Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Reacties op federaal regeerakkoord

Reacties op federaal regeerakkoord

Verschillende beroepsorganisaties reageren op de start van de nieuwe regeringsploeg. Voor Bouwunie bevat het regeerakkoord veel positieve zaken voor de bouwsector, maar ook enkele teleurstellingen. De Confederatie Bouw, de BVS en de FABA zijn tevreden met de geplande btw-verlaging op sloop en hernieuwbouw, maar zien graag dat dit ook geldt voor de aankoop van hernieuwbouw. Unizo vraagt zich af hoe al die plannen gaan betaald worden en ook Voka ziet in de toekomst vooral facturen opdoemen. Het VBO is tevreden dat wordt ingezet op werkgelegenheid.
Bouwunie reageert positief op het regeerakkoord van de nieuwe federale regering. “We zijn tevreden dat de regeringspartijen ingaan op de vraag van de bouwsector om het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw uit te breiden over gans België. We hopen dat deze uitbreiding nu snel in wetteksten wordt omgezet. Ook de belofte om de publieke investeringen te verhogen en administratieve lasten aan te pakken stemt ons hoopvol”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.
 
“Uit de jongste bouwbarometer-enquête van Bouwunie blijkt dat de vooruitzichten voor de sector op middellange termijn niet rooskleurig zijn. Sinds het begin van de viruscrisis zijn er minder opdrachten. De bedrijven en de tewerkstelling in de sector staan onder druk. Met de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief op vernieuwbouw slaat de regering twee vliegen in een klap: de economie wordt aangezwengeld en we zetten stappen vooruit in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast zal het niveau van de netto publieke investeringen, dat jarenlang bedroevend laag was, tegen 2030 stijgen tot 4%. We hopen dat hierdoor broodnodige investeringen kunnen worden uitgevoerd, zoals in infrastructuur- en mobiliteitswerken en duurzaamheid”, aldus Waeytens.

Recht op fouten

De beroepsvereniging kijkt tevens uit naar de uitwerking van de maatregelen om administratieve lasten te schrappen. Bouwunie denkt graag mee na over mogelijke maatregelen. Ook wordt een ‘recht op fouten’ ingevoerd. Daardoor wordt hopelijk de ‘guillotineprocedure’ vermeden,  waardoor aannemers al na één fout, zelfs een kleine per vergissing, zwaar beboet kunnen worden.
 
Bouwunie vindt het wel teleurstellend dat het principe van arbeidsflexibiliteit enkel van toepassing is voor grote bedrijven met een syndicale afvaardiging. Kleine en middelgrote bedrijven gaan hier dus niet van kunnen genieten. De vakvereniging hoopt dat de nieuwe regering de kmo’s niet in de kou zal laten staan en dat ook zij zullen kunnen genieten van een uitbreiding van de arbeidsflexibiliteit.
 
Waeytens vindt het ook positief is dat de regering een opening geeft voor freelancers in de bouw. “We lezen dat de wet op de arbeidsrelatie, dat is de wet ter bestrijding van schijnzelfstandigheid, in samenspraak met de sectoren zal geëvalueerd worden. We hopen dat dan ook de vraag omtrent de freelancers in de bouw kan besproken en hopelijk gerealiseerd worden”, aldus de gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.
 
“We rekenen erop dat de regering, zodra het regeerakkoord definitief is goedgekeurd, de maatregelen met spoed doorvoert. De sector heeft al lang gewacht op een nieuwe volwaardige regering om de eerdere sectorafspraken omtrent de overuren uit te voeren. De sociale partners uit de bouw hebben afgesproken om het aantal  fiscaal voordelige overuren te verhogen van 180 naar 220 uren per jaar”.
“Het sectorale akkoord bepaalt dat het mogelijk moet zijn om anderhalf overuur per dag te presteren aan het goedkope tarief in plaats van één, waarbij de werknemer per uur dubbel zoveel overhoudt. Hopelijk kan ook dit dossier nu snel worden afgehandeld aangezien de regering blijk geeft van respect voor het sociaal overleg en sectorale afspraken”, besluit Jean-Pierre Waeytens.

Stadsvernieuwing

De Confederatie Bouw, de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) en de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) noemen de veralgemening van de btw-verlaging naar 6% op sloop en heropbouw een stap in de goede richting.
 
Toch benadrukken de drie organisaties dat deze fiscale maatregel niet enkel mag gelden voor particulieren die een huis slopen en heropbouwen, maar ook wanneer zij een woning kopen die door professionele bouwheren en promotoren heropgebouwd werd na aankoop en afbraak van één of meer oude panden.
 
“Enkel op die manier zal stadsvernieuwing, verdichting en het duurzamer maken van ons woningpark kunnen worden gerealiseerd. Indien de maatregel correct wordt geformuleerd, zal deze zorgen voor een jaarlijks budgettair overschot van 55 miljoen € én een terugverdieneffect van ongeveer 100 miljoen € op dertig jaar, zoals uitdrukkelijk werd bevestigd in een recente studie van de KU Leuven”, aldus Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.
 
“Het veralgemenen van de btw-verlaging van 6% op hernieuwbouw is een goede zaak voor de brede bouw- en vastgoedsector. We gaan ervan uit dat deze maatregel ook geldt voor promotoren en ontwikkelaars die vervallen huizen en gebouwen opkopen en die deze vervangen door moderne en duurzame panden. Dat zou het proces van stadsvernieuwing aanzienlijk versnellen. Deze btw-verlaging kan tevens de meerkost van het huidige trage vergunningenbeleid gedeeltelijk compenseren”, meent Olivier Carrette, gedelegeerd bestuurder van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS).
 
“Het uitzonderlijke aan deze maatregel is dat hij inspeelt op verscheidene maatschappelijke bekommernissen. Vooreerst kost hij geen geld, maar brengt hij geld op. Vervolgens maakt hij het bouwen van een nieuwbouwwoning toegankelijker voor mensen die daar omwille van het oorspronkelijke btw-tarief van 21% onvoldoende middelen voor konden vrijmaken. De maatregel laat bovendien toe om oude, vervallen en weinig energie-performante gebouwen te vervangen door een nieuwbouw die wettelijk gezien aan de strengste voorwaarden inzake energieprestaties moet voldoen”.
 
“Dat laatste is niet onbelangrijk, gelet op het feit dat België door Europa dreigt veroordeeld te worden tot het betalen van aanzienlijke geldboetes indien zij haar (ambitieuze) klimaatdoelstellingen niet zou behalen”, stelt Patrice Dresse, algemeen directeur van de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA).

Wie betaalt?

De Confederatie Bouw, de BVS en de FABA benadrukken wel dat deze maatregel zo snel mogelijk ingevoerd moet worden en dat er sowieso gedacht moet worden aan een overgangsregime. Anders zullen potentiële kopers hun aankoop uitstellen tot wanneer de btw-verlaging effectief een feit is, met alle negatieve gevolgen vandien voor de bouwbedrijven en vastgoedpromotoren die wachten op werk.
 
De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka is opgelucht dat er eindelijk een regering is, maar plaatst vraagtekens bij de ambitie van het regeerprogramma. "De Vlaamse ondernemingen vroegen een sterke regering met een stevig relancebeleid en grondige hervormingen voor de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en staatsstructuur. Maar in plaats van doorgedreven hervormingen zien we vooral recurrente uitgaven die de facturen voor de toekomst verzwaren”, klinkt het bij Voka.
 
De zelfstandigenorganisatie Unizo vindt in het regeerakkoord heel wat elementen en maatregelen die goed zijn voor ondernemers. Ook het nadrukkelijke engagement om te overleggen met het middenveld en de sociale partners, in het bijzonder over een interfederaal investeringsplan, wordt door de Unizo gunstig onthaald. "Maar wie het feest gaat betalen lijkt minder duidelijk”, aldus Unizo.
 
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is tevreden dat de nieuwe regering de eerste twee jaar volop wil inzetten op het economische herstel. De organisatie vindt het ook positief dat de nieuwe ploeg hervormingen van de arbeidsmarkt wil doorvoeren om de werkzaamheidsgraad te verbeteren.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Federale middelen voor spoor en kazernes

Federale middelen voor spoor en kazernes

De details van het federale begrotingsakkoord worden stilaan duidelijk. Vanaf nu tot 2024 wordt 250 miljoen € extra geïnvesteerd in het spoor. De bedoeling is meer reizigers en meer vracht op de trein te krijgen. Het vrachtvolume over[…]

13/10/2021 | Confederatie BouwBouwunie
Overheid deblokkeert miljoenen euro's aan kredietlijnen van aannemers

Overheid deblokkeert miljoenen euro's aan kredietlijnen van aannemers

België verzet zich tegen nieuwe Europese transportregels

België verzet zich tegen nieuwe Europese transportregels

VBO: zonder ingrepen volgt tsunami van faillissementen

VBO: zonder ingrepen volgt tsunami van faillissementen

Meer artikels