Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Provincies verliezen vergunningsbevoegdheid over windturbineprojecten

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Provincies verliezen vergunningsbevoegdheid over windturbineprojecten

© visdia

De provinciebesturen zullen na de zomer niet meer bevoegd zijn om een omgevingsvergunning af te leveren voor windturbineprojecten. De verschuiving van de bevoegdheid naar het Vlaamse niveau zorgt niet alleen voor duidelijkheid en eenvormigheid, maar ook voor een tijdswinst van zes tot negen maanden voor hernieuwbare energieprojecten.

Beroep aantekenen tegen deze projecten blijft mogelijk via een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die intussen ernstig versterkt werd en haar gemiddelde behandelingstermijnen heeft teruggedrongen tot twaalf maanden. Ook de belangenorganisaties voor hernieuwbare energie zijn voorstander van de maatregelen.
 
De Vlaamse regering beslist definitief om alle vergunningsaanvragen voor windturbines groter dan 1.500 kW in eerste aanleg te laten behandelen door eenzelfde instantie. Vandaag passeert een vergunningsaanvraag eerst nog de provincie en dan pas, in een eventuele tweede poging, de Vlaamse regering. 
 
Broodnodige investeringen lopen zo veel te veel vertraging op omdat ze in eerste instantie een maandenlange procedure doorlopen bij de provincie en meestal daarna opnieuw een maandenlange beroepsprocedure bij de Vlaamse overheid, om vervolgens toch telkens weer bij de Raad voor Vergunningsbetwisting te belanden. Door alle aanvragen onmiddellijk bij het Vlaams niveau te behandelen, wordt maanden tijdswinst geboekt voor de aanvragers. 
 
De aanpassing voorkomt ook discussies over wie bevoegd is als men een bestaand windpark wil uitbreiden. Dan wordt in één beweging het cumulatief effect van alle windturbines op het milieu berekend, zowel van de bestaande als van de extra turbines. De beslissing maakt ons ook onafhankelijker van fossiele brandstoffen zoals gas. 
 
“Rechtsbescherming blijft gegarandeerd via een beroepsmogelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De verschuiving van de bevoegdheid betekent geenszins dat de bescherming van een gezond leefmilieu minder wordt. Wie een vergunning verleent, blijft immers gebonden aan de inhoudelijke beoordelingscriteria”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Als het voetbalveld van Standaard Muide in 2023 wordt heraangelegd, zal de stad Gent eronder meteen ook een warmtenet aanleggen, het eerste onder het openbaar domein. De warmte gaat naar de huizen en sociale appartementen naast het veld. Als het[…]

25/11/2022 | Projecten
Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Vergunningsprocedures zijn vertragende factor voor duurzame infrastructuurwerken

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

Meer artikels