kleinschalige woonproject Oude Trambedding in Aartrijke. De site biedt 21 bouwkavels in een mix van open en halfopen bebouwingen. De nieuw aangelegde Louis Tallierstraat is het sluitstuk van de infrastructuurwerken. De verkoop start in september.

Het woonproject Oude Trambedding, tussen de Brugse Heirweg, de Engelstraat en de Tramstraat, is voor WVI een schoolvoorbeeld van verdichten via inbreiding.
 
Het verkavelingsplan voor deze woonzone omvat zowel sociale als vrije kavels waarbij de grootte varieert van 319 tot 705 m². Een grote troef van de bouwkavels is dat kopers met een eigen architect en aannemer aan de slag kunnen gaan. In totaal zijn negen kavels bestemd voor alleenstaande bebouwing en twaalf kavels voor halfopen bebouwing waarvan zes sociale kavels. 
 
Bij het ontwerp van het openbaar domein werd aandacht besteed aan waterberging, een groene speelzone en aan trage weggebruikers. Centraal komt een groenzone met zitbanken, een schommel en een klimpiramide. Als kers op de taart wordt een openbare wandel- en fietsdoorsteek gerealiseerd naar de Engelstraat, zodat kinderen de school veilig kunnen bereiken.
 
De inplanting van de woningen op de bouwpercelen is zorgvuldig uitgekiend, zodat elke woning een  optimale zonoriëntatie kent. Voor de kavels met een minder gunstige zonoriëntatie is gekozen om ruimere kavels te realiseren, zodat de woning optimaal kan ontworpen worden in functie van haar oriëntering. Bovendien kunnen op alle bouwloten ook nieuwe woonvormen zoals zorgwoningen of kangoeroewoningen gerealiseerd worden.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hoboken start grote heraanlegprojecten

Hoboken start grote heraanlegprojecten

De Hobokense districtsraad (stad Antwerpen) keurde zopas de financiële meerjarenplanning 2020-2025 goed. Daarin zit ook het budget voor 2020. Het district trekt volop de kaart van de investeringen. Het investeringsbudget bedraagt in totaal[…]

Gigantisch afbraakproject in hartje Leuven

Gigantisch afbraakproject in hartje Leuven

Amsterdamse parkeergarage wint Betonprijs 2019

Amsterdamse parkeergarage wint Betonprijs 2019

Investeringen in sportinfrastructuur worden voortgezet

Investeringen in sportinfrastructuur worden voortgezet

Meer artikels