Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Raad voor Vergunningsbetwistingen schaft verplichte aangetekende zending af

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Raad voor Vergunningsbetwistingen schaft verplichte aangetekende zending af

© Elesin Aleksandr

Documenten, verzoekschriften of processtukken indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan in de loop van de maand maart via een digitaal loket. Tot nu toe moest elke procespartij, advocaat, overheid of ondernemer nog alles indienen via aangetekende zending.
Vlaams minister van Justitie en Omgeving Zuhal Demir heeft daarvoor zopas een definitief groen licht gekregen van de Vlaamse regering. Het initiatief past in het vereenvoudigingsplan voor beroepsprocedures dat Demir stap voor stap in uitvoering brengt.
 
“Ook de Vlaamse bestuurrechtscolleges stappen met dit digitaal loket de 21ste eeuw binnen. Hun back-office is al volledig digitaal, maar procespartijen merkten daar amper iets van omdat ze nog verplicht werden te werken met aangetekende zendingen en de bijhorende kosten”, aldus Demir.
 
Volgens de minister zijn burgers, bedrijven en overheden meer dan ooit gebaat bij een transparante en laagdrempelige rechtsbescherming waarbij hun bestuurlijke geschillen efficiënt, binnen een redelijke termijn en op een kwalitatief hoogstaande wijze definitief worden beslecht.
 
“Met onze vereenvoudigingen en verbeteringen willen we zorgen voor een sterker ondernemersklimaat in Vlaanderen en tegelijk versneld en gemakkelijker grote maatschappelijke investeringsprojecten realiseren. Verdere digitalisering is daarbij onontbeerlijk”, zegt Zuhal Demir.
 
Het Vlaamse regeerakkoord vermeldde al het belang van een verbetering van de procedures bij de Vlaamse bestuurrechtscolleges (DBRC), waarvan de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bekendste is.
 
In oktober 2020 kwam Zuhal Demir daarom met een vereenvoudigingsplan op de proppen voor de omgevingsprocedures. Ze gaf daarbij aan dat ze op korte termijn enkele hervormingen zou doorvoeren om de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te vereenvoudigingen. De introductie van een digitaal loket is er daar één van.
 
Ook tijdens de coronacrisis kwam het gebrek aan digitalisering bij de DBRC naar boven drijven. Het versturen van (onder meer) verzoekschriften op digitale wijze was grotendeels onmogelijk. Daaruit bleek dat niet kon worden gewacht met de eerste stappen voor een verdere digitalisering.
 
Deze nieuwe digitale werkwijze heeft vele voordelen: het is beveiligd, kosteloos (in tegenstelling tot aangetekende zendingen) en het vermindert de werklast voor procespartijen (ze moeten niet langer meerdere exemplaren op papier indienen). In een volgende fase zal de verdere uitbouw volgen van het digitaal loket tot een omvattend digitaal platform voor de volledige procesvoering.
 
De beslissing is definitief na een advies van de Raad van State en wordt zo snel mogelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarna het definitief van kracht is.
 
Binnen enkele weken komt Demir nog met een wijzigingsdecreet dat enkele belangrijke wijzigingen doorvoert om het kluwen van beroepsprocedures te beperken tot de gevallen waar belangen effectief geschaad worden en om beroepen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen sneller te kunnen afhandelen. Dat decreet ligt momenteel voor advies voor bij de Raad van State.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Extra rechters voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Vlaamse ministerraad benoemde zopas drie bijkomende bestuursrechters Raad voor Vergunningsbetwistingen. De extra rechters moeten de behandeling van beroepsprocedures versnellen. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om extra rechters aan te[…]

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in kort bestek

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Meer artikels