Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Quartier Bleu zet kers op de taart van Hasseltse Blauwe Boulevard

Gerelateerde onderwerpen :

Quartier Bleu zet kers op de taart van Hasseltse Blauwe Boulevard

Projectontwikkelaars Chateaux Real Estate en Matexi creëren samen met de stad Hasselt het nieuwe stadsdeel Quartier Bleu, dat een extra residentiële en commerciële aantrekkingspool moet worden aan de Kanaalkom. Quartier Bleu wordt een aangename locatie waar wonen, genieten, shoppen en werken samenvloeien. 'We dromen al jaren samen met onze architecten over de meerwaarde die deze ontwikkeling kan betekenen voor Hasselt. Aan het water krijgt deze stad een extra ziel en een nog groter stadshart', verklaren Philippe Onclin, eigenaar van Chateaux Real Estate, en Tom Van Becelaere, Business Unit Manager Limburg bij Matexi.

Chateaux Real Estate (Group Onclin) ontwikkelt (binnen)stedelijke zones met een evenwichtige mix van residentiële en commerciële invullingen. Deze Hasseltse projectontwikkelaar tekende eerder reeds voor de vastgoedprojecten Hassaporta en Stadshaven.

Het kanaal wordt zowel het identiteitsbepalende element als de link met de binnenstad.

Matexi legt zich sinds zijn oprichting in 1945 toe op betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle woningen. Onder het motto 'Welkom in de buurt' creëert het buurten die inspireren om samen meer van het leven te maken. Matexi heeft kantoren in alle Belgische provincies, in het Brusselse Gewest, in het Groothertogdom Luxemburg en in de Poolse hoofdstad Warschau. Met ruim 350 medewerkers ontwikkelt het momenteel 600 buurten in 300 steden en gemeenten. Zo realiseert Matexi een duizendtal woningen en appartementen per jaar.

De projectzone van Quartier Bleu die Chateaux Real Estate en Matexi samen willen ontwikkelen, ligt in het ruimere gebied rond de Kanaalkom dat in het bijzonder plan van aanleg (bpa) 'De Blauwe Boulevard' wordt genoemd. 'We zochten een naam die dit subgebied in al zijn facetten kon vertegenwoordigen. Hij moest appelleren aan de Blauwe Boulevard, maar ook internationale allure uitstralen en passen bij het dna van dit gebied', verantwoordt Philippe Onclin de (Franse) naamkeuze.

'Quartier Bleu geeft deze stad, die jaarlijks 800 extra inwoners mag verwelkomen, een nieuwe boost. Hasselt wordt geroemd als voorbeeldstad en 'stad met een voorsprong', maar heeft nood aan voorbeeldprojecten zoals Quartier Bleu om die voorsprong te behouden. Deze site creëert ademruimte vlakbij het centrum en geeft Hasselt een sterk elan', juicht burgemeester Hilde Claes toe.

Het kanaal wordt zowel het identiteitsbepalende element als de link met de binnenstad. Quartier Bleu brengt het water daadwerkelijk tot in de stad. Zo volgen Matexi en Chateaux Real Estate samen met de stad Hasselt de filosofie van grootsteden als Barcelona, Berlijn, Kopenhagen, New York, Parijs en Lyon en schenken ze ook de Limburgse hoofdstad een gezicht aan het water.

Natuurlijke doorstroom

Quartier Bleu wordt de nieuwe toegangspoort tot het stadscentrum en moet een natuurlijke doorstroom tussen de Blauwe Boulevard en het stadscentrum op gang brengen. Vlak onder dit nieuwe stadsdeel is plaats voor een veilige en hypermoderne luxeparking die betaalbare tarieven hanteert. 'Tweeduizend parkeerplaatsen zullen hier beantwoorden aan de groeiende parkeerbehoefte van Hasselt', meldt burgemeester Claes.

Quartier Bleu belooft chic en gezellig wonen in een mooie open ruimte langs het water. De volgende jaren zullen hier een achttal residenties verrijzen. De pleintjes en bomenrijen worden zo geconcipieerd dat ze rust uitstralen en bijdragen tot de identiteit van Quartier Bleu.

De (vaak gedeeltelijk omsloten) luwe binnenpleintjes, die publieke en deels groene ruimtes vormen, bieden het gedroomde decor voor de gezellige drukte van het (zomerse) stadsleven met tegelijk oog voor discretie en gereserveerdheid. De nieuwe stadszone biedt tevens plaats aan moderne winkels, restaurants en bistro's. Het eindplaatje is een rustige en standingvolle omgeving in een stedelijke context.

Centraal in deze stadsoase komt een sfeervol plein met een ruime trapverbinding naar het water. Een moderne fietsers- en voetgangersbrug over het water zal beide oevers met elkaar verbinden en zowat het sluitstuk van het project vormen.

De stad als levend wezen

Hasselt een organisch nieuw stadsdeel schenken, is een streefdoel dat volledig aansluit bij de visie van hoofdarchitect Alfredo De Gregorio. Deze verlaten en vervallen zone nieuw leven inblazen, vormde zijn grootste drijfveer. Multifunctionele binnenstedelijke projecten zijn dan ook de specialiteit van zijn architectenbureau De Gregorio & Partners in Tongeren en Maastricht. 'We behandelen de stad als levend wezen en gaan bij iedere opdracht op zoek naar stedelijke eigenheid om tot de beste ruimtelijke compositie te komen', licht hij toe.

De Gregorio herinnert zich nog de eerste schetsen in 1997 met wijlen Aldo Rossi. 'Samen met deze Italiaanse architect heb ik nog het project Oud Gasthuis in Hasselt gedaan. Tot 2006 en 2007 hebben we hier vooral stedenbouwkundig gewerkt. In 2007 werd de Milanese industriële ontwerper en architect Antonio Citterio, die tijdloos opereert, bij dit project betrokken', deelt hij mee.

Dankzij eerdere opdrachten in dit gebied kon De Gregorio een hiërarchie inbouwen. 'Het complexe project Quartier Bleu zet de kers op de taart van het Kanaalkomgebied met meer detaillering en sterker uitgesproken stijlelementen', oppert hij. De nieuwe promenade, Hasselts eigen Champs-Elysées, wordt uitgevoerd in natuursteen. Op De Gregorio's initiatief werd het gerenommeerde architectenbureau Antonio Citterio, Patricia Viel and Partners uit Milaan bij dit project betrokken. Citterio, die architectuuropdrachten uitvoert over de hele wereld, weet perfect de Italiaanse 'gecontroleerde passie' in zijn ontwerpen in te passen.

De nieuwe stadswijk die we hier creëren, vormt opnieuw een ode aan het water, de ruimte en de economie.

Quartier Bleu maakt deel uit van het algemene ontwikkelingsplan van de Hasseltse Blauwe Boulevard. 'Vroeger was dit een economisch welvarende buurt, waar men in zondags tenue kwam flaneren. De nieuwe stadswijk die we hier creëren, vormt opnieuw een ode aan het water, de ruimte en de economie. Als 'Stad met een plan' heeft Hasselt een duidelijke toekomstvisie op zijn stadsontwikkeling voor ogen, waarbij de kleine ring uitdeint naar de grote ring. Hierin passen de renovatie van de stationsbuurt, het nieuwe stadhuis in aanbouw, verschillende pleinen die worden aangepast en een nieuwe Grote Markt in 2017', aldus schepen van Economie en Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.

Quartier Bleu zal zich inpassen in de visie van het bpa van 2005, met veel aandacht voor het openbaar domein Hier voltrekt zich een klein SALK, waarbij een private partij ongeveer 200 miljoen ' investeert in de toekomst van Hasselt en 400 arbeidsplaatsen worden gecreëerd tijdens de aanbouw van dit project en 400 in de middenstand, de horeca en het hotelwezen als het project is opgeleverd', looft Tom Vandeput. De herbestemming van de oude site van discotheek Versuz en het verlengde daarvan moet een cruciale economische en belevingsvolle meerwaarde aan de stad schenken.

De ontwikkelaars vertalen samen met de scheepvaart de 'Minder hinder'-filosofie naar verkeersomleidingen en werfverkeer. 'We transporteren zoveel mogelijk via het water: drie vrachtschepen per dag zullen de gronden afvoeren naar Nederland om er dijken op te hogen en naar elders in eigen land om de landhoofden van de bruggen over het Albertkanaal aan te vullen.

Dit is niet enkel een stille oplossing, maar vooral ook een sterke investering in duurzaamheid. Eén boot vervangt immers liefst 66 vrachtwagens', weet Tom Van Becelaere van Matexi. De zowat 27.000 vrachtwagentransporten minder op de weg tijdens dit project zullen een zeer positieve impact hebben op de ecologische voetafdruk van Quartier Bleu.

Dankzij de 21 m lange brug (waarvan 5 m overkraging boven het kanaal) aan het voormalige Sanibri kunnen geladen vrachtwagens achterwaarts lossen in een vrachtschip. Deze brug is 5,2 m breed en bestaat uit drie prefab delen met een gezamenlijk gewicht van 53,45 ton. Hierdoor zullen het doorgaande verkeer op de Slachthuiskaai en de rust van de buurtbewoners niet verstoord worden. De ontwikkelaar zorgt er samen met de stad Hasselt voor dat geen vrachtverkeer in de Armand Hertzstraat en de achterliggende wijk zal plaatsvinden. Voorts voorziet de ontwikkelaar een propere werfafsluiting met dichte panelen om de visuele en geluidshinder zoveel mogelijk te beperken.

Realisatie

Gedurende de ganse bouwperiode van het project worden de werkzaamheden gefilmd, waardoor geïnteresseerden op www.quartierbleu.be het bouwproces op de voet kunnen volgen.

De werkzaamheden gingen in november 2015 van start. Op 24 februari dit jaar startten de werken voor de parking, die deels een rotatieparking wordt voor de stad en deels een parking voor de plaatselijke bewoners. De bouwput wordt gedurende negen maanden uitgegraven vanaf Stadshaven richting Gelatinesite. De realisatie van Quartier Bleu is voorzien voor 2019 en de verkoop van de appartementen start eind dit jaar. Geïnteresseerden kunnen zich alvast op hogergenoemde website registreren voor meer informatie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft drie plaatsingsprocedures opgestart voor de aannemingswerken aan de eerste stelplaatsen voor elektrische bussen. De raad van bestuur heeft de selectieleidraden goedgekeurd voor de werken in de stelplaatsen[…]

17/05/2022 | De LijnStelplaatsen
Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Nieuwe woon- en werksite in Houthalen-Helchteren

Nieuwe woon- en werksite in Houthalen-Helchteren

Diest heeft plannen voor nieuw zwembad en sportzaal

Diest heeft plannen voor nieuw zwembad en sportzaal

Meer artikels