Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Provincie wil twee fietsbruggen bouwen in Zemst

Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit van Vlaams-Brabant, hoopt dat Vlaanderen de bouw van een nieuwe fietsbrug over de E19 in Zemst financieel wil steunen. De provincie wil zelf 150.000 ' vrijmaken voor de aanleg van de fietsbrug langs de spoorweg van Weerde naar Hofstade.

De nog te bouwen fietsbrug over de E19 is al sinds 2001 op papier een belangrijke schakel in het bovenlokale recreatieve fietsroutenetwerk. Momenteel kruist het fietsroutenetwerk de E19 via de N267-brug. Maar deze N267 (Robert Schumanlaan) is een drukke weg met een aantal gevaarlijke conflictpunten tussen fietsverkeer en de op- en afritten naar de E19.

'Een fietsbrug langs de spoorweg zou voor een aantrekkelijker en verkeersveiliger alternatief zorgen. Zo worden ook het Blosodomein van Hofstade en Planckendael beter bereikbaar met de fiets. Bovendien zorgt de brug voor een directere en autoluwe uitwisseling tussen twee belangrijke hoofdfietsroutes, langs de Leuvense vaart en langs de Zenne', stelt Tom Dehaene.

Voetweg

Even verderop in Zemst wil de provincie nog een fietsbrug over de Barebeek realiseren. De vergunning voor die brug werd vorige maand nog in beroep bevestigd door de deputatie. De provincie wil aansluitend voetweg 45 valoriseren.

Door de fietsersbrug stijgt de gebruikswaarde van voetweg 45, die een veilig en aangenaam wandel- en fietstracé biedt tussen Zemst en Mechelen. 'Vlaams-Brabant voert al enkele jaren een beleid om voetwegen in ere te herstellen. Deze brug draagt daartoe bij', vertelt gedeputeerde Dehaene.

Voetweg 45 ligt in het noorden van de gemeente Zemst, in het open gebied tussen Hofstade, Mechelen en het kanaal. Hij verbindt de Ambroossteenweg met de doodlopende uitloper van de Korte Bakkestraat, die op haar beurt uitgeeft op de Muizenstraat. Dit traject biedt een veilige (fiets)verbinding van Hofstade naar Mechelen.

'Op dit moment loopt de voetweg dood op de Barebeek. De gemeente Zemst verleende eerder al een stedenbouwkundige vergunning voor een bescheiden brug van 1,89 m breed en 12 m lang. De deputatie heeft die vergunning in beroep bevestigd. De gemeente onderhandelt met de eigenaars over de uitvoering van deze vergunning en het heropenen van de voetweg', verduidelijkt Dehaene.

De brug zou in agrarisch gebied komen. Op basis van artikel 4.4.7 § 2 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening kunnen kleine werkzaamheden met een beperkte ruimtelijke impact die het algemeen belang dienen, worden vergund. 'Omdat de brug een bescheiden opzet heeft en buurt- en voetwegen het maatschappelijke belang dienen, kan de fietsersbrug probleemloos vergund worden', concludeert gedeputeerde Dehaene.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

POM West-Vlaanderen bouwt wetenschapshub in Kortrijk

POM West-Vlaanderen bouwt wetenschapshub in Kortrijk

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen wil aan de Doorniksesteenweg in Kortrijk een wetenschapshub bouwen. Ze schrijft daarvoor samen met het Team Vlaamse Bouwmeester een ontwerpopdracht uit. Kandidaten kunnen zich aanmelden[…]

07/07/2022 | ProjectenOntwerp
Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

Antwerpen start vijf pilootprojecten voor beter geluidsklimaat

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Dentergem herbestemt brouwerij tot woon- en kmo-zone

Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd

Masterplan Droogdokkensite Antwerpen goedgekeurd