Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). 

De studie baseert zich nog op de prijzen van januari 2022 en maakt ook de vergelijking met de prijzen van vorig jaar. Sindsdien zijn de energietarieven nog aanzienlijk gestegen.
 
De enorme stijging van de prijzen op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas in de tweede helft van 2021 vertaalt zich in een sterke stijging van de aardgas- en elektriciteitsfactuur voor de grote meerderheid van de gezinnen en bedrijven in België en de buurlanden. Bij gezinnen die het sociaal tarief betalen, wordt die prijsstijging duidelijk gedempt.
 
Belgische gezinnen en bedrijven, aangesloten op laagspanning, betalen net zoals de vorige jaren een hoge elektriciteitsfactuur in vergelijking met onze buurlanden. De elektriciteitsfactuur van niet-elektro-intensieve bedrijven aangesloten op midden- of hoogspanning is over het algemeen iets lager in België dan in de ons omringende landen. 
 
Alle landen, behalve het Verenigd Koninkrijk, kennen kortingen toe aan elektro-intensieve bedrijven. In België is er vanaf dit jaar een vrijstelling op de nieuwe bijzondere accijns mogelijk. De potentiële kortingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn echter groter waardoor de elektriciteitskost voor elektro-intensieve bedrijven in Brussel en Wallonië doorgaans hoger is. Vlaanderen vindt meer aansluiting met de buurlanden door de ‘supercap’.
 
In tegenstelling tot vorig jaar betalen Belgische gezinnen een relatief hoge aardgasfactuur in vergelijking met onze buurlanden. Voor Belgische bedrijven is de aardgasfactuur meestal lager dan die van hun buitenlandse tegenhangers. De verschillen tussen de landen zijn relatief klein.
 
Het volledige rapport kan je hier downloaden:
https://www.vreg.be/sites/default/files/document/rapp-2022-12.pdf
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

DEME werkt mee aan productiesite voor groene waterstof in Oman

DEME werkt mee aan productiesite voor groene waterstof in Oman

De Hyport Coordination Company, een joint venture tussen DEME Concessions en OQ Alternative Energy, ondertekende samen met de Public Authority for Special Economic Zones and Free Zones (OPAZ) in Duqm (Oman) een tweede[…]

29/06/2022 | Projecten
Provincies verliezen vergunningsbevoegdheid over windturbineprojecten

Provincies verliezen vergunningsbevoegdheid over windturbineprojecten

Geen aardgas in nieuwbouw vanaf 2025

Geen aardgas in nieuwbouw vanaf 2025

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Meer artikels