Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Rabotsite wordt collectief verwarmd

Gerelateerde onderwerpen :

Rabotsite wordt collectief verwarmd

Bij het ontwerp van de nieuwe gebouwen op de Rabotsite in Gent werd bijzonder veel aandacht besteed aan het aspect energiezuinigheid. Daarom werd in 2014 een energieoptimalisatiestudie uitgevoerd door het gespecialiseerde bureau VK Engineering. Er werden achttien scenario’s uitgewerkt. Het meest gunstige scenario zal worden toegepast bij de constructie van de drie nieuwe gebouwen.

Concreet betekent dit de installatie van een collectief verwarmingssysteem voor de drie gebouwen, dat enerzijds aangesloten is op het stadsnet en anderzijds op collectieve zonneboilers. De combinatie van dit verwarmingssysteem met een ventilatiesysteem D, zeer goede isolatie en zonwerend glas moet ervoor zorgen dat de bewoners hun energieverbruik sterk kunnen terugschroeven. De gebouwen zullen dan ook een K-peil van ongeveer 30 en een E-peil van minder dan 40 halen.

Collectieve verwarming biedt een enorm potentieel, waar Van Marcke al jaren in gelooft. Onder invloed van de Europese richtlijnen rond ecodesign en het ecolabel komt de klassieke gaswandketel sinds september 2015 onder druk te staan. Warmtepompen vormen een alternatief, maar zijn nog te duur om een groot deel van de markt over te nemen.

Daarom gelooft Van Marcke in collectieve verwarming. Dat is niet alleen rendabeler, maar dikwijls ook goedkoper. Intussen werden belangrijke projecten gerealiseerd, waaronder de Brusselse UP-site (woontoren met centrale stookplaats en 362 etagestations), Park Colman in Sint-Niklaas (woonsite met 43 etagestations) en de wijk Licht en Ruimte in Roeselare, die werd aangesloten op een afvalverbrandingsinstallatie.

Deze Europese richtlijnen zijn van vitaal belang om het energie- en klimaatbeleid van Europa te doen slagen. Gent beschouwt het stadsverwarmingsnet als een essentiële schakel in zijn beleid inzake klimaat en energie-efficiëntie. De stad Gent investeert in verschillende projecten van duurzame warmte en energie-efficiëntie. EDF Luminus stelt zijn expertise ter beschikking om deze projecten mee vorm te geven.

De Rabotsite werd aangesloten op het verwarmingsnet van Gent. Hiervoor wordt de restwarmte van de elektriciteitscentrale van EDF Luminus in Ham gebruikt en verspreid via een leidingnetwerk. Voor de aankoppeling van het gebouw op de stadsverwarming leverde Van Marcke de eerste maximodule van Alfa Laval van 1.200 kW. Installateur Naessens HVAC uit Deerlijk installeert in ieder appartement op de Rabotsite een eveneens door Van Marcke geleverd aftakstation van Alfa Laval dat instaat voor de verdeling van warmte naar de radiatoren en de productie van sanitair warm water. Behalve deze units levert Van Marcke ook alle radiatoren, eveneens in samenwerking met Naessens HVAC.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Copernic, het toekomstige park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo’s) in Haren, heeft zijn stedenbouwkundige vergunning op zak. De overheidsopdracht voor de werken wordt eind dit jaar uitgeschreven. De gebouwen op Copernic moeten[…]

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Einstein Telescoop komt stap dichter

Einstein Telescoop komt stap dichter

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Meer artikels