Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Raad voor Vergunningsbetwistingen schaft verplichte aangetekende zending af

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Raad voor Vergunningsbetwistingen schaft verplichte aangetekende zending af

© Elesin Aleksandr

Documenten, verzoekschriften of processtukken indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan in de loop van de maand maart via een digitaal loket. Tot nu toe moest elke procespartij, advocaat, overheid of ondernemer nog alles indienen via aangetekende zending.
Vlaams minister van Justitie en Omgeving Zuhal Demir heeft daarvoor zopas een definitief groen licht gekregen van de Vlaamse regering. Het initiatief past in het vereenvoudigingsplan voor beroepsprocedures dat Demir stap voor stap in uitvoering brengt.
 
“Ook de Vlaamse bestuurrechtscolleges stappen met dit digitaal loket de 21ste eeuw binnen. Hun back-office is al volledig digitaal, maar procespartijen merkten daar amper iets van omdat ze nog verplicht werden te werken met aangetekende zendingen en de bijhorende kosten”, aldus Demir.
 
Volgens de minister zijn burgers, bedrijven en overheden meer dan ooit gebaat bij een transparante en laagdrempelige rechtsbescherming waarbij hun bestuurlijke geschillen efficiënt, binnen een redelijke termijn en op een kwalitatief hoogstaande wijze definitief worden beslecht.
 
“Met onze vereenvoudigingen en verbeteringen willen we zorgen voor een sterker ondernemersklimaat in Vlaanderen en tegelijk versneld en gemakkelijker grote maatschappelijke investeringsprojecten realiseren. Verdere digitalisering is daarbij onontbeerlijk”, zegt Zuhal Demir.
 
Het Vlaamse regeerakkoord vermeldde al het belang van een verbetering van de procedures bij de Vlaamse bestuurrechtscolleges (DBRC), waarvan de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bekendste is.
 
In oktober 2020 kwam Zuhal Demir daarom met een vereenvoudigingsplan op de proppen voor de omgevingsprocedures. Ze gaf daarbij aan dat ze op korte termijn enkele hervormingen zou doorvoeren om de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te vereenvoudigingen. De introductie van een digitaal loket is er daar één van.
 
Ook tijdens de coronacrisis kwam het gebrek aan digitalisering bij de DBRC naar boven drijven. Het versturen van (onder meer) verzoekschriften op digitale wijze was grotendeels onmogelijk. Daaruit bleek dat niet kon worden gewacht met de eerste stappen voor een verdere digitalisering.
 
Deze nieuwe digitale werkwijze heeft vele voordelen: het is beveiligd, kosteloos (in tegenstelling tot aangetekende zendingen) en het vermindert de werklast voor procespartijen (ze moeten niet langer meerdere exemplaren op papier indienen). In een volgende fase zal de verdere uitbouw volgen van het digitaal loket tot een omvattend digitaal platform voor de volledige procesvoering.
 
De beslissing is definitief na een advies van de Raad van State en wordt zo snel mogelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarna het definitief van kracht is.
 
Binnen enkele weken komt Demir nog met een wijzigingsdecreet dat enkele belangrijke wijzigingen doorvoert om het kluwen van beroepsprocedures te beperken tot de gevallen waar belangen effectief geschaad worden en om beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen sneller te kunnen afhandelen. Dat decreet ligt momenteel voor advies voor bij de Raad van State.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

De federale regering heeft de flexibiliteit in de bouw opgeschroefd. Arbeiders in de bouwsector zullen weldra negen en een half uur per dag kunnen werken in plaats van negen uur nu. Bovendien wordt de periode waarin ze die meeruren kunnen[…]

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Meer artikels