Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Projectoproepen circulaire economie van Oost-Vlaanderen

Projectoproepen circulaire economie van Oost-Vlaanderen

(c) Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert twee oproepen om de uitbouw van de circulaire economie in Oost-Vlaanderen te stimuleren. Het gaat om een nieuwe subsidie voor circulaire ketenprojecten en een begeleidingstraject voor gemeenten die een circulaire economie op lokaal niveau willen uitbouwen.
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de omschakeling naar een duurzame economie als speerpunt opgenomen in haar beleid. Vanuit deze ambitie wordt de komende jaren ingezet op het inspireren, begeleiden en ondersteunen van het bedrijfsleven en de lokale besturen bij de ontwikkeling van een circulaire economie.
 
“Een circulaire economie biedt tal van kansen voor lokale besturen en bedrijven in Oost-Vlaanderen. Binnen een circulaire economie worden niet alleen minder grondstoffen verbruikt én minder CO2 uitgestoten, het brengt ook tal van kansen met zich mee op vlak van tewerkstelling”, zegt gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie.

Het provinciebestuur lanceert daarom twee oproepen gericht op de uitbouw van een circulaire economie in Oost-Vlaanderen.

Ketenprojecten

Via het subsidiereglement voor circulaire ketenprojecten wil het provinciebestuur samenwerking stimuleren tussen ondernemingen, kennisinstellingen, lokale besturen en andere organisaties met zetel en/of activiteiten in Oost-Vlaanderen. De focus ligt daarbij op initiatieven die als doel hebben om producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren. Zo worden minder grondstoffen verbruikt en wordt minder CO2 uitgestoten. Momenteel lopen drie circulaire ketenprojecten die werden goedgekeurd in december. Eén ervan zet grasmaaisel om in vezelplaat. Het project GrasVezel wil grasmaaisel opwerken tot een vezel die gebruikt kan worden als grondstof voor circulaire bouwmaterialen zoals vezels voor stroleem, vezelplaten,… Onderzoeks- en ontwikkelbedrijf Releaf BV uit Drongen en maatwerkbedrijf Spoor 2 uit Hamme slaan de handen in elkaar om een maaiprotocol te ontwikkelen die een optimale maaiselkwaliteit garandeert en verdere verwerking van het maaisel toelaat. Daarnaast zal via de subsidie onderzocht worden hoe de vezel omgevormd kan worden tot 90% droge stof, zodat die aan de technische vereisten van geïnteresseerde kopers voldoet.

Circulaire gemeente

De provincie begeleidt steden en gemeenten bij de uitbouw van een circulaire economie op lokaal niveau. Lokale besturen kunnen voorstellen indienen waarbij ze begeleiding kunnen ontvangen voor het identificeren van circulaire kansen voor de lokale economie, het uitwerken van een circulaire visie en strategie of het uitwerken van concrete pilootprojecten. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot 30 april.
 
Meer informatie is terug te vinden op http://www.oost-vlaanderen.be/circulaire-economie
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oost-Vlaanderen kan extra investeren in fietspaden

Oost-Vlaanderen kan extra investeren in fietspaden

De Oost-Vlaamse provincieraad keurde op 10 november de aanpassing van het meerjarenplan goed. Daarmee werd het licht op groen gezet voor tal van extra investeringen in de provincie, o.m. voor de aanleg van fietspaden. Toen de nieuwe deputatie[…]

Fusie shm's en svk in Meetjesland

Fusie shm's en svk in Meetjesland

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Gent ondertekent Safety My Priority-charter

Gent ondertekent Safety My Priority-charter

Meer artikels