Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Provincies verliezen vergunningsbevoegdheid over windturbineprojecten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Provincies verliezen vergunningsbevoegdheid over windturbineprojecten

© visdia

De provinciebesturen zullen na de zomer niet meer bevoegd zijn om een omgevingsvergunning af te leveren voor windturbineprojecten. De verschuiving van de bevoegdheid naar het Vlaamse niveau zorgt niet alleen voor duidelijkheid en eenvormigheid, maar ook voor een tijdswinst van zes tot negen maanden voor hernieuwbare energieprojecten.

Beroep aantekenen tegen deze projecten blijft mogelijk via een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die intussen ernstig versterkt werd en haar gemiddelde behandelingstermijnen heeft teruggedrongen tot twaalf maanden. Ook de belangenorganisaties voor hernieuwbare energie zijn voorstander van de maatregelen.
 
De Vlaamse regering beslist definitief om alle vergunningsaanvragen voor windturbines groter dan 1.500 kW in eerste aanleg te laten behandelen door eenzelfde instantie. Vandaag passeert een vergunningsaanvraag eerst nog de provincie en dan pas, in een eventuele tweede poging, de Vlaamse regering. 
 
Broodnodige investeringen lopen zo veel te veel vertraging op omdat ze in eerste instantie een maandenlange procedure doorlopen bij de provincie en meestal daarna opnieuw een maandenlange beroepsprocedure bij de Vlaamse overheid, om vervolgens toch telkens weer bij de Raad voor Vergunningsbetwisting te belanden. Door alle aanvragen onmiddellijk bij het Vlaams niveau te behandelen, wordt maanden tijdswinst geboekt voor de aanvragers. 
 
De aanpassing voorkomt ook discussies over wie bevoegd is als men een bestaand windpark wil uitbreiden. Dan wordt in één beweging het cumulatief effect van alle windturbines op het milieu berekend, zowel van de bestaande als van de extra turbines. De beslissing maakt ons ook onafhankelijker van fossiele brandstoffen zoals gas. 
 
“Rechtsbescherming blijft gegarandeerd via een beroepsmogelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De verschuiving van de bevoegdheid betekent geenszins dat de bescherming van een gezond leefmilieu minder wordt. Wie een vergunning verleent, blijft immers gebonden aan de inhoudelijke beoordelingscriteria”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

DEME werkt mee aan productiesite voor groene waterstof in Oman

DEME werkt mee aan productiesite voor groene waterstof in Oman

De Hyport Coordination Company, een joint venture tussen DEME Concessions en OQ Alternative Energy, ondertekende samen met de Public Authority for Special Economic Zones and Free Zones (OPAZ) in Duqm (Oman) een tweede[…]

29/06/2022 | Projecten
Geen aardgas in nieuwbouw vanaf 2025

Geen aardgas in nieuwbouw vanaf 2025

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

Gentenaars kunnen investeren in zonne-installatie aan Rigakaai

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

Meer artikels