Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Provincie Vlaams-Brabant steunt eigenaars onroerend erfgoed

Gerelateerde onderwerpen :

,
Provincie Vlaams-Brabant steunt eigenaars onroerend erfgoed

De provincie Vlaams-Brabant steunt met een nieuw subsidiereglement eigenaars bij het beheer van hun waardevol niet-beschermd onroerend erfgoed. “We stimuleren het preventieve beheer van waardevol beschermd en niet-beschermd erfgoed. Hiervoor zetten we verschillende instrumenten in zoals de kennis en dienstverlening van Monumentenwacht, de inzet van Monumentenploegen en subsidies”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Erfgoed.

Recent  werd het nieuw subsidiereglement ‘Ondersteuning bij het waarderen en het behoud van waardevol onroerend erfgoed met een publieke functie in Vlaams-Brabant’ goedgekeurd, waarmee deze financiële ondersteuning wordt uitgebreid. Dit reglement vervangt de vroegere regelgeving voor het onderhoud van waardevolle gebouwen.

De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Het onroerend erfgoed waarvoor de steun al van toepassing was, namelijk het bouwkundig erfgoed, wordt uitgebreid met archeologische zones en sites en de bijhorende cultuurlandschappen.
  • Behalve openbare besturen in de brede zin van het woord kunnen nu ook vzw’s een aanvraag indienen op voorwaarde dat het onroerend erfgoed als minstens vijf jaar in hun beheer is.


De financiële ondersteuning bestaat concreet uit:

  • Subsidies voor diensten door derden in het kader van behoud.
  • Subsidies voor werken door derden.
  • Het betalen van de werkuren van de Monumentenploegen van IGO-W vzw en 3Wplus-Sociale Werkplaats vzw.
  • Het betalen van de werkuren van de Monumentenploegen in uitvoering van een meerjarig onderhoudscontract.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Key West-project goed voor 524 appartementen aan kanaal Brussel

Key West-project goed voor 524 appartementen aan kanaal Brussel

De projectontwikkelaars BPI Real Estate en Immobel starten met de transformatie van het voormalige industrieel terrein in de Biestebroeckwijk aan het kanaal van Brussel. Key West wordt een gemengd project waar wonen, werken en vrije tijd[…]

26/02/2020 | BouwenImmo
Bouwsector verwacht sterkere groei en meer jobs

Bouwsector verwacht sterkere groei en meer jobs

“Bouwen voor mensen met een beperking zorgt voor een versnelling in het denken omtrent duurzaamheid”

“Bouwen voor mensen met een beperking zorgt voor een versnelling in het denken omtrent duurzaamheid”

Grote infrastructuuropdracht Spartacus voor Besix

Grote infrastructuuropdracht Spartacus voor Besix

Meer artikels