Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Quarantaine-maatregel kan bouwwerven vertragen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Quarantaine-maatregel kan bouwwerven vertragen

Archief Bouwkroniek

Het coronavirus slaat momenteel weer wild om zich heen en de overheid heeft door capaciteitsproblemen de teststrategie bijgestuurd. Wie een risicocontact heeft gehad of terugkomt uit een rode zone, maar geen ziektesymptomen vertoont, wordt niet langer getest, maar moet tien dagen in quarantaine blijven in plaats van zeven dagen. Dat heeft gevolgen voor alle sectoren, maar zeker ook voor de bouw.
 
 
 

 

De Confederatie Bouw berekende dat vermoedelijk 2,15% van de werkende bevolking in tiendaagse quarantaine zal belanden. Voor de bouw komt dat neer op 4.622 werknemers op een totaal van 215.000 mensen, zowel arbeiders, bedienden als uitzendkrachten.
 
“Het spreekt voor zich dat deze verlengde quarantainemaatregel ervoor zal zorgen dat de productie van onze sector niet langer 100% gegarandeerd zal zijn. Zeker in kleinere ondernemingen zal het helemaal niet evident zijn om een bouwwerf tijdig klaar te krijgen wanneer werknemers zonder symptomen toch tien dagen afwezig moeten blijven. Daarom moeten bedrijven die met ernstige hinder te maken krijgen door het wegblijven van getroffen werknemers, een uitstel van opleveringstermijn moeten kunnen krijgen”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.
 
Uit een rondvraag van de beroepsvereniging blijkt overigens dat bijna de helft van de bouwbedrijven momenteel reeds te kampen heeft met afwezigheden als gevolg van het covid 19-virus. Bij de overgrote meerderheid van de gevallen had het virus te maken met het privéleven van de werknemer, bij een beduidende minderheid omdat ze een risicopatiënt waren of omdat ze het virus op het werk te pakken kregen. 35% van de bedrijfsleiders merkt ook op dat de onzekerheden over het virus weer aan het toenemen zijn.
 
Toe te juichen is dan weer wel dat vrijwel alle bouwbedrijven (97%) het veiligheidsprotocol kennen dat de vakbonden en werkgeversorganisaties tijdens de eerste coronagolf afsloten. Dat protocol voorziet in veiligheidsmaatregelen, zoals het toepassen van de anderhalve meter afstand in de mate van het mogelijke, het verplicht dragen van een mondmasker wanneer deze fysieke afstand niet gerespecteerd kan worden, een veilig transport van en naar de bouwwerven en dergelijke meer.
  
 
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Overheidsopdrachten houden stand in de viruscrisis

Overheidsopdrachten houden stand in de viruscrisis

De viruscrisis heeft in 2020 geen negatieve invloed gehad op het aantal openbare aanbestedingen. Globaal genomen bleef het aantal openbare aanbestedingen stabiel, maar er zijn wel sectoren die het beter deden dan andere. Als we de openbare[…]

Bouwsector blijft onder druk staan

Bouwsector blijft onder druk staan

Bouwsector is hard geraakt, maar herstelt goed na eerste lockdown

Bouwsector is hard geraakt, maar herstelt goed na eerste lockdown

Vlaamse regering steunt energiescanbedrijven

Vlaamse regering steunt energiescanbedrijven

Meer artikels