Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Project Schelde-Eiland gestart in Oudenaarde

Project Schelde-Eiland gestart in Oudenaarde

Het project Schelde-Eiland is in Oudenaarde in gang gezet. Het gaat om de realisatie van 195 appartementen en 25 stadswoningen, kantoren, handelszaken, een nieuw justitiehuis, een ondergrondse parking en een jachthaven. De openbare ruimte wordt volledig heraangelegd en autoluw. Het project creëert een nieuwe stadswijk en situeert zich op de zogenaamde Scheldekop, een schiereiland ter hoogte van het centrum van Oudenaarde dat omringd wordt door de Schelde.

Projectontwikkelaars Montreal nv, Willy Naessens nv en Thyld nv bundelen voor het project hun krachten in de nv Scheldekop. Oudenaarde levert al jaren met succes inspanningen om de stad weer te verbinden met de Schelde en haar oevers. De stad wist al heel wat publieke en private partners te engageren en heeft ondertussen reeds verschillende projecten gerealiseerd. Sluitstuk is de herontwikkeling van het Schelde-Eiland. De bouwvergunning is reeds toegekend.

Het Schelde-Eiland ligt op de plek waar de Schelde zich ter hoogte van het centrum in Oudenaarde splitst. Het is een bijzonder plekje in de stad op slechts 500 m van de Grote Markt, omringd door water. Jarenlang stonden op dit eiland leegstaande en verloederde fabrieksgebouwen als stille getuigen van het industriële verleden van de stad. Die maken nu plaats voor drie nieuwe gebouwen met appartementen, woningen, kantoren, handelszaken en een gerechtsgebouw. Bewoners en bezoekers parkeren ondergronds, zodat het omliggende woonerf autoluw kan worden gemaakt. Langs de kaaien komen promenades en een nieuwe jachthaven waar toeristen en bewoners kunnen flaneren en de Schelde van dichtbij beleven.

De ontwikkeling van het Schelde-Eiland is het sluitstuk van een grootschalig stadsvernieuwingsproject waarmee de stad Oudenaarde de rivier opnieuw wil verbinden met het stadsleven. De inwoners van Oudenaarde leefden sinds het rechttrekken van de rivier immers met hun rug naar de Schelde. In samenwerking met ontwerpers en studiebureaus maakte de stad een ambitieus masterplan op voor de herinrichting en de heraanleg van de Scheldeboorden en -kop. Het plan werd door de Vlaamse regering in 2009 geselecteerd als stadsvernieuwingsproject, goed voor een subsidie van 3 miljoen '.

De jongste jaren werden reeds verscheidene deelprojecten langs de Schelde gerealiseerd die zonder de middelen van het Stadsvernieuwingsfonds onmogelijk waren geweest. Daartoe behoren de her­aanleg van de straten Remparden, Baarstraat, Bergstraat en Doornikstraat in Pamelewijk, de heraanleg van de Louise Mariekaai tot voetgangers- en fietserszone langs het water en de parkeerclusters aan het administratief centrum Maagdendale en in de Bergstraat.

Aanbestedingsfase

Projecten die nu in de uitvoerings- of aanbestedingsfase zitten, zijn het Jan van Pameleplein op de Ham, als sluitstuk van het deelproject De Ham en de heraanleg van het kruispunt Margaretha van Parmastraat. Projecten die worden voorbereid, zijn de heraanleg van de Margaretha van Parmastraat tussen het Jan van Pameleplein en de ophaalbrug (uitvoering gepland in 2016), de Bourgondiëstraat (2016) en de herinrichting van de Trekweg en de jachthaven.

Om de herontwikkeling van het Schelde-Eiland mogelijk te maken, sloot de Vlaamse regering een Brownfieldconvenant met alle betrokken partijen: het stadsbestuur van Oudenaarde, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en alle eigenaars van gronden op de site, namelijk de Regie der Gebouwen, Waterwegen & Zeekanaal nv en projectontwikkelaar nv Scheldekop. Het brownfieldconvenant formuleert duidelijke afspraken tussen deze verschillende partners. Zo werd beslist over de aanpak, de sloop van de leegstaande gebouwen, de bodemsanering, de bouw, de herinrichting van het gebied en de timing en financiering ervan.

Sinds begin dit jaar is OVAM bezig met de sanering van de gronden. De verontreinigde bodem wordt afgegraven en per schip afgevoerd voor verwerking. Bij de sanering wordt ook rekening gehouden met de bouwplannen. Op de plek waar straks een bouwput wordt gegraven voor de nieuwe gebouwen is geen aanvulling van nieuwe grond voorzien. Door vooraf goed te overleggen, besparen alle partijen heel wat kostbare tijd en energie.

De stad Oudenaarde voltooide samen met Waterwegen & Zeekanaal nv ook de bouw van de nieuwe voetgangers- en fietsbrug die het Schelde-Eiland verbindt met het ommeland. Op die manier wordt een rechtstreekse verbinding gevormd die fietsers en wandelaars tot in het heuvelland van de Vlaamse Ardennen leidt.

In een volgende fase zullen de stad Oudenaarde en Waterwegen & Zeekanaal nv werk maken van de herinrichting van de jachthaven met bijhorende promenade. Hier zullen de toekomstige bewoners en bezoekers van het Schelde-Eiland langs kunnen flaneren en genieten van de activiteiten op en rond de plezierjachten. Ook de naastliggende Trekweg zal door beide partners volledig worden heraangelegd. Er gaat immers bijzondere aandacht naar de inrichting van het openbare domein. Het volledige eiland wordt door de partners heraangelegd als een kwalitatieve en autoluwe publieke ruimte. Pleintjes, groene binnengebieden en promenades langs de oevers moeten van het geheel een aangename en gezellige wijk maken. De aanpak past tevens in het masterplan dat werd opgemaakt voor de inrichting van de gehele Scheldeboorden ter hoogte van het centrum van Oudenaarde.

Justitiehuis

De Regie der Gebouwen plant op de site de bouw van een nieuw justitiehuis waardoor op het eiland een mix ontstaat van wonen, werken en recreatie. Cruciaal voor de realisatie van dit onderdeel is een grootschalige grondenruil met de projectontwikkelaar. Ook hiervoor werden afspraken vastgelegd in het brownfieldconvenant en zullen op korte termijn stappen ondernomen worden.

Op het Schelde-Eiland realiseert de projectontwikkelaar drie aan elkaar verwante woongebouwen rond een centraal woonerf. De verbondenheid van het eiland met de Schelde en haar omgeving staat centraal. Tussen de verschillende gebouwen worden brede, spievormige doorsteken voorzien zodat de relatie met het water in de hele wijk optimaal wordt uitgespeeld. De nieuwe voetgangers- en fietsbrug verbindt dit nieuwe stadsdeel ook fysiek met zijn omgeving.

Bij het ontwerp van de verschillende gebouwen wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke variatie aan verschillende woningtypes: compacte appartementen voor starters en senioren (één tot twee slaapkamers), middelgrote en grote appartementen (één, twee en drie slaapkamers) voor een breder doelpubliek en stadswoningen met een tuin voor gezinnen met kinderen.

De drie gebouwen worden in verschillende fasen gerealiseerd. Vormgevers van het eerste gebouw (95 appartementen) op het Schelde-Eiland zijn de architecten Mauro Poponcini en Patrick Lootens. Elk appartement beschikt over een ruim terras met een optimale oriëntatie en wordt volledig en kwaliteitsvol afgewerkt. Verkoopprijzen van de appartementen starten vanaf 147.500 ' zonder overdrachtskosten. Een appartement met twee slaapkamers en frontaal waterzicht is reeds beschikbaar vanaf 217.000 ', zonder overdrachtskosten.

Op 30 en 31 mei is er een feestelijk evenement waar het publiek kan kennismaken met het project. Het programma vind je op www.schelde-eiland.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vandezande Construct Bv: Architect/Bouwkundig ingenieur

Vandezande Construct Bv: Architect/Bouwkundig ingenieur

Vandezande Construct Bv, algemeen aannemer uit de omgeving van Leuven, is een familiaal bedrijf, gespecialiseerd in nieuwbouw en  renovatiewerken, erkend aannemer klasse 6 met meer dan 50 jaar ervaring. Werft aan ten gevolge expansie[…]

23/05/2022 |
Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën