Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Provincie vraagt bedrijven om waterbuffers en -voorraden aan te leggen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Provincie vraagt bedrijven om waterbuffers en -voorraden aan te leggen

© ©zokos - stock.adobe.com

De provincie West-Vlaanderen spreekt met zijn provinciaal reglement inzake waterputten de privésector aan voor de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden op privéterrein. Dossiers kunnen tot 15 december ingediend worden.
Het reglement maakt deel uit van de inspanningen van de provincie om terugkerende problemen door droogte enerzijds en wateroverlast anderzijds beter aan te pakken. Via het reglement wil West-Vlaanderen, naast de eigen investeringen, private partners en landbouwers zoeken die op hun percelen een eigen waterspaarbekken met bufferfunctie willen aanleggen.
 
Bufferen en sparen
 
Private partners kunnen zelf regenwater opvangen van hun eigen, al dan niet verharde, oppervlaktes zoals daken, weiden en landerijen, maar er kan ook een verbinding worden gemaakt met een beek om oppervlaktewater te laten binnenstromen. Bij periodes met veel regen kan het water uit de waterlopen in het bekken gebufferd worden waardoor het risico op overlast stroomafwaarts vermindert in bewoond gebied. Bij droogteperiodes zorgt het bekken voor een permanente watervoorraad en kan het bekken via de waterloop bijgevuld worden.
 
Traject
 
Private partners moeten een dossier maken en indienen op het portaal van de provinciale website. Een beoordelingscommissie onderzoekt op basis van een aantal criteria of de aanvraag geschikt is. Onder andere de grootte van het afstroomgebied, de ligging nabij een provinciale waterloop, de mate van het voorkomen van wateroverlast en de impact op de waterbevoorrading worden in kaart gebracht.

De geselecteerde projecten kunnen rekenen op de ondersteuning van de provincie bij het maken van het technische ontwerp en het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning. De aanvrager draagt de kosten voor de investering in de spaarfunctie, de provincie voor de bufferfunctie en voor de kosten aan de beek. De provincie en aanvrager gaan in deze publiek-privatesamenwerking (pps) een engagement aan van minstens 20 jaar.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vijf projecten voor twintigste Oproep WinVorm

Vijf projecten voor twintigste Oproep WinVorm

De Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en het Teaml Vlaams Bouwmeester gaan opnieuw op zoek naar ontwerpers voor verschillende opdrachten van West-Vlaamse besturen. Voor deze twintigste editie zijn er vijf opdrachten:[…]

Heraanleg rotonde in Wervik in zicht

Heraanleg rotonde in Wervik in zicht

Uitbreiding voor bedrijventerrein De Noordvaart in Nieuwpoort

Uitbreiding voor bedrijventerrein De Noordvaart in Nieuwpoort

West-Vlaanderen krijgt 627.308 € uit Fietsfonds

West-Vlaanderen krijgt 627.308 € uit Fietsfonds

Meer artikels