Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Provincie zet atlassen en prup's online

Gerelateerde onderwerpen :

De provincie Vlaams-Brabant heeft de Atlas der buurtwegen, de Atlas van de onbevaarbare waterlopen en de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (prup's) openbaar gemaakt. Hierdoor kunnen het publiek en ontwikkelaars aan de slag met deze belangrijke ruimtelijke basisinformatie.

De atlassen en de prup's werden toegevoegd aan de Geografische data-infrastructuur (GDI) van Vlaanderen. Ontwikkelaars kunnen gratis de gegevens combineren met andere data en nieuwe apps bouwen. Meer informatie vind je op www.vlaamsbrabant.be/geoservices.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Sinds het faillissement in 2015 en de bijhorende leegstand van de site Werkhuizen Damman-Croes op Krottegem (Roeselare) was het wachten op een nieuwe invulling met bijhorende toekomstplannen. “De voorbije jaren is in overleg met de[…]

Stad keurt masterplan UZ Gent goed

Stad keurt masterplan UZ Gent goed

Omgevingsvergunning voor verdere vernieuwing Gent-Sint-Pieters

Omgevingsvergunning voor verdere vernieuwing Gent-Sint-Pieters

Vernieuwing en uitbreiding voor basisschool in Oudergem

Vernieuwing en uitbreiding voor basisschool in Oudergem

Meer artikels