Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Psychologische drempel remt hergebruik van gezuiverd afvalwater

Gerelateerde onderwerpen :

 Psychologische drempel remt hergebruik van gezuiverd afvalwater

Vlaanderen is al wekenlang in de ban van extreem droog weer. Het is een nachtmerrie voor landbouwers en stilaan beginnen ook vragen te rijzen over de drinkwatervoorziening en de watervoorraden in andere sectoren.

Wordt het niet stilaan tijd om de vooroordelen over hergebruik van gezuiverd afvalwater te laten varen? In heel wat zuiderse landen die vaak kampen met lange droogteperiodes wordt gezuiverd afvalwater probleemloos ingezet voor verschillende doeleinden.

Vlaanderen is terecht bezorgd om het nijpende watertekort. Het Gewest behoort tot de meest waterstressgevoelige gebieden in Europa, onder meer door een hoge bevolkingsdichtheid en een dramatisch lage stand van de grondwatertafel in sommige regio’s. Nochtans zitten we bovenop een belangrijke potentiële waterbron die kan helpen om dat tekort op te vangen. Jaarlijks zuivert Aquafin in zijn meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties liefst bijna één miljard m³ huishoudelijk afvalwater.

Na een mechanische en biologische behandeling voldoet dat water aan de strenge Europese en Vlaamse richtlijnen. Het gezuiverde afvalwater heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in oppervlaktewater. Maar het is ook perfect geschikt voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen.

Overeenkomsten

Bedrijven kunnen een overeenkomst sluiten met Aquafin voor de levering van gezuiverd afvalwater. Contractueel mag het dan gebruikt worden voor allerlei toepassingen met enkele uitzonderingen voor menselijke consumptie en bv. douches.

Gezuiverd afvalwater kan overigens gezuiverd worden tot eender welke gewenste kwaliteit. Sommige bedrijven gebruiken het als koel- of proceswater en zowat 25 ruimfirma’s reinigen er hun tankwagens mee. Ook doorgedreven zuivering tot drinkwater is perfect mogelijk en gebeurt vandaag al door de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht in Koksijde. Met de bouw- of bouwmaterialensector werden voorlopig zo nog geen contracten gesloten.

Poldergrachten

Voor vijf van zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties heeft Aquafin in de milieuvergunning de toestemming om het gezuiverde afvalwater te lozen in een poldergracht of –kanaal als het polderbestuur daar om vraagt. De installaties in Heist, Oostende, Brugge, Wulpen en Temse lozen dat zogenoemde effluent normaal in een grote rivier of kanaal maar bij langdurige droogte kan dat lozingspunt tijdelijk verplaatst worden zodat landbouwers in de poldergebieden het gezuiverde afvalwater kunnen gebruiken om er hun akkers mee te besproeien. Zo’n toestemming in de milieuvergunning kan Aquafin ook voor andere rioolwaterzuiveringsinstallaties vragen als er vraag naar is vanuit de landbouw.

Psychologische grens

In heel wat zuiderse landen die frequent geconfronteerd worden met lange droogteperiodes wordt gezuiverd afvalwater probleemloos ingezet voor irrigatie. Europa werkt momenteel aan een regelgeving die bepaalt waaraan het water moet voldoen om er gewassen mee te besproeien. Dit zal helpen om van de terughoudendheid af te geraken, die er vandaag nog vaak is ten aanzien het hergebruiken van gezuiverd afvalwater. Ook in Vlaanderen moet er vaak nog een psychologische barrière overwonnen worden. Nochtans kan door (selectief) hergebruik van gezuiverd afvalwater de waterkringloop gedeeltelijk worden gesloten en is het zo een prima adaptatiemaatregel in het kader van de klimaatverandering.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Vlaanderen maakt 5,5 miljoen euro vrij om asbestafbouw bij scholen en welzijnsinstellingen te versnellen. Daarmee zal in 165 scholen en 190 zorginstellingen effectief asbest kunnen verwijderd worden. Bij honderden andere instellingen kunnen ook[…]

12/08/2022 | AsbestVlaamse Regering
Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Meer artikels