Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Publica Awards 2017 halen publieke projecten voor het voetlicht

Gerelateerde onderwerpen :

Publica Awards 2017 halen publieke projecten voor het voetlicht

De tweede editie van de Publica Awards, georganiseerd door EBP, vond afgelopen donderdag plaats en zijn een groot succes geworden. Een 200-tal personen waren aanwezig op de prijsuitreiking, die de publieke projecten in al hun kwaliteit en diversiteit in de schijnwerpers wil zetten. De bouwsector was talrijk vertegenwoordigd, net zoals belangrijke actoren van de administraties van elk niveau. Bouwkroniek en La Chronique waren partners van dit event. De jury’s bogen zich over tientallen dossiers, die ingediend werden in de verschillende categorieën. Hieronder vermelden we wie de uiteindelijke winnaars zijn.

Publica Award voor de meest duurzame overheidsopdracht

Gouden medaille: Greenbizz - Citydev.Brussels

Het Greenbizz-centrum is een nieuwe ontwikkelingspool voor groene en duurzame economieën in Brussel, met werkplaatsen, moduleerbare kantoren en alle incubatordiensten voor kmo’s en start-ups. Het centrum bevindt zich op een gerenoveerd industrieterrein met een totale oppervlakte van 9.879 m2 en betreft het economische luik van het stadsontwikkelingsplan dat de naam “Tivoli Quartier Durable” meekreeg.

Zilveren medaille: Zwin Natuur Park - Provincie West-Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos ANB van het Vlaamse Gewest, de gemeentes Knokke-Heist en Sluis & Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Het Zwin omvat de Zwinvlakte en het Zwin Natuur Park. Om de kwetsbare fauna en flora te beschermen is de toegang  tot het natuurgebied enkel mogelijk via het parkgedeelte van het Zwin: het Zwin Natuur Park. De provincie West-Vlaanderen zorgde in samenwerking met de beheerder van de Zwinvlakte, het Agentschap voor Natuur en Bos van het Vlaamse Gewest, voor een herinrichting van de infrastructuur om individuele bezoekers en groepen te onthalen. Het natuureducatief centrum omvat functies voor het aanbieden van leer- en belevingsprogramma’s over de Zwinnatuur.

Bronzen medaille: Speelpaviljoen De Rulheyde - architectenburo Cuyvers + co en de gemeente Kasterlee

Naast Kasterlee ligt het speelbos “Rulheyde”. Vele kinderen beleven hier ‘s zomers grote avonturen. De activiteiten concentreren zich rond een open plek in het bos, waar tot sinds kort een verouderd gebouw stond.  Het basisvolume wordt op dezelfde plaats als het bestaande gebouw ingeplant en beperkt  op die wijze de “ecologische voetafdruk”. Het volume wordt - bij wijze van spreken - opengebroken en in een hoek naar de bestaande open ruimte gericht. Hierdoor wordt deze open ruimte omarmd door het gebouw zodat ze een intiemere relatie met het nieuwe gebouw krijgt. Het speelpaviljoen is geheel uit hout vervaardigd, zowel de constructie als de gevel en het dak. Op duurzaam vlak heeft hout veel voordelen: hout is poreus, zodat het weinig weegt en toch goed isoleert; er is haast geen temperatuurverschil tussen het houtoppervlak en de omgeving; en hout voelt altijd ‘warm’ aan, koelt traag af en warmt traag op, wat veel energie bespaart.

Publica Award voor de meest ICT-verbonden overheidsopdracht

Gouden medaille: Verplaatsingsgedrag wijzigen dankzij technologie – Bonheiden

Via een draadloos systeem worden alle fietsen en fietsers in de gemeente geregistreerd. Zo worden de fietskilometers van thuis naar school of het werk vastgelegd. Fietsende scholieren krijgen een beloning in de vorm van dukaten. Ook voor het gemeentepersoneel zal de registratie van de wettelijke fietsvergoeding vanaf nu digitaal verlopen. Dit zet ook een goed onderbouwd educatief programma voor kinderen op en stimuleert de aankoop en het gebruik van dienstfietsen.

Zilveren medaille:

Voor de zilveren medaille hebben drie kandidaten een ex æquo.

◊ Het informatiesysteem bouwen van een Smart Hôpital - CHR de la Citadelle

De hervorming van de zorgsector in België begrijpen en begeleiden, proactief en vernieuwend handelen, de wettelijke beperkingen integreren, besparingen realiseren, de business process support optimaliseren en de kritieke informatie beheren zijn allemaal zaken die de Direction du Système d’Information (S.I.) van het CHR de la Citadelle moet zien te verwezenlijken. In dat verband heeft het CHR, i.s.m. de verschillende afdelingen en met externe hulp, een analyse gemaakt van de evolutie in de zorgsector en het hervormingsplan van het informatiesysteem (S.I.), “Move N’TIC” genoemd, uitvoerig beschreven.

◊ Business Intelligence @ De Watergroep

Met dit BI-project wil De Watergroep een solide basis creëren om een realtime, data-gedreven onderneming te worden. De organisatie beschikt hiermee over een architectuur- en governancemodel, dat kwalitatieve en relevante businessrapporten biedt en betere managementbeslissingen ondersteunt.

◊ Sint-Truiden - app met mobiele identiteitskaart

Het verhaal van de Truiense stadsapp is gestart vanuit de ambitie om een centraal en overal bereikbaar burgermeldpunt te ontwikkelen voor alle burgerverzoeken. Mesen kunnen zich kenbaar maken via hun eID. Via deze app wordt vandaag een ruim assortiment aan gemeentelijke diensten aangeboden.

Bronzen medaille: Cybersecurity Audit – West-Vlaanderen – Howest

De provincie West-Vlaanderen en Howest zetten een onderzoek op, ingeleid door een IT security audit. Hoe is het gesteld met netwerkbeveiliging, malwaredetectie, patchmanagement,  …?

De resultaten zullen weergegeven worden in een eindverslag aan de gedeputeerde voor Onderwijs van de provincie West-Vlaanderen en aan de Deputatie.

Publica Award voor het technisch meest vernieuwende openbare bouwwerk

Gouden medaille: Erfgoeddepot Pot-yze - Provincie West-Vlaanderen

Potyze Museum Store heeft als hoofddoel de uitbouw van een alternatief regionaal erfgoeddepot voor collectiebeheerders. Dit resulteert in een enorme energiebesparing in het gebruik en herleidt de complexiteit van het bouwen en van het benodigde klimaatconditioneringssysteem. Bovendien wordt de levensduur van de opgeslagen depotstukken verhoogd, omdat de gemiddelde temperatuur lager zal zijn dan de aangehouden standaard. Het betreft een uniek concept in België.

Zilveren medaille: Sociaal Huis voor het OCMW van Halle - OCMW Halle

Het Oud-Wezenhuis wordt omgevormd tot Sociaal Huis met een visuele verbinding naar de aanpalende OCWM-site. De buitenkant van het gebouw is volledig gerestaureerd. Binnenin is nagenoeg alles ontmanteld en opnieuw opgebouwd. Uiteindelijk gaan vandaag oud en nieuw samen.

Bronzen medaille: Project Pegasus - Stad Oostende - Scholengroep aan Zee

Met de uitbreiding van een school met 16 klassen en administratieve lokalen wou Oostende niet enkel de aanwezige typologie van rijwoningen vervolledigen, maar ook een symbool voor de identiteit van de school creëren. De nadruk ligt op het bestaande groene karakter van de site. Het gebruik van geprefabriceerd beton voor de gevelpanelen en horizontale kaders versterkt het stedenbouwkundige en architecturale concept van het project.

Publica Award voor stadsplanning (openbare ruimte, infrastructuur, ...)

Gouden medaille: Inrichting van de esplanade – Stad Namen – FEDER

De stad Namen geeft concreet vorm aan de projecten voor de vernieuwing van het “quartier de la Confluence” (ook “Grognon” genoemd) dat aan de voet van de majestueuze site van de Citadel van Namen ligt. Het gaat om verschillende projecten die de buurt nieuw leven zullen inblazen. Zo wordt het verkeer gewijzigd om het rechtstreekse contact met de Maas te herstellen, wordt voorrang verleend aan zachte mobiliteit met de creatie van een voetgangers- en fietsersbrug die Namen met Jambes verbindt en wordt een ruime esplanade gecreëerd met een drievoudige functie: evenementieel, toeristisch en maatschappelijk, met een gebouw gewijd aan stadsvernieuwing. De milieucriteria: een grote, aangename openbare ruimte creëren, het water van de Maas gebruiken om het binnenklimaat te regelen, interactieve verlichting die de natuurlijke tuin beschermt tegen lichtvervuiling, de keuze voor materialen met duurzame eigenschappen, zelfs gerecycleerde materialen en materialen met een  beperkte milieu-impact tijdens de hele levensduur van het gebouw.  Wat de technische criteria betreft, opteert men voor een strategie op energiegebied, een “smart” regeling, flood risk management voor de “Port Numérique” en brandbeveiliging. Bij de esthetische criteria vestigt men de aandacht op de esplanade, de brug en de “Port Numérique”. 

Zilveren medaille: Deinze 2020 – Stad Deinze

Het doel van de stadskernvernieuwing is om aan de hand van stadsvernieuwingsprojecten het centrum van Deinze om te vormen tot een aantrekkelijk centrum waar het aangenaam vertoeven is op het vlak van wonen, winkelen, werken, ontspannen, schoolgaan en toerisme.

De ambitie is het stedelijke beeld van Deinze vorm te geven, de Leie als kwalitatieve stedelijke gebruikersruimte te benutten, kwalitatief stedelijk wonen aan te bieden, stedelijk groen te voorzien, de handelsas te versterken en het stadscentrum doorkruisbaar te maken door openbare gebouwen op te richten of te transformeren als publiekstrekkers en beelddragers. Het stadsvernieuwingsproject wordt gerealiseerd in een meerjarenplanning met als objectief 2020. In 2011 werd het kerkplein heraangelegd en werd het gedeelte Leiedam omgevormd en in 2012 werd de herinrichting van het Kaandelpark gerealiseerd.

Bronzen medaille: Project Turnova – Stad Turnhout

Turnova wordt een bruisend nieuw stadsdeel vlakbij de Grote Markt in hartje Turnhout. Naast zo’n 250 woongelegenheden en een 40-tal winkels komen hier de nieuwe stedelijke academie, een viersterrenhotel en een ondergrondse parking. Drie pleinen met een eigen sfeer versterken het stadshart. Samen met gezellige cafés, restaurants en terrasjes geeft Turnova een nieuwe dimensie aan het stadscentrum van Turnhout. Tegelijk sluit het project naadloos aan op het historische centrum van Turnhout. De stedelijke kernversterking door een centraal multifunctioneel project met wonen-winkelen-werken-kunstencampus op regionale schaal is het voorbeeld van die visie. Turnova helpt duurzame stedelijke mobiliteit vooruit. De voetgangers en fietsers hebben voorrang. Voor de energiehuishouding wordt rekening gehouden met een beperking van de behoefte aan warmte, kunstmatige verlichting en airconditioning. Er is een bijzondere aandacht voor de groenaanleg. Men werkt ook aan klassieke milieumaatregelen zoals nieuwe groendaken, de opvang van hemelwater voor hergebruik, infiltratie- en buffervoorzieningen en openbare verlichting met led’s.

Publica Award voor het behoud van het architecturale erfgoed

Gouden medaille: Sociaal Huis - OCMW Halle

Het Oud-Wezenhuis wordt omgevormd tot Sociaal Huis met een visuele verbinding naar de aanpalende OCWM-site. De buitenkant van het gebouw is volledig gerestaureerd. Binnenin is nagenoeg alles ontmanteld en opnieuw opgebouwd. Uiteindelijk gaan vandaag oud en nieuw samen.

Zilveren medaille: Sint-Theodarduskerk – Stad Beringen

De Sint-Theodarduskerk van Beringen-Mijn is gebouwd tussen 1939 en 1943. Uniek in de kerk zijn de glas-in-betonramen. Elk glaskaliber werd op maat gemaakt en kreeg een bepaalde textuur om vervolgens in beton gegoten te worden. Inmiddels bevinden deze unieke glas-in-betonramen zich niet meer in opperbeste staat en is gestart met de restauratie, waarbij de oorspronkelijke elementen zoveel mogelijk bewaard en hersteld worden. Het gaat om meer dan 8.000 glazen, zowel ambachtelijk als logistiek een hele uitdaging. Eind 2017 schittert de kerk opnieuw in het licht van de gerestaureerde glas-in-betonramen.

Bronzen medaille: Kleibaggeraar – Stekene

De kleibaggeraar is gelegen in het Steengelaag, een gebied dat beschermd is als cultuurhistorisch landschap en tevens erkend is als natuurreservaat. Het Steengelaag omvat drie waterputten die ontstonden door kleiwinning. Sinds 1977 is de kleibaggeraar in onbruik waardoor een sterk verval optrad. Ter voorkoming van een verdere aftakeling  en om de hiermee gepaard gaande onleesbaarheid van het erfgoed tegen te gaan is een onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden voor conservering en herstel.

Matexi Awards

Deze vijf Publica Awards werden aangevuld door de Matexi Award, die het meest verbindende buurtinitiatief van het land beloont.

Matexi Award“Dorpspunt Beveren aan de IJzer” in Alveringem

‘Dorpspunt in Beveren’ is een plek waar inwoners uit het dorp elkaar kunnen ontmoeten en diensten terugvinden die uit het plattelandsdorp waren verdwenen. Bewoners vonden een bondgenoot in De Lovie, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Het ‘Dorpspunt’ is het platform voor heel wat nieuwe initiatieven en wordt uitgebaat door personen met een verstandelijke handicap, met dagondersteuning van De Lovie. Het doel is om mobiliteit te vergemakkelijken, een korte keten te realiseren tussen producent en consument en concrete diensten zoals het afhalen van pakjes op te zetten.

Twee andere intitiatieven vervolledigen de top drie:

“Echo’s uit de wijk” uit Gent en “Compostage de la Cité du Flot” in Grâce-Hollogne.

Het eerste is een erg origineel en tevens goed onderbouwd sociaal-artistiek project in twee Gentse (negentiende-eeuwse gordel) wijken. Aan de hand van fotografie en andere disciplines (o.a. muziek) zet het initiatief artistieke trajecten op met buurtbewoners en brengt het verbeelding en verbinding in de wijk. “Echo’s uit de wijk” stelt de buurtbewoners in al hun diversiteit centraal. In hun werking hebben zij ook oog voor groepen, gemeenschappen die zich misschien minder spontaan ‘tonen’ in de wijk. Het project is laagdrempelig (bv. analoge fotografie), het werkt buurtoverschrijdend en kaart op een speelse manier leegstand aan.

In Grâce-Hollogne ten slotte liet de netheid in deze sociale woonwijk met 16 woonblokken en een paar honderd bewoners jaar na jaar meer dan te wensen over. Het initiatief kiest voor een educatieve aanpak en trekt de bewoners actief mee in het bad. Zij leren zelf hun buurt netjes te houden door op een duurzame wijze met huishoudelijk afval om te gaan. De betrokkenheid van scholen in de buurt zorgt voor een intergenerationele en duurzame component.

Daarnaast werden nog Publieksprijzen uitgereikt, één voor elke categorie van de Publica Awards en één voor de Matexi Awards. Toen dit artikel geschreven werd, waren die echter nog niet bekend. In de volgende editie lees je hierover meer.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Een bouw- of woonpremie aanvragen op papier kan niet meer in Leuven. Wie niet over een computer of internet beschikt of hulp nodig heeft, kan een afspraak maken met de betrokken dienst om de aanvraag samen met een ambtenaar in te dienen.  […]

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Meer artikels