Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Raad van State heeft bezwaren tegen grup voor Uplace

De Raad van State heeft bezwaren bij de nieuwe ruimtelijke plannen die de Vlaamse regering eind vorig jaar goedkeurde voor het winkelcomplex Uplace dat ondernemer Bart Verhaeghe plant in Machelen, vlakbij Vilvoorde. In december 2015 keurde de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup) goed dat de komst van Uplace mogelijk maakte.

De Vlaamse regering legde toen wel twee voorwaarden op: een pendelbusverbinding en een station aan de Kerklaan voor het Gewestelijk Expresnet (GEN). Komen die er niet tegen eind 2017, dan valt men terug op de bestaande plannen. Dat kan niet, stelt de Raad van State nu in een advies.

De Vlaamse regering kan wel mobiliteitsvoorwaarden opleggen; maar als die niet vervuld zijn, is zomaar terugkeren naar de oude plannen strijdig met een bepaling in de Codex Ruimtelijke Ordening. De Raad van State maakt dus juridisch-technische bezwaren tegen het grup wegens schending van het principe van rechtszekerheid.

Beslissing

De Vlaamse regering moet nu met dit erg kritische advies aan de slag en moet beslissen of Uplace er komt of niet. Het is wel zo dat het hier gaat om een advies van de Raad van State en nog niet om een arrest. In principe kan de regering het advies zelfs naast zich neerleggen; het is niet bindend. Minister-president Geert Bourgeois liet weten dat wel degelijk rekening zal worden gehouden met de bezwaren.

'Het domste wat je kan doen, is geen rekening houden met de gewaardeerde adviezen van de Raad van State', aldus Bourgeois. Het is echter niet de bedoeling om opnieuw de politieke discussie over de wenselijkheid van Uplace te openen. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege moet vooral tegemoetkomen aan de juridische bezwaren vooraleer de plannen kunnen worden voortgezet. De Vlaamse regering neemt waarschijnlijk vandaag een beslissing.

Optimistisch

Bij Uplace zelf blijft men optimistisch. 'Het is normaal dat de afdeling Wetgeving van de Raad van State suggesties en aanbevelingen formuleert. Het is nu aan de Vlaamse regering om aan die suggesties een passend gevolg te geven. Er staat in het advies alvast niets dat een goedkeuring van het grup zou belemmeren. Alle geformuleerde opmerkingen zijn perfect oplosbaar', klinkt het bij Uplace.

Opbergen

'Het is nu al de zoveelste keer dat ­Uplace terug naar af wordt geserveerd. We vragen ons af hoeveel kansen Uplace nog zal krijgen vooraleer een einde komt aan deze absurde soap', reageert Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

'Het dossier Uplace rammelt juridisch langs alle kanten. We zeggen dat al vanaf het begin. Het advies van de Raad van State bewijst dit opnieuw', reageert ook zelfstandigenorganisatie Unizo, die eveneens vindt dat de Vlaamse regering de plannen voor Uplace maar best opbergt.

De Raad van State maakt juridisch- technische bezwaren wegens schending van het principe van rechtszekerheid.

Komedie

Bart Somers, de burgemeester van Mechelen, verwacht dat het dossier uiteindelijk zal eindigen bij de Raad van State. 'De kans dat het grup daar sneuvelt, is reëel', aldus Somers. De Leuvense burgemeester Louis Tobback vindt dat de komedie rond Uplace lang genoeg geduurd heeft. Hij is benieuwd of de Vlaamse regering het project nu definitief zal afblazen. Leuven is al jarenlang één van de ferventste tegenstanders van het winkelcomplex.

'Als de Vlaamse regering dit ontwerp-grup tegen het advies in toch doordrukt, zal het voor ons op basis van de inhoud ervan des te gemakkelijker zijn om er bij de Raad van State tegen te procederen. Iedereen weet overigens dat de gestelde mobiliteitsvoorwaarden onmogelijk tegen eind 2017 te realiseren zijn. Daarvoor moeten nog bouwvergunningen worden afgeleverd en ook die zullen we aanvechten', besluit Louis Tobback.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

Sector zoekt oplossingen voor toekomst strategische metalen

De KU Leuven heeft in opdracht van Eurometaux een studie gepubliceerd over welke grondstoffen nodig zijn om de klimaatdoelstellingen in 2050 te behalen. Elk metaal komt aan bod, van aluminium, kobalt tot de zeldzame aardmetalen. In de nasleep[…]

16/08/2022 |
Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt