Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Projecten gezocht voor 15de Architectuurboek Vlaanderen

Gerelateerde onderwerpen :

,
Projecten gezocht voor 15de Architectuurboek Vlaanderen

In het najaar van 2022 publiceert het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) de nieuwste editie van het Architectuurboek Vlaanderen. Deze tweejaarlijkse publicatie is volgend jaar aan haar vijftiende editie toe.
Het Architectuurboek brengt telkens de meest spraakmakende projecten uit Vlaanderen en Brussel in kaart, maar geeft ook aandacht aan het internationale werk van architecten uit Vlaanderen en Brussel.
 
Voor elke editie stelt het VAi een nieuwe redactie samen die het boek vorm geeft op basis van inzendingen. Architecten, opdrachtgevers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere ruimtelijke ontwerpers worden uitgenodigd om projecten van bijzondere architecturale kwaliteit in te zenden. Je kan project(en) uploaden tot 17 september.
 
Ook deze nieuwe uitgave wordt een bloemlezing en een moment van reflectie dat de rijkdom en veelzijdigheid van de hedendaagse architectuurproductie weerspiegelt. De redactie werkt op basis van de ingezonden projecten en bestudeert de ruimtelijke uitdagingen, de verrassende antwoorden en de maatschappelijke positie ervan.
 
Het Architectuurboek Vlaanderen is sinds de eerste editie in 1994 uitgegroeid tot een toetssteen voor de groeiende kwaliteit van de architectuur uit onze regio. Binnen een inmiddels sterk ontwikkeld architectuurveld houdt het boek de recente productie tegen het licht van maatschappelijke, politieke en ruimtelijke veranderingen.
 
Architecturale kwaliteit ontstaat immers vanuit een weloverwogen verhouding tot haar context. Op schaal van het project kan dit de stedenbouwkundige, programmatische of socio-economische context van het ontwerpvraagstuk zijn. Maar op een meer algemeen niveau speelt de bredere context van maatschappelijke uitdagingen met een ruimtelijke component, zoals hergebruik, verdichting of mobiliteit.
 
Het Architectuurboek wil daarom aan de hand van goede architectuur ook de relevante maatschappelijke positie van ontwerpers en het bredere architectuurveld in kaart brengen.
 
De redactie van het Architectuurboek Vlaanderen 15 bestaat uit Sofie De Caigny, Maarten Desmet, Hülya Ertas, Marleen Goethals, Petrus Kemme, Mark Pimlott, Martino Tattara en Kiki Verbeeck.
 
Praktisch
 
De ingezonden projecten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
• Het Architectuurboek Vlaanderen biedt plaats aan projecten in Vlaanderen en Brussel én internationale realisaties van architecten uit Vlaanderen en Brussel.
• Niet-gebouwde projecten, artistieke werken, ontwerpend onderzoek en scenografieën komen in aanmerking, mits ze relevant zijn binnen de hedendaagse architectuurproductie in Vlaanderen en Brussel.
• Ingezonden projecten werden opgeleverd tussen mei 2020 en mei 2022. De redactie bezoekt vanaf het najaar van 2021 een selectie van projecten en moet zich hierbij een duidelijk beeld kunnen vormen van het project.
 
Elke inzending bestaat uit een via de VAi-website ingevulde projectfiche ( https://www.vai.be/registration) en omvat:
• De gegevens over het project en de partijen.
• Een beschrijvende tekst van maximum 150 woorden over het project.
• Een bijkomende tekst van maximum 150 woorden waarin je de redactie attent maakt op de uitzonderlijke kwaliteiten van het project.
• Een beperkte selectie van vijf representatieve beelden. Elke foto wordt genummerd, en is voorzien van de naam van het architectenbureau en de fotograaf (in .png. of .jpg-formaat, maximum 16 MB per bestand).
• Een beperkte selectie van vijf plannen (bv. een inplanting, drie grondplannen en een verticale snede). Elk plan wordt genummerd, en is voorzien van de naam van het architectenbureau, een aanduiding van de schaal, en een noordpijl (in pdf-formaat, maximum 16 MB per bestand).
• De inzendingen moeten uiterlijk op vrijdag 17 september 2021 opgeladen worden. Papieren inzendingen zijn niet mogelijk. Meer informatie: petrus.kemme@vai.be of tel. 03 242 89 70.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Woonproject en nieuwe campus aan Havenkaai in Kortrijk

Woonproject en nieuwe campus aan Havenkaai in Kortrijk

In Kortrijk beginnen projectontwikkelaar CAAAP en aannemer Artes Depret met de sloopwerken aan de Havenkaai. Samen met hogeschool Howest ontwikkelt CAAAP hier Kaai City, een nieuwe buurt waar wonen, ondernemen en onderwijs samengaan. Het wordt[…]

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Theunisbrug in Merksem wint Architecture Masterprize 2022

Theunisbrug in Merksem wint Architecture Masterprize 2022

Nieuwe architectuurpublicatie van Ney & Partners

Nieuwe architectuurpublicatie van Ney & Partners

Meer artikels