Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Project Steenbrugge start in 2018

De brug van Steenbrugge is één van de belangrijkste knelpunten voor de mobiliteit in de zuidelijke rand van Brugge. Voor een vlottere doorgang van het scheepvaart- en wegverkeer is de bouw van een nieuwe brug of tunnel noodzakelijk. De vernieuwing moet ervoor zorgen dat schepen sneller kunnen varen en manoeuvres gemakkelijker maken. Het project moet ook de verbinding Brugge-Oostkamp verbeteren.

Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) ondervroeg Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts over de planning van de werkzaamheden. De studie voor de vernieuwing van de brug van Steenbrugge bevindt zich momenteel in de project-milieueffectrapportage (mer)-procedure. Vanaf september 2014 werden een projectanalyse en inventarisatie uitgevoerd. In 2015 werden ontwerpoplossingen ontwikkeld in samenspraak met de lokale bevolking. In de tweede helft van 2015 werd een kennisgevingsnota voor het project-mer uitgewerkt en ter inzage gelegd.

'De komende maanden wordt een eerste luik van het mer uitgewerkt, zodat de Vlaamse regering in het voorjaar van 2017 een voorkeursalternatief kan selecteren. Hierna volgt een tweede fase in het mer waarna de contractvorming kan beginnen. Na afloop hiervan wordt een bouwaanvraag ingediend. Na het verkrijgen van de bouwvergunning kunnen de werkzaamheden in het najaar van 2018 starten. Momenteel wordt uitgegaan van een realisatie van het project via een publiek-private samenwerking (pps). Volgens de procedure moet het project erkend worden door de Vlaamse regering als pps-project vooraleer de contracteringsfase te kunnen aangaan', aldus minister Weyts.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

WoninGent wil 2.150 nieuwe sociale woningen bouwen

De voorbije jaren kwam de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent vaak negatief in het nieuws. Het patrimonium werd de voorbije decennia slecht onderhouden, de bewoners bleven in de kou staan. Daar komt volgens de Gentse afdeling van Groen[…]

VMM ontwikkelt Klimaatadaptatietool

VMM ontwikkelt Klimaatadaptatietool

Plannen voor eerste windturbineproject in Brussels Gewest

Plannen voor eerste windturbineproject in Brussels Gewest

Indexen - Referteprijzen

Indexen - Referteprijzen