Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Proximus-site in Kortrijk wordt herontwikkeld

Gerelateerde onderwerpen :

Proximus-site in Kortrijk wordt herontwikkeld

'De telecomcentrale van Proximus in de Doorniksestraat in Kortrijk kan dankzij nieuwe technologie verhuizen naar een kleinere site. Zo komt het gebouw vrij voor een mooi woonproject,' meldt Stefaan De Clerck, voorzitter van de raad van bestuur van Proximus en voormalig burgemeester van Kortrijk.

ConnectImmo, het vastgoedfiliaal van Proximus, heeft het gebouw in de Doorniksestraat/Tuinstraat verkocht aan Project² nv en Bermaso nv. Deze koper/ontwikkelaar kocht bij het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) een perceel aan de Spoorweglaan om daar Atropos te realiseren, een technisch gebouw dat zal dienen als nieuw telecomknooppunt voor Proximus. Dat gebouw werd intussen opgeleverd. De nieuwe centrale zal met 225 m² bebouwde oppervlakte veel minder plaats innemen dan de huidige van 8.000 m².

Door de technologische evoluties worden grote centrales overbodig en kan Proximus ze vervangen door kleinere. Omdat ook alternatieve operatoren van deze centrales gebruikmaken, kan men ze pas sluiten onder strikte voorwaarden opgelegd door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

De centrale van Kortrijk is een belangrijk en groot knooppunt in het Proximus-netwerk. De sluiting is dan ook een arbeidsintensief proces, dat nauwe samenwerking vergt met andere operatoren, diensten van de stad Kortrijk en externe aannemers. Pas na de realisatie van nieuwe technische lokalen en aanpassingen aan de netwerkinfrastructuur in de straat kan men alle klanten migreren van de oude naar de nieuwe centrale. Deze oefening loopt tot einde 2017. Tegen dan verlaat Proximus het huidige gebouw volledig.

Vanaf 2018 kan de koper starten om er een kwaliteitsvol woonproject van te maken, conform het masterplan Spoorweglaan/site Proximus, dat op vraag van ConnectImmo en het SOK werd gemaakt door het bureau AWG Architecten en wordt gerealiseerd door aannemer Willemen.

Het project in Kortrijk is een mooi voorbeeld van wat Proximus en zijn vastgoedfiliaal ConnectImmo op vele plaatsen in het land doen: het telecomtechnisch leegmaken van gebouwen en de moderne installaties op dezelfde plaats of op een andere site plaatsen. Dit is energie- en kostenbesparend, en biedt de kans om leeggekomen gebouwen te commercialiseren en de medewerkers onder te brengen in kwaliteitsvolle nieuwe locaties.

Deze oefening past in het project dat Proximus 'Mantra' noemt: het ombouwen van het verouderde netwerk naar een toekomstgericht netwerk dat minder kost en soepeler inspeelt op de behoeften van de klant. Dit is voor alle historische netwerkoperatoren één van de grootste uitdagingen voor de toekomst: de voorbije 20 jaar zijn immers tal van nieuwe technologieën en complete nieuwe netwerklagen toegevoegd aan het bestaande netwerk: ethernet backbone, adsl, verschillende generaties vdsl, op ip-gebaseerde spraaktechnologieën en -platformen, verschillende generaties mobiele technologie en glasvezel, wat een totaal nieuwe omgeving met een volledig nieuwe uitrusting vergt. Ten gevolge van deze evolutie werd het netwerk steeds complexer. Operatoren hebben dan ook enorm veel kennis en ervaring nodig voor de instandhouding en het onderhoud van alle onderdelen van dat netwerk. Vandaar de noodzaak om deze diensten te migreren naar de meest recente technologie.

Het binnengebied van de site wordt hertekend als een stadstuin.

De Proximus-site, bij heel wat Kortrijkzanen beter bekend als de 'Belgacomsite', ligt in het bouwblok dat gevormd wordt door de Spoorweglaan, Doorniksestraat, Vlasmarkt en Tuinstraat. De voorliggende plannen passen volledig in het masterplan Spoorweglaan, dat werd opgesteld door studiebureau Nero in 2000, in opdracht van het SOK. Door de ligging vormt deze site één van de toegangspoorten voor de stad in de nabijheid van het station. Samen met Connectimmo heeft het SOK in 2011 een beperkte offerteaanvraag uitgeschreven voor een verfijnder masterplan voor deze site. In deze studie en het daarbij horende plan wordt vooral uitgegaan van het behoud en de herbestemming van de gebouwen. Het belang van het iconische en architecturaal waardevolle pand vormt hierbij de basis voor de herontwikkeling en de reconversie van de volledige site. De randvoorwaarden werden samen met de stad Kortrijk opgesteld om te komen tot een duidelijke en correcte stedenbouwkundige visie.

Het princiepsakkoord over de reconversie van de site tot een stedelijke woonontwikkeling, naar aanleiding van de inrichtingsstudie van AWG architecten, werd genomen door het schepencollege van Kortrijk op 6 oktober 2014. Dit jaar werden door het SOK de aanpalende panden in de Spoorweglaan 1, 3 en 4 verkocht aan Project² en Bermaso en werd fysiek het startsignaal gegeven met de bouw van het Atroposgebouw. Dit bouwproject vormt een volledig vernieuwde toegangspoort voor de stad. De herbestemming en ontwikkeling zorgt tevens voor de reconversie van de Vlasmarkt en de herinvulling van de site Gheysen in de Doorniksestraat.

'Het binnengebied van de site wordt hertekend als een stadstuin. Deze stadstuin levert als collectieve ruimte belangrijke toegevoegde waarde voor alle bebouwing. Tegelijkertijd wordt ingezet op verschillende verbindingen/connecties tussen de stadstuin en de openbare ruimte rondomrond. Het bouwblok wordt zo opnieuw gekoppeld aan de stedelijke structuur van het stadscentrum van Kortrijk en er worden nieuwe verbindingen mogelijk. Onder de binnentuin wordt een nieuwe parkeergarage aangelegd. Nieuwe bebouwing aan en rondom de stadstuin sluit aan op het bestaande bouwblok. Bij het ontwerpen en realiseren van de nieuwe bebouwing zal daarom in beeld en structuur een zekere geleding en/of percellering gehanteerd worden, die ook toelaat om op genuanceerde en gedifferentieerde wijze te faseren. Het Belgacomgebouw zelf wordt gehandhaafd en zal als merk en baken voor het project herbestemd worden', stelt Filip Delanghe van AWG architecten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weigert de omgevingsvergunning voor de bouw van een gascentrale van 900 MW in Dilsen-Stokkem. De gascentrale zou jaarlijks ongeveer 100.000 kg ammoniak en ongeveer 340.000 kg NOx uitstoten op slechts 189[…]

20/09/2021 | ProjectenElektriciteit
Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

Valens bouwt voor UZ Saint-Luc en Valisana in Brussel

UGent wil twee studentenhomes bouwen

UGent wil twee studentenhomes bouwen

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Leuven opent kinderdagverblijf DoRemy

Meer artikels