Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Project Bergbeemden in Houthalen start dit voorjaar

Gerelateerde onderwerpen :

Projectontwikkelaar Group GL wil dit voorjaar beginnen met de ontwikkeling van een nieuwe verkaveling op basis van het grup Bergbeemden in Houthalen-Helchteren. De verkavelingsvergunning is enkele weken geleden door het provinciebestuur afgeleverd. Het bouwproject Bergbeemden ligt volledig in de lijn van de vernieuwing die het gemeentebestuur heeft ingezet. Houthalen-Helchteren heeft nood aan nieuwe woningen.

De 72 geplande wooneenheden vormen samen een residentiële wijk, die perfect aansluit bij de buurt. De projectontwikkelaar kiest bewust voor een verweving van woningen, die moet leiden tot een gezonde sociale mix. De inplanting van de wijk is gericht op spontane ontmoetingen waar het sociale aspect zich niet uitsluitend beperkt tot de wijkbewoners. Alle woningen zijn gericht naar het zuiden en het westen en maken op die manier op natuurlijke wijze gebruik van de passieve zonnewarmte, wat meteen een fikse energiebesparing oplevert. Garages en bergruimtes aan de noordoostelijke kant vormen een buffer voor de woningen

Aansluitend bij het natuurgebied wordt een parkzone in het noordwesten van de verkaveling ingeplant. Ook dat aspect maakt deel uit van een duurzame visie. Alle bestaande waardevolle bomen blijven maximaal behouden. Aan andere landschapselementen zoals hagen en houtkanten wordt niet geraakt. Het bestaande groen wordt zelfs versterkt. De meeste tuinen zijn gericht op het zuiden en het westen, waardoor ze als een soort buitenkamer functioneren. De kleine tuinen sluiten aan bij de parken of het natuurgebied en vragen weinig onderhoud.

Aan de hoge grondwaterstand wordt niet geraakt. Via een uitgebreid grachtensysteem wordt overvloedig hemelwater afgevoerd naar een bufferbekken, dat als een natuurlijke biotoop wordt aangelegd. De aanleg van een openbaar park en aansluitend de toegang tot het nabij gelegen natuurgebied vormen een meerwaarde voor de hele omgeving en voor de inwoners van de gemeente. Het grote park en de verschillende groenzones zijn ideale trefplaatsen waar kinderen veilig kunnen spelen in een mooie omgeving. Het park vormt tevens de toegang tot het nabij gelegen toeristische fietspad.

De verkaveling houdt maximaal rekening met de opmerkingen en wensen die tijdens twee inspraakrondes door buurtbewoners werden geuit. Het bouwproject Bergbeemden wordt gerealiseerd in breed overleg met de lokale overheid. Het gemeentebestuur zal in samenspraak met de buurt de mobiliteit tijdens de realisatieperiode herbekijken. De bestaande woningen worden volledig in de nieuwe wijk geïntegreerd. Ook een gedeelte van de Boogstraat zal door Group GL verbeterd worden.

Bergbeemden ligt op fietsafstand van alle voorzieningen in het levendige centrum van Houthalen. In elke tuin kan men een bergruimte optrekken. Bovendien wordt elke tuin aangesloten op de openbare weg. Om fietsen op korte afstand aan te moedigen, wordt de nieuwe wijk in alle richtingen ontsloten met fietspaden.

Planning

De aanleg start dit voorjaar. Tegen de zomer worden de infrastructuurwerken afgerond. Daarna kan met de bouw van de eerste woningen worden gestart. Eind 2016 moeten ze klaar zijn. Om een organische groei te creëren zal Group GL de verkaveling in een rustig tempo ontwikkelen.

In een eerste fase worden 43 woningen opgetrokken: negen vrijstaande huizen, 24 in halfopen bebouwing en tien sociale koopwoningen. Deze laatste worden gerealiseerd door de cv Vooruitzien uit Beringen. De verkavelaar bouwt zelf een klein aantal woningen. Naargelang de vraag worden ze casco of volledig afgewerkt verkocht. In de tweede fase worden 29 vrijstaande woningen gebouwd. De nieuwe wijk Bergbeemden is de start van een vernieuwingsoperatie die gestaag in alle wijken van Houthalen-Helchteren wordt ingezet. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

De werken aan het parkeergebouw aan de Keerdoksite in Mechelen, vlakbij de N16, zijn zopas gestart. Het nieuwe parkeergebouw zal een belangrijke landmark vormen op één van de belangrijkste invalswegen van de stad. Naast de[…]

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Regie der Gebouwen heeft druk jaar achter de rug

Regie der Gebouwen heeft druk jaar achter de rug

Meer artikels