Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Projectzone bij rup Molenbeersel

Gerelateerde onderwerpen :

Projectzone bij rup Molenbeersel

60 are tussen de Weertersteenweg en de nieuwe gemeentelijke verkaveling in Molenbeersel zal als projectzone verkocht worden.

Schuin tegenover Villa Pax in Molenbeersel (Kinrooi) krijgt de gemeentelijke verkaveling steeds meer vorm. De gemeenteraad van Kinrooi besliste om het gedeelte tussen de nieuwe bouwplaatsen en de Weertersteenweg te verkopen als projectzone. Dit gebeurt onder strikte voorwaarden, waardoor het project zal beantwoorden aan een nieuwe woonbehoefte.

“Uit onze recente woonbehoeftestudie is gebleken dat er een grotere nood is aan kleine woningen. Senioren die liever kleiner gaan wonen, starterswoningen voor kleine en jonge gezinnen of alleenstaanden op zoek naar een huis op maat, …: een- of tweepersoonswoningen worden vaak gezocht, maar nog te weinig gevonden. Hier zal op termijn verandering in komen door deze projectzone van 6.738 m² in de markt te zetten”, verklaart burgemeester Jo Brouns.

Het betreft een onderhandse verkoop met publieke inschrijving. Geïnteresseerde ontwikkelaars kunnen aan de hand van een leidraad een project indienen. Het gemeentebestuur zal dan niet alleen oordelen over de aangeboden prijs, die op minstens 40 € per m² is geschat; ook het uitgewerkte projectvoorstel zal mee bepalen aan wie dit uiteindelijk toegewezen zal worden. Vanzelfsprekend moet de projectzone als privé-project aansluiten bij de gemeentelijke verkaveling, zodat het een samenhangend geheel vormt. De ontwikkelaar moet ook rekening houden met een publieke voorziening. Zo is o.m. de aanleg van een zachte verbinding voor wandelaars en fietsers tussen de verkaveling en de bushalte op de Weertersteenweg een must in de projectzone. Het gemeentebestuur hoopt dit voorjaar nog een ontwikkelaar te vinden die deze projectzone kan realiseren.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent maakt rup voor twee zonevreemde sportclusters

Gent maakt rup voor twee zonevreemde sportclusters

De stad Gent maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) op voor twee sportclusters. Voor het ontwerp van dit rup loopt van 19 augustus tot en met 17 oktober een openbaar onderzoek. Het rup ‘Sport- en recreatieve voorzieningen’ is[…]

09/07/2019 | RUPGent
Ontwerpers maken Gentse wijkstructuurschetsen

Ontwerpers maken Gentse wijkstructuurschetsen

D’Hooghe begeleidt The Loop

D’Hooghe begeleidt The Loop

Eenlotsverkavelingen weer vergunningsplichtig

Eenlotsverkavelingen weer vergunningsplichtig

Meer artikels