Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Gerelateerde onderwerpen :

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen is vrijwel heel Vlaanderen en vooral in de steden een grote maatschappelijke uitdaging. Het Sociaal Verhuurkantoor Mechelen en het stadsbestuur bundelen de krachten om daar structureel iets aan te doen. Tegen 2025 willen beide partners samen 400 extra woningen realiseren. Dankzij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst kan het SVK ook beroep doen op de kennis en ondersteuning van de stad en ontvangt het verhuurkantoor ook nieuwe financiële middelen. Er is ook een fusie op til tussen het SVK Mechelen en Woonpunt.

 

De stad neemt voor het woonbeleid een extra medewerker in dienst. Die treedt op als contactpersoon tussen het SVK en de stad, maar zal ook instaan voor de prospectie en externe contacten leggen met o.a. projectontwikkelaars en private partners. Deze medewerker moet ook helpen om van de stad een proeftuin te maken op het gebied van sociaal en betaalbaar woonbeleid, zoals nu al gebeurt met bijvoorbeeld Het Pandschap. Daarnaast wil de stad het woonaanbod uitbreiden door minder courante woonvormen te helpen ontwikkelen en stimuleren zoals bijvoorbeeld cohousing, coöperatief wonen, alternatieve woonvormen, experimenteren met erfpacht, enz.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Kempense woonmaatschappijen fuseren tot Woonboog

Kempense woonmaatschappijen fuseren tot Woonboog

Volgend jaar zullen DE ARK, de Molse Bouwmaatschappij en het Sociaal VerhuurKantoor Noorderkempen fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij: Woonboog. De Vlaamse regering wil dat er binnenkort in elke gemeente slechts[…]

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Meer artikels