Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Projectoproep Publieke Ruimte 2017

Gerelateerde onderwerpen :

Infopunt Publieke Ruimte (voorheen Steunpunt Straten) nodigt steden, gemeenten, ontwerpbureaus en projectontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte en de gelijknamige prijs. Het boek is reeds aan zijn tiende editie toe en wordt voorgesteld tijdens het Congres Publieke Ruimte op 30 maart 2017 in congrescentrum Lamot in Mechelen. Die dag vindt ook de uitreiking van de Prijs Publieke Ruimte plaats.

Iedereen die betrokken is bij een project dat zich situeert in de openbare ruimte in België kan een dossier insturen. De projecten moeten gerealiseerd zijn na 1 januari 2012. Voorbeelden van mogelijke projecten zijn stationsomgevingen, parken, woonwijken en -straten, winkelstraten, pleinen, tijdelijke publieke ruimtes, centrumherinrichtingen, waterfronten, speelpleinen, bedrijventerreinen, verkavelingen en reconversieprojecten.

De prijs staat ditmaal in het teken van trendsettende en toekomstbepalende inrichtingen. Welke uitdagingen staan ons de komende decennia te wachten en welke rol speelt de inrichting van publieke ruimtes om hier antwoorden op te bieden' Hoe kunnen lokale besturen, wegbeheerders en andere opdrachtgevers zich vandaag oriënteren om openbare ruimtes aan te leggen die de komende decennia 'futureproof' zijn' Welke tendensen en ontwikkelingen inzake publieke ruimte staan vandaag nog in hun kinderschoenen, maar zullen in de komende tien, twintig, dertig jaar gemeengoed zijn'

De projectoproep wordt afgesloten op 30 september. De beoordeling van de inzendingen gebeurt in oktober door een jury van onafhankelijke deskundigen. Zij selecteren uit de inzendingen de projecten die zullen worden opgenomen in het praktijkboek Publieke Ruimte, een referentiewerk voor iedereen die met openbare ruimte bezig is.

Naast openbare besturen moedigt het Infopunt Publieke Ruimte ook opdrachtgevers uit de privésector (projectontwikkelaars, huisvestingsmaatschappijen, recreatieparken, schoolbesturen, vzw's, ') aan om hun realisaties in te sturen. Ook producenten en leveranciers van inrichtingsmaterialen kunnen projecten waaraan zij hebben meegewerkt voorstellen via het betrokken gemeentebestuur of ontwerpbureau.

 

{C}

De projecten moeten gerealiseerd zijn na 1 januari 2012.

{C}

 

Het ingestuurde project moet voorlopig of definitief opgeleverd zijn, een duidelijke meerwaarde hebben t.o.v. de vroegere situatie en betekenis hebben voor een grote groep gebruikers. De (heringerichte) openbare ruimte heeft een hefboomeffect op de omgeving en/of op het lokale beleid (duurzame mobiliteit, gezondheid, kernversterking, citymarketing, toerisme, jeugd, sociale cohesie, lokale economie, ').

 

Inlichtingen: contact@publiekeruimte.info

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Tegen 2027 enkel nog ledverlichting op autosnelwegen

Vandaag telt Vlaanderen ongeveer 30.000 verlichtingspalen langs de autosnelwegen. 40% daarvan zijn op dit moment al uitgerust met ledverlichting. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft het Agentschap Wegen en[…]

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Tijdelijke invulling voor vrijgekomen ruimte Mechelse vesten

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Vlaanderen verhoogt budget voor wegen- en fietspadenonderhoud

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Nieuwe fietsbrug over Vijfstraten in Sint-Niklaas

Meer artikels