Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Provincie zet atlassen en prup's online

Gerelateerde onderwerpen :

De provincie Vlaams-Brabant heeft de Atlas der buurtwegen, de Atlas van de onbevaarbare waterlopen en de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (prup's) openbaar gemaakt. Hierdoor kunnen het publiek en ontwikkelaars aan de slag met deze belangrijke ruimtelijke basisinformatie.

De atlassen en de prup's werden toegevoegd aan de Geografische data-infrastructuur (GDI) van Vlaanderen. Ontwikkelaars kunnen gratis de gegevens combineren met andere data en nieuwe apps bouwen. Meer informatie vind je op www.vlaamsbrabant.be/geoservices.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Nieuwe schoolcampus in Laken

Nieuwe schoolcampus in Laken

Meer artikels