Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Realisatie nadert voor woonproject in Zedelgem

Realisatie nadert voor woonproject in Zedelgem

Intercommunale WVI realiseert in samenwerking met de gemeente Zedelgem het kleinschalige woonproject Oude Trambedding in Aartrijke. De site biedt 21 bouwkavels in een mix van open en halfopen bebouwingen. De nieuw aangelegde Louis Tallierstraat is het sluitstuk van de infrastructuurwerken. De verkoop start in september.

Het woonproject Oude Trambedding, tussen de Brugse Heirweg, de Engelstraat en de Tramstraat, is voor WVI een schoolvoorbeeld van verdichten via inbreiding.
 
Het verkavelingsplan voor deze woonzone omvat zowel sociale als vrije kavels waarbij de grootte varieert van 319 tot 705 m². Een grote troef van de bouwkavels is dat kopers met een eigen architect en aannemer aan de slag kunnen gaan. In totaal zijn negen kavels bestemd voor alleenstaande bebouwing en twaalf kavels voor halfopen bebouwing waarvan zes sociale kavels. 
 
Bij het ontwerp van het openbaar domein werd aandacht besteed aan waterberging, een groene speelzone en aan trage weggebruikers. Centraal komt een groenzone met zitbanken, een schommel en een klimpiramide. Als kers op de taart wordt een openbare wandel- en fietsdoorsteek gerealiseerd naar de Engelstraat, zodat kinderen de school veilig kunnen bereiken.
 
De inplanting van de woningen op de bouwpercelen is zorgvuldig uitgekiend, zodat elke woning een  optimale zonoriëntatie kent. Voor de kavels met een minder gunstige zonoriëntatie is gekozen om ruimere kavels te realiseren, zodat de woning optimaal kan ontworpen worden in functie van haar oriëntering. Bovendien kunnen op alle bouwloten ook nieuwe woonvormen zoals zorgwoningen of kangoeroewoningen gerealiseerd worden.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

De voorbije jaren kwam de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent vaak negatief in het nieuws. Het patrimonium werd de voorbije decennia slecht onderhouden, de bewoners bleven in de kou staan. Daar komt volgens de Gentse afdeling van Groen[…]

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Meer artikels