Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Prup 'Zuidelijke Stadsrand Maaseik' goedgekeurd

De provincieraad van Limburg heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (prup) 'Zuidelijke Stadsrand in Maaseik' definitief goedgekeurd. Het treedt vandaag in werking. Met dit prup wordt de grens van het kleinstedelijke gebied Maaseik in het zuiden van de stadskern definitief bepaald. In het goedgekeurde plan ligt de nadruk voornamelijk op het doorvoeren van een bestemmingswijziging voor de landbouw, n.a.v. het innemen van landbouwgebied voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

Daarnaast worden aan de Maastrichtersteenweg twee projectzones voorzien. Er wordt een beperkte zone voor detailhandel toegestaan, meer bepaald voor winkels waarvoor geen plaats is in het centrum. Anderzijds wordt het huidige terrein van het bedrijf LBM ruimtelijk verankerd. De aanpassing van de afbakening van het kleinstedelijke gebied beperkt zich tot het gebied tussen de Maastrichtersteenweg, de H. Wammesstraat en het verlengde van de Eerste Straat.

Het plan kan onderverdeeld worden in twee delen: een gedeelte dat behoort tot het kleinstedelijk gebied van Maaseik en eentje dat behoort tot het buitengebied. In het deel van het plangebied behorende tot het buitengebied blijven de huidige landbouwactiviteiten bepalend voor het open valleilandschap van het Maasland. Tot het kleinstedelijke gebied worden de bestaande landelijke woonzone en het bedrijventerrein van LBM gerekend.

Woongebied

De bestaande landelijke woonzone wordt omgezet naar stedelijk woongebied. Dit betekent dat dit gebied nabestemd wordt voor 'wonen' en voor aan wonen gerelateerde activiteiten en voorzieningen zoals dienstverlening, winkels,' In het stedelijke woongebied wordt gestreefd naar een minimale dichtheid van 20 woningen per hectare. Met een divers en betaalbaar aanbod aan woningen wil men hier verschillende doelgroepen en leeftijden bereiken.

Aan de ontwikkeling van dit stedelijke woongebied worden een aantal randvoorwaarden gekoppeld. Zo is het belangrijk dat de ontsluiting en bereikbaarheid van het gebied de bestaande stadskern niet bijkomend belast, dat bij de inrichting van het publieke en private domein voldoende groen wordt voorzien en dat sociale controle mogelijk is. Daarnaast moeten parkings worden voorzien, de waterproblematiek in het gebied speelt een rol, evenals de landschappelijke en functionele verweving van nieuwe ontwikkelingen met het bestaande stedelijke weefsel.

De bestaande kmo-zone binnen het stedelijke gebied wordt planmatig aangepast. Ook hier worden randvoorwaarden opgelegd m.b.t. de functionele en ruimtelijke inpassing van het bedrijf in de omgeving. Ter hoogte van de Maastrichtersteenweg wordt een beperkte zone voorzien voor detailhandel.

Het betreft handelszaken die omwille van hun specifieke karakter (aard en omvang van de handelsactiviteit) zoals de nood aan buitenopslag, parking, enz. niet kunnen worden ingeplant in het stadscentrum. Wonen boven de handelszaken wordt hier gestimuleerd zodat een meer gemengde stadsontwikkeling ontstaat die leeft op verschillende tijdstippen van de dag.

De provincie hoopte ook de zone voor de toekomstige scholencampus te kunnen vastleggen. Rekening houdend met de vele opmerkingen over de voorgestelde zone in het openbaar onderzoek werd deze echter niet behouden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Vorsselmans bouwt nieuwe productiehal en kantoren

Het familiebedrijf Vorsselmans uit Loenhout, gespecialiseerd in de productie en montage van aluminium ramen, gevels en zonnepanelen, zette de symbolische eerste spadesteek voor de bouw van een nieuwe, geautomatiseerde productiehal met een[…]

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

120 bouwpromotoren en architecten op petanquetornooi van Renson

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Inspirerende openhuizendag over toekomstgericht bouwen

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring

Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke vieren samen 155 jaar bouwervaring