Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Projectoproep voor veilige bedrijventerreinen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Projectoproep voor veilige bedrijventerreinen

© Marco van Middelkoop

De Vlaamse regering trekt 1,2 miljoen € uit voor een open projectoproep om de veiligheid op bedrijventerreinen te verhogen. De projectoproep wordt georganiseerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen en richt  zich tot bedrijventerreinverenigingen, beheerders van bedrijventerreinen en lokale besturen. Projectaanvragen kunnen worden ingediend tot 31 mei.

Daarnaast voorziet het nieuwe kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement ook eerstelijnsadvies, informatie en ervaringsuitwisseling.

Bedrijven die zich op hetzelfde bedrijventerrein bevinden, werken steeds vaker samen op het vlak van energie, logistiek, duurzaam woon-werkverkeer, eco-efficiëntie, beveiliging, … Dat draagt bij tot een hogere efficiëntie en effectiviteit voor de bedrijven. De Vlaamse regering steunt bestaande en nieuwe initiatieven inzake bedrijventerreinmanagement en lanceert een nieuwe projectoproep om de algemene veiligheid op bedrijventerreinen te verhogen omdat dit een groot knelpunt is.

Met deze oproep worden projecten beoogd die op een integrale en duurzame manier de veiligheid op bedrijventerreinen gestructureerd aanpakken. De oproep richt zich op zowel voorbereidende trajecten als op uitvoeringsprojecten en technologische investeringen en is daarom opgesplitst in drie onderdelen.

Vooreerst is een subsidie voorzien voor de uitvoering van een integrale screening op het vlak van beveiliging, brandveiligheid of verkeersveiligheid (80% van de totale kosten met een maximum van 20.000 €).

Daarnaast wordt een subsidie gereserveerd voor uitvoeringskosten voor eenmalige technologische maatregelen, aanpassingen aan de inrichting van het terrein en preventieve campagnes (voor 50% van de totale kosten met een maximum van 50.000 €).

Ten slotte komen ook voorbereidende trajecten voor de inplanting en de uitbating van een truckersparking in aanmerking voor subsidie (voor 60% van de totale kosten met een maximum van 70.000 €).

“De jongste jaren ontstond vanuit bedrijventerreinverenigingen en -beheerders een grote vraag naar mogelijke steun voor acties rond beveiliging. Met deze oproep wil de Vlaamse overheid daaraan tegemoet komen. Het verhogen van de veiligheid is immers van groot belang voor goed functionerende, duurzame en attractieve bedrijventerreinen. Hiervoor stellen we met het Agentschap Innoveren & Ondernemen 1,2 miljoen € ter beschikking voor goede projecten”, zegt Vlaams minister van Economie Philippe Muyters.

Naast de projectoproep beveiliging wordt ook een kennisnetwerk bedrijventerreinmanagement opgericht, dat alle belanghebbenden wil steunen via eerstelijnsadvies, informatie en ervaringsuitwisseling. Het kennisnetwerk werd uitgebouwd door de vijf Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) en richt zich tot bestaande en startende bedrijventerreinverenigingen, lokale besturen en ontwikkelaars of beheerders van bedrijventerreinen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Volkswagen Group Components toonde zopas beelden van een prototype van zijn mobiele oplaadrobot. Het is één van de concepten die naar verwachting de komende jaren de oplaadinfrastructuur met succes zal uitbreiden. De opdracht is[…]

04/01/2021 | MobiliteitInnovatie
Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Kapitaalverhoging voor Belgische producent elektrische bestelwagens

Kapitaalverhoging voor Belgische producent elektrische bestelwagens

Vlaanderen pompt volgend jaar 5,5 miljard € in mobiliteit

Vlaanderen pompt volgend jaar 5,5 miljard € in mobiliteit

Meer artikels