Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Provincie Vlaams-Brabant steunt eigenaars onroerend erfgoed

Gerelateerde onderwerpen :

,
Provincie Vlaams-Brabant steunt eigenaars onroerend erfgoed

De provincie Vlaams-Brabant steunt met een nieuw subsidiereglement eigenaars bij het beheer van hun waardevol niet-beschermd onroerend erfgoed. “We stimuleren het preventieve beheer van waardevol beschermd en niet-beschermd erfgoed. Hiervoor zetten we verschillende instrumenten in zoals de kennis en dienstverlening van Monumentenwacht, de inzet van Monumentenploegen en subsidies”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Erfgoed.

Recent  werd het nieuw subsidiereglement ‘Ondersteuning bij het waarderen en het behoud van waardevol onroerend erfgoed met een publieke functie in Vlaams-Brabant’ goedgekeurd, waarmee deze financiële ondersteuning wordt uitgebreid. Dit reglement vervangt de vroegere regelgeving voor het onderhoud van waardevolle gebouwen.

De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Het onroerend erfgoed waarvoor de steun al van toepassing was, namelijk het bouwkundig erfgoed, wordt uitgebreid met archeologische zones en sites en de bijhorende cultuurlandschappen.
  • Behalve openbare besturen in de brede zin van het woord kunnen nu ook vzw’s een aanvraag indienen op voorwaarde dat het onroerend erfgoed als minstens vijf jaar in hun beheer is.


De financiële ondersteuning bestaat concreet uit:

  • Subsidies voor diensten door derden in het kader van behoud.
  • Subsidies voor werken door derden.
  • Het betalen van de werkuren van de Monumentenploegen van IGO-W vzw en 3Wplus-Sociale Werkplaats vzw.
  • Het betalen van de werkuren van de Monumentenploegen in uitvoering van een meerjarig onderhoudscontract.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Flood4Cast kan wateroverlast voorspellen

Flood4Cast kan wateroverlast voorspellen

Een nieuw rekenmodel geeft de informatie die nodig is om beter te anticiperen op mogelijke overstromingsscenario’s. Uren van tevoren kunnen voorspellen wanneer een stedelijk gebied dreigt te overstromen is lange tijd een droom geweest,[…]

15/07/2019 | Digitaal
VUB krijgt nieuwe directeur Infrastructuur en Patrimonium

VUB krijgt nieuwe directeur Infrastructuur en Patrimonium

Stroomleverancier voor Oosterweelwerken

Stroomleverancier voor Oosterweelwerken

Bouwvergunningen in maart 2019

Bouwvergunningen in maart 2019

Meer artikels