Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Publiek-publieke samenwerking Nieuw Sint-Truiden en Gingelom

Gerelateerde onderwerpen :

Publiek-publieke samenwerking Nieuw Sint-Truiden en Gingelom

Vandersmissen en co. vormen Beste Bouwteam met gemengd project in Borlo

Bouwunie Limburg heeft het bouwteam van Sociaal Wonen Nieuw Sint-Truiden en de gemeente Gingelom bekroond als Beste Bouwteam met een nieuwbouwproject bestaande uit zeven sociale woningen en een kleuterschool in Borlo. Naast beide bouwheren maakten ook hoofdaannemer Vandersmissen nv, De Busschere + Wolfs architecten bvba, S.t.W. Studiebureau bvba (landmeter), Peeters-De Belder (ingenieursbureau) en Ve-Co bvba (veiligheidscoördinator) deel uit van dit winnende bouwteam. Andere leden waren Moors sanitair, Dakwerken Schuermans, A.I. Electro Technics bvba, Baens afwerkingsbedrijf en Dilliën metaalwerken. Negen bouwteams schreven zich ditmaal in voor deze jaarlijkse wedstrijd.

Bouwunie Limburg schrijft elk jaar samen met een aantal toonaangevende partners in de bouwsector een wedstrijd uit waarbij verschillende bouwteams met elkaar kunnen wedijveren voor de titel van Beste Bouwteam. Annick Deboes, voorzitter van de Provinciale Raad van de Orde van Architecten - Limburg, fungeert als juryvoorzitter. In deze jury zetelen ook nog vertegenwoordigers van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV), NAV Limburg, de beroepsvereniging van veiligheidscoördinatoren, Bouwinnovatie, Konvert Konstrukt, de Federale Verzekering en Bouwkroniek.

De jury van het Beste Bouwteam 2015 ging op zoek naar een bouwteam van minstens vijf personen die samengewerkt hebben aan een project dat maximum vijf jaar oud was en in de provincie Limburg gebouwd werd. In dit dynamische team van creatieve en technische professionals moest samenwerking, die zich uitte in een duidelijke communicatie en teamgeest, een prioriteit zijn. De teamspelers moesten oog hebben voor gemeenschappelijke kostencalculatie en milieuvriendelijkheid.

'Bouwunie Limburg wil hiermee vooral een positief signaal geven aan de Limburgse bouwsector en het toenemende belang van teamwork bij de realisatie van een bouwproject benadrukken. Together Each Achieves More (samen bereik je meer dan alleen): daar staat TEAM voor. De jongste jaren is bouwen uitgegroeid tot een complex proces. Innovatie heeft haar intrede gedaan in de bouw, met een explosieve groei aan technieken en materialen als gevolg. Hierdoor worden beslissingen bij de uitvoering minder evident. Overleg, duidelijke communicatie en goede afspraken tussen de projectuitvoerders vormen dan de sleutel tot succes. Dit brengt ons tot het concept van het werken in bouwteam, dat een optimalisering beoogt van het bouwproces en dat toelaat om heel wat problemen voorafgaand aan de uitvoering op te lossen. De sleutelfiguren (bouwheer, architect, ingenieurs en aannemers) worden van bij de start in het projectconcept betrokken. Daardoor ligt meer de nadruk op de ontwerpfase, wat zal leiden tot een beter voorbereide uitvoering. Dit doet de faalkosten dalen en biedt een betere garantie op het gewenste resultaat. Door de uiteenlopende expertise in het bouwteam zullen de kansen beter benut worden. Budget, planning en een groot wederzijds respect en onderling vertrouwen tussen de partners zijn cruciaal en vormen een belangrijke voorwaarde om als bouwteam succesvol te zijn. Door het samenspel tussen alle bouwpartners slaagt men er uiteindelijk in om een beter resultaat te boeken. Of om Henry Ford te citeren: Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes', meldt Davy Maesen, directeur van Bouwunie Limburg.

Hij stelt vast dat het werken in bouwteams duidelijk aan belang wint in de bouwsector. 'Als ondernemer moet je steeds anticiperen, vooruitkijken en zoeken naar kansen in de markt, zeker in tijden van crisis. Ondernemers die werken in bouwteams gaan mee met hun tijd en weten zich hierdoor ook te onderscheiden. Zij zijn de ondernemers van morgen. Met deze award wil Bouwunie Limburg niet enkel naar de bouwwereld maar ook naar de buitenwereld de boodschap uitdragen dat samenwerking, communicatie en geven en nemen meer dan ooit essentieel zijn om te slagen. Een bouwteamsamenwerking straalt immers professionaliteit en degelijkheid uit, wat de ganse bouwsector ten goede komt', oppert Davy Maesen.

'Het is ons opgevallen dat de inzendingen goed onderbouwd waren en dat er tijdens de tweede juryronde sterke teams voor ons zaten. Wij hebben vooral gekeken naar de samenwerking in het team van het ontwerp tot de oplevering, naar de communicatie tussen de leden, naar de evenwaardigheid van de leden en naar de flexibiliteit en goodwill van de participanten', signaleert juryvoorzitter Annick Deboes.

Op 7 september maakte de jury de drie laureaten bekend: het bouwteam van Sociaal Wonen Nieuw Sint-Truiden en de gemeente Gingelom met de nieuwbouw van zeven sociale woningen en een kleuterschool in Borlo (Gingelom), het bouwteam van het project De Kolonie in As met de heroprichting van de oude Kinderkolonie als hoofdzetel van Arbeidskansen vzw (kantoren, opleidingslokalen, een werkplaats en een instructiekeuken) en het bouwteam rond HSBB uit Bree met een ben-woning in houtskeletbouw in Heusden-Zolder.

Juryverslag

Annick Deboes las het juryverslag voor. 'Naar jaarlijkse gewoonte heeft de jury zich gebogen over alle ingediende projecten en bij een eerste juryronde drie laureaten geselecteerd. In een tweede juryronde hebben de teams zich voorgesteld en werd hun gevraagd om hun eigen invalshoek van teamwork te verduidelijken in functie van het project dat ze hadden ingediend. Bij een eerste type bouwteam heeft de opdrachtgever het ontwerpteam aangesteld en wordt met verschillende aanbestedingen en aannemingen gewerkt; de architect heeft hier de leiding over het team en heeft de werkzaamheden volledig gecoördineerd. Bij een tweede type bouwteam heeft de bouwheer de architect en de aannemers-uitvoerders gelijktijdig gekozen en een bouwteam samengesteld dat volgens hem volledig kon tegemoetkomen aan zijn eisen en bouwprogramma. En bij het derde type bouwteam hebben twee verschillende opdrachtgevers-bouwheren gezamenlijk eerst een ontwerpteam en daarna een bouwteam samengesteld. Bij onze jurering hebben we vooral gekeken naar de samenwerking in het team van de beginfase tot de oplevering, de communicatie tussen de leden, de flexibiliteit en de goodwill van de participanten. De wisselwerking tussen de teamleden tijdens de juryvoorstelling was voor ons ook al een goede indicator. Bovendien is een team voor ons niet alleen een groep van mensen die goed samenwerken, maar die vooral elkaar vertrouwen', stelt ze.

Budget, planning en een groot wederzijds respect en onderling vertrouwen tussen de partners zijn cruciaal en vormen een belangrijke voorwaarde om als bouwteam succesvol te zijn.

Bij het project ‘De Kolonie in As’ vond tijdens de uitvoering een verschuiving plaats van een verbouwing naar een volledige wederopbouw, in samenspraak met de aannemers, het ontwerpteam en de opdrachtgever. 'Hierbij moest een nieuwe bouwvergunning aangevraagd worden. Om het budget te kunnen beheren, werd besloten om met verschillende aannemers te werken, waardoor de coördinatie van de aannemers in handen kwam van de architect. Hierdoor wordt de complexiteit van de bouwwerf verhoogd, gezien de architect geen contractant is van de verschillende aannemers. Bij een hoofdaannemer werken de verschillende onderaannemers onder leiding van de hoofdaannemer, hier werken ze in principe los van elkaar en moet de architect de werkzaamheden gelijktijdig coördineren. Een goede aansturing van het bouwteam is hier extra belangrijk. De jury looft in dit project de samenwerking tussen de verschillende aannemers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onder leiding van de architect. Op een bouwwerf met verschillende aannemingen is samenwerken in teamverband nog belangrijker dan wanneer één hoofdaannemer wordt aangesteld om alles tot een goed einde te brengen. Door de vlotte samenwerking van de teamleden is men met dit gebouw op korte termijn en met een besparing van 5% op het budget tot een mooi resultaat gekomen', prijst de juryvoorzitter.

De steenfabrikant ontwierp speciaal een steen voor dit project, die intussen in zijn gamma is opgenomen.

Bij de ben-woning (houtskelet) in Heusden-Zolder had de bouwheer een zeer duidelijke visie over zijn woning en stelde hij zelf in functie daarvan het bouwteam samen. 'De architect en de hoofdaannemer werden reeds in een vroege fase gekozen, zodat de voorbereiding van het project optimaal kon verlopen. Ecologisch bouwen is immers een totaalvisie waarbij elk detail belangrijk is en op voorhand moet uitgekiend worden. Tevens werd ervoor gekozen om via de hoofdaannemer een aantal teamleden samen te brengen die reeds meermaals hadden samengewerkt en die vertrouwd waren met houtskeletbouw, zodat ze op elkaar waren ingespeeld en de uitvoering vlot kon verlopen. Het project werd vooraf goed doorgesproken, zodat de bouwtijd op de bouwwerf zeer kort gehouden kon worden. Bij de keuze van materialen en technieken hadden de aannemers door hun ervaring een grote inbreng om van de woning een ben-woning te maken. De jury looft in dit project de opdrachtgever die in functie van het beoogde resultaat het initiatief heeft genomen om een ervaren ontwerp- en bouwteam samen te stellen, bestaande uit verschillende betrouwbare bouwpartners', commentarieert Annick Deboes.

De jury kende de titel 'Beste Bouwteam van 2015' echter uiteindelijk toe aan het project 'Sociale woningen en kleuterschool in Gingelom-Borlo', waarbij twee verschillende opdrachtgevers (cv Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden en de gemeente Gingelom) samen een kleuterschool en zeven sociale huurwoningen realiseerden. De uitdaging bestond erin om het project als één bouwproject met één bouwteam te verwezenlijken, zodat ook maar één aanbesteding moest gebeuren. Hierdoor ging men ervan uit dat bespaard kon worden op de kostprijs. Het was ook belangrijk dat beide deelprojecten in dialoog met elkaar zouden gaan. De kleuterschool kan multifunctioneel gebruikt worden: op momenten dat geen kleuters aanwezig zijn, kunnen de refter en de turnzaal als polyvalente ruimtes ter beschikking staan van de dorpsgemeenschap.

'De verstandhouding tussen beide opdrachtgevers was er van bij de aanvang één van vertrouwen en open communicatie, wat absoluut noodzakelijk is om zulk project tot een goed einde te kunnen brengen. Deze verstandhouding straalde af op het volledige team. De architect en de stabiliteitsingenieur hebben van in de ontwerpfase gezocht naar een oplossing om het grote niveauverschil van 7 m op te vangen. De gemeente Gingelom werkte vanuit een positieve instelling samen met de huisvestingsmaatschappij om het project als één geheel op te vatten en te bouwen. De hoofdaannemer en de steenfabrikant hebben samen met het team gezocht naar een gevelsteen die naar ieders voldoening kon aangewend worden. De steenfabrikant ontwierp speciaal een steen voor dit project, die intussen in zijn gamma is opgenomen. Een bijkomende moeilijkheidsgraad was dat de werf in twee snelheden verliep: de sociale woningen waren sneller klaar dan de school, wat een verhoogd risico voor de veiligheid met zich bracht. Hierbij moest extra aandacht worden besteed aan de coördinatie van de werkzaamheden. De jury looft de samenwerking tussen beide opdrachtgevers en het vertrouwen dat beiden schonken aan het volledige bouwteam. Ze hebben via een architectuurwedstrijd de architect aangesteld, die samen met hen het verdere team heeft kunnen samenstellen. De moeilijkheidsgraad werd hier bepaald door het afstemmen van beide projecten op elkaar en het opvolgen van een bouwwerf met twee snelheden', rapporteert Annick Deboes.

De jury bekroonde dit project omwille van de vlotte samenwerking en open communicatie tussen twee opdrachtgevers die op één terrein met beperkte afmetingen twee verschillende bouwprogramma's wisten te verzoenen en te realiseren. 'Het volledige bouwteam fungeerde als schakel tussen de twee bouwheren en wist een brug te leggen tussen beide bouwprogramma's, opvattingen en materiaalkeuzes. Zo werd aan deze plek in het dorp een meerwaarde gegeven', prijst de juryvoorzitter.

Teamwork loont

Op woensdag 23 september namen beide bouwheren in hun eigen project in Borlo de prijs in ontvangst. 'Door goed samen te werken, bereik je altijd de beste resultaten. Hiermee is nogmaals bewezen dat teamwork loont', straalt Marcel Houbey, secretaris van de gemeente Gingelom.

Ook Georges Feucht, directeur van cvba Nieuw Sint-Truiden, is blij met de erkenning. 'Dergelijke bekroningen bevestigen dat je goed bezig bent en stimuleren je om zo te blijven voortwerken in de toekomst', beseft hij.

Hij blikt tevens terug op de totstandkoming van dit project.

'Aangezien we in Gingelom reeds heel wat sociale bouwprojecten hebben gerealiseerd en hierbij steeds konden rekenen op een positieve medewerking van het gemeentebestuur waren we niet verbaasd toen dat enkele jaren terug voorstelde om gezamenlijk een gecombineerd bouwproject in Borlo te starten. De locatie was een oud schoolgebouw met aan weerszijden uitbreidingsmogelijkheden. Een bijkomende moeilijkheid was het zeer grote niveauverschil van het bouwterrein: meer dan 5,5 m over een totale terreindiepte van zowat 70 m. In eerste instantie werd nog een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met het oog op een renovatie van de bestaande schoolgebouwen, om deze om te vormen naar deels woongelegenheden en deels een schoolgebouw.

Acht studiebureaus stelden zich na een oproep via een openbare offerteaanvraag kandidaat om dit project te realiseren.

Uit deze studie bleek evenwel snel dat renovatie geen realistische oplossing was. Begin 2010 ging de wagen pas echt aan het rollen en werd een samenwerkingsovereenkomst tussen beide opdrachtgevers definitief bezegeld. In feite was dit de start van een pps-project, in dit geval eerder een publiek-publieke samenwerking', roept hij in herinnering.

De huisvestingsmaatschappij werkte vervolgens samen met de gemeente Gingelom een procedure uit voor de aanstelling van een ontwerpteam met als opdracht de bouw van zeven sociale huurwoningen en van een school met drie klaslokalen en een refter.

Beide projecten dienden als één architecturaal geheel benaderd te worden en de refter van het schoolgebouw moest ook gebruikt kunnen worden voor naschoolse buurtactiviteiten.

Acht studiebureaus stelden zich na een oproep via een openbare offerteaanvraag kandidaat om dit project te realiseren. Na de jurering van de ingediende schetsen en visies werd het bureau van architect Dave De Busschere uit Zutendaal begin 2011 aangesteld als ontwerpteam. Het studiebureau Ronny Peeters- De Belder uit Hasselt zou hen hierbij bijstaan voor de stabiliteitsstudie. De bvba Ve-Co uit Sint-Truiden met zaakvoerder Herwig Dusar werd als veiligheidscoördinator aangesteld.

'Op 30 april 2013 konden zowel onze huisvestingsmaatschappij als de gemeente Gingelom na een open aanbesteding eenzelfde algemene aannemer aanstellen: bouwbedrijf Vandersmissen nv uit Herk-de-Stad.

Op 18 november 2013 zou die van start gaan met een uitvoeringstermijn van 450 kalenderdagen voor de bouw van de sociale woningen. Op 10 maart 2015 kon het project binnen de afgesproken uitvoeringstermijn voorlopig opgeleverd worden. Bovendien kon het bouwproject zonder meerkost beëindigd worden, wat getuigt van een goede samenwerking met het ganse bouwteam vooraf en tijdens de werkzaamheden', signaleert Georges Feucht. Hij is ook trots dat Steenfabrieken Nelissen bij dit project een nieuw ontwikkelde gevelsteen ('de Borlo') gebruikte die naar deze locatie werd genoemd. Ook de Gingelomse burgemeester Charly Moyaerts is aanwezig om te delen in de overwinningsvreugde.

Kandidaturen voor de nieuwe wedstrijd 'Het Beste Bouwteam 2016' kunnen nog tot en met 10 december worden ingediend. Meer info vind je op www.hetbestebouwteam.be. Bovendien nodigt Leon Peters, voorzitter van Bouwunie Limburg, alle belangstellenden reeds uit op de Nacht van de Bouwvakker op 29 januari 2016 in de Hasseltse Versuz en vraagt hij gegadigden om zich in te schrijven voor de wedstrijd van bouwvakker en bouwbedrijf van het jaar.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Het ondernemersvertrouwen van bouwbedrijven zakte in het eerste kwartaal van 2022 naar 98,5, dat is een flink stuk onder de gezonde grens van 100. Negen op de tien bouwbedrijven maken zich ernstig zorgen over de economische situatie. Dat blijkt[…]

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Meer artikels